Αυτή είναι η αίτηση για αναστολή δόσεων

Το υπουργείο Οικονομικών δημοσίευσε μόλις το διάταγμα που περιλαμβάνει την αίτηση για αναστολή δόσεων προς τις τράπεζες.

Article featured image
Article featured image

Οι πολίτες θα πρέπει να συμπληρώσουν την πιο κάτω αίτηση, δηλώνοντας ότι αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες λόγω της πανδημίας, ζητώντας την αναστολή δόσεων και τόκων στα δάνειά τους που δεν παρουσιάζουν καθυστέρηση.

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, αυτοτελώς εργαζόμενοι και επιχειρήσεις οι οποίοι δεν είχαν καθυστερήσεις στην καταβολή της δόσης πάνω από 30 μέρες από την ημερομηνία που προνοείται από υφιστάμενες συμβατικές υποχρεώσεις κατά τις 29 Φεβρουαρίου 2020. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου, τα μέτρα έχουν διάρκεια από την 30η Μαρτίου 2020 (ημερομηνία έκδοσης του Διατάγματος) μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου 2020.

δοσεις.jfif


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ