Η Ευρώπη θέλει να βάλει τέλος στην παραγωγή προϊόντων που χαλάνε με το παραμικρό

Από ηλεκτρονικές συσκευές μέχρι και μπαταρίες αυτοκινήτων.

Article featured image
Article featured image

Τέλος στις ηλεκτρονικές και άλλες συσκευές που χαλάνε εύκολα, έχουν περιορισμένο κύκλο ζωής και δεν επισκευάζονται, επιθυμεί να βάλει η Κομισιόν, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την λεγόμενη «κυκλική οικονομία».

Συγκεκριμένα η Κομισιόν ξεκινά νομοθετική πρωτοβουλία για την ενδυνάμωση των καταναλωτών με κατοχύρωση του «δικαιώματος στην επισκευή», μεταξύ άλλων μέτρων που περιλαμβάνουν από τους όρους κατασκευής κτιρίων, ως την σπατάλη τροφίμων.

Η Κομισιόν σκοπεύει να θεσπίσει νέα ρυθμιστικά μέτρα για τα κινητά τηλέφωνα και τους φορητούς υπολογιστές σύμφωνα με την οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό, καθώς και νέα ρυθμιστικά μέτρα για τους φορτιστές για κινητά τηλέφωνα και παρόμοιες συσκευές. Θα ληφθεί επίσης υπόψη ένα πανευρωπαϊκό σύστημα επιστροφής ή πώλησης παλιών κινητών τηλεφώνων και φορτιστών.

Αναλυτικά, η πρωτοβουλία περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

- Ηλεκτρονική και ΤΠΕ – «Πρωτοβουλία Κυκλικής Ηλεκτρονικής» για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των προϊόντων και βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας των αποβλήτων

- Μπαταρίες και οχήματα - νέο κανονιστικό πλαίσιο για τις μπαταρίες για την ενίσχυση της βιωσιμότητας και την ενίσχυση του κυκλικού δυναμικού των μπαταριών

- Συσκευασία - νέες υποχρεωτικές απαιτήσεις σχετικά με το τι επιτρέπεται στην αγορά της ΕΕ, με μείωση των συσκευασιών σε όγκο και υλικά.

- Πλαστικά - νέες υποχρεωτικές απαιτήσεις για ανακυκλωμένο περιεχόμενο και ειδική προσοχή στα μικροπλάσματα, καθώς και στα βιοαποδομήσιμα και βιοαποικοδομήσιμα πλαστικά

- Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα - νέα στρατηγική της ΕΕ για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας στον τομέα και την ενίσχυση της αγοράς της ΕΕ για την επαναχρησιμοποίηση των υφασμάτων

- Κατασκευές και κτίρια - μια ολοκληρωμένη στρατηγική για ένα βιώσιμο περιβάλλον που προωθεί τις αρχές κυκλικής κυκλοφορίας για τα κτίρια

- Τρόφιμα - νέα νομοθετική πρωτοβουλία για την επαναχρησιμοποίηση για την αντικατάσταση της συσκευασία μιας χρήσης, επιτραπέζιων σκευών και μαχαιροπίρουνων από επαναχρησιμοποιήσιμα προϊόντα στις υπηρεσίες τροφίμων

- Εξασφάλιση λιγότερων αποβλήτων. Η έμφαση θα δοθεί στην αποφυγή των αποβλήτων συνολικά και στη μετατροπή τους σε δευτερεύοντες πόρους υψηλής ποιότητας που ωφελούνται από μια καλά λειτουργούσα αγορά δευτερογενών πρώτων υλών. Η Κομισιόν θα διερευνήσει τη θέσπιση εναρμονισμένου προτύπου για τη χωριστή συλλογή αποβλήτων και επισήμανση σε επίπεδο ΕΕ.

Ειδικότερα για τις ηλεκτρονικές συσκευές και την επισκευής τους, η Κομισιόν θα δρομολογήσει μια βιώσιμη νομοθετική πρωτοβουλία που θα έχει στον πυρήνα της πρόταση για τη διεύρυνση της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό, ώστε καταστεί το πλαίσιο εφαρμόσιμο για την ευρύτερη δυνατή γκάμα προϊόντων.

Η πρόταση συνίσταται ειδικότερα στην ανάγκη βελτίωσης της αντοχής του προϊόντος, στην επαναχρησιμοποίηση, την αναβάθμιση και τη δυνατότητα αποκατάστασης, την αντιμετώπιση της παρουσίας επικίνδυνων χημικών ουσιών στα προϊόντα και την αύξηση της ανακυκλωμένης περιεκτικότητας. Η Κομισιόν θα επιδιώξει επίσης τον περιορισμό της λογικής της μιας χρήσης και την αντιμετώπιση της πρόωρης απαξίωσης. Η θέσπιση απαγόρευσης για την καταστροφή των απούλητων αγαθών διαρκείας θα αποτελέσει επίσης μέρος των μέτρων.

Η Κομισιόν αναγνωρίζει ότι «προς το παρόν, πολλά προϊόντα καταρρέουν πολύ γρήγορα, δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, να επισκευαστούν ή να ανακυκλωθούν ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μία φορά».

Αυτό το γραμμικό πρότυπο παραγωγής και κατανάλωσης (take-make-use-dispose) δεν παρέχει στους παραγωγούς κίνητρο να παράγουν πιο βιώσιμα προϊόντα. Οι νέοι κανόνες θα αποβλέπουν επίσης στην επιβράβευση των κατασκευαστών προϊόντων με βάση την απόδοση βιωσιμότητας και τη σύνδεση υψηλών επιδόσεων με κίνητρα. Το Σχέδιο Δράσης προτείνει τη δημιουργία μιας "Πρωτοβουλίας Κυκλικής Ηλεκτρονικής" που θα αποτελέσει τομέα προτεραιότητας για την εφαρμογή του «δικαιώματος επισκευής».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ