Τι θα γίνει από αύριο με τις τράπεζες;

Πώς επηρεάζουν τα νέα μέτρα που λήφθηκαν τα τραπεζικά ιδρύματα.

Article featured image
Article featured image


Βάσει των νέων αυστηρών μέτρων που έλαβε η κυβέρνηση σε σχέση με την καταπολέμηση του κορωνοϊού, ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων κλείνουν από αύριο και για 4 εβδομάδες. Ωστόσο το μέτρο αυτό εξαιρεί υπό προϋποθέσεις συγκεκριμένες επιχειρήσεις όπως:

  • Λιανεμπόριο τροφίμων (π.χ. υπεραγορές εφόσον θα τηρείται το μέτρο της παρουσίας στον ίδιο χώρο ανά πάσα στιγμή αριθμού ατόμων συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, που δεν θα υπερβαίνει το ένα άτομο ανά 8 τ.μ. ωφέλιμου χώρου),
  • Φαρμακεία,
  • Ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας (κλινικά εργαστήρια),
  • Λαϊκές αγορές,
  • Φούρνοι και ζαχαροπλαστεία (χωρίς τραπεζο-καθίσματα),
  • Βενζινάδικα, και
  • Περίπτερα

Παρότι σε αυτή τη λίστα δεν αναφέρονται τα τραπεζικά ιδρύματα, σε διευκρινιστικό κείμενο που ακολούθησε την αρχική λίστα, ξεκαθαρίζεται πως στα πιο πάνω περιλαμβάνονται και τα τραπεζικά ιδρύματα τα οποία εάν και εφόσον παραμείνουν ανοιχτά, οφείλουν να τηρούν τους κανονισμού ανά 1 άτομο κάθε 8 τετραγωνικά μέτρα.

Αναφορικά με την εξυπηρέτηση κοινού από επιχειρήσεις ιδιωτικού, δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, επισημαίνεται ότι ισχύει αυστηρά ότι δεν πρέπει η παρουσία ατόμων στον χώρο εξυπηρέτησης να υπερβαίνει το ένα άτομο ανά 8 τετραγωνικά μέτρα. Ενδεικτικά, χώρος εξυπηρέτησης κοινού νοούνται τα υποκαταστήματα των τραπεζών, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, τα κέντρα εξόφλησης λογαριασμών, κοκ.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ