Διαθέσιμη στο διαδίκτυο η αίτηση για έκδοση ιατρικού πιστοποιητικού

Το περιβόητο πιστοποιητικό που αφορά όσα άτομα θέλουν να επιστρέψουν στην Κύπρο από το εξωτερικό.

Το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει ότι η αίτηση για χορήγηση ιατρικού πιστοποιητικού για λόγους Δημόσιας Υγείας έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη για τους πολίτες στον σύνδεσμο: https://bit.ly/2wctwgh (Ελληνικά) και https://bit.ly/397nJGa (Αγγλικά).

Το εν λόγω πιστοποιητικό χορηγείται σε άτομα, τα οποία πρέπει να παραμείνουν σε αυτό-περιορισμό για περίοδο 14 ημερών από την επιστροφή τους από ταξίδι ή λόγω επαφής που είχαν με επιβεβαιωμένο κρούσμα κορωνοϊού.

Σημειώνεται ότι μαζί με την αίτηση, πρέπει να επισυνάπτονται ταξιδιωτικά έγγραφα (π.χ. κάρτα επιβίβασης ή αεροπορικό εισιτήριο), με τα οποία να πιστοποιείται η ημερομηνία άφιξη στην Κύπρο.

Οι υπογεγραμμένες αιτήσεις με τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία θα πρέπει να αποστέλλονται με τηλεμοιότυπο (φαξ) στο 22 77 14 96 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο smichael@papd.mof.gov.cy.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ