Μια (έκτακτη) ανακοίνωση που αφορά παιδιάτρους και γονείς παιδιών

7 σημεία στην έκτακτη ανακοίνωση από την Παιδιατρική Εταιρία Κύπρου.

Article featured image
Article featured image

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου (ΠΕΚ) απέστειλε σήμερα στα μέλη της εταιρείας μας επικαιροποίηση των συστάσεων προς άμεση εφαρμογή που είχε εκδώσει στις 26 Μαρτίου 2020 και οι οποίες αφορούν τόσο το τρόπο λειτουργίας των ιατρείων πρωτοβάθμιας περίθαλψης όσο και τη διαχείριση των περιστατικών που θα αντιμετωπίζουν στο προσεχές διάστημα.

Οι παρούσες συστάσεις συνάδουν με την αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης με την πανδημία COVID-19, τις διεθνείς και τοπικές οδηγίες πρόληψης και προστασίας προς αποφυγή περαιτέρω διασποράς της νόσου καθώς και τις αποφάσεις που έχουν πρόσφατα ανακοινωθεί από την Κυπριακή Κυβέρνηση.


Σύμφωνα με τις εισηγήσεις αυτές:

  1. Για το χρονικό διάστημα μέχρι της 30ης Απριλίου 2020 και λαμβανομένων υπόψη των διαταγμάτων του Υπουργού Υγείας ημερομηνίας 8 και 10 Απριλίου 2020 οι επισκέψεις για μη οξέα περιστατικά θα συνεχίσουν να αναβάλλονται. Όλες οι υπόλοιπες επισκέψεις θα πρέπει να διευθετούνται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το γιατρό ή με το γραμματειακό του προσωπικό.

  2. Οι παιδίατροι προτρέπονται όπως επαναρχίσουν άμεσα τους εμβολιασμούς βρεφών και νηπίων μέχρι της ηλικίας των δύο ετών, θέτοντας ως προτεραιότητα παιδιά στα οποία αναβλήθηκαν βασικοί εμβολιασμοί, καθώς και παιδιών οποιασδήποτε ηλικίας με σημαντική καθυστέρηση στη χορήγηση οποιουδήποτε εμβολίου το οποίο περιλαμβάνεται στο βασικό σχήμα.

  3. Κατά τη διαδικασία τηλεφωνικού αιτήματος για ραντεβού στο ιατρείο θα διερευνάται το ιστορικό του παιδιού μέσω απλού ερωτηματολογίου που θα απευθύνει είτε ο παιδίατρος είτε το γραμματειακό προσωπικό, προκειμένου να διαπιστωθεί η αναγκαιότητα μετάβασης στο ιατρείο. Ιδιαίτερη έμφαση θα δίνεται στο ιστορικό πιθανής επαφής με περιστατικό νόσου COVID-19 καθώς και στην αναφορά συμπτωμάτων λοίμωξης του αναπνευστικού. Προτρέπονται επομένως οι γονείς όπως μη μεταβαίνουν στα ιατρεία χωρίς προηγουμένως να έχουν ενημερώσει και χωρίς να τους έχει δοθεί συγκεκριμένο ραντεβού.

  4. Σε περίπτωση διαπίστωσης ύποπτου περιστατικού για λοίμωξη από κορωνοϊό θα δίδονται σαφείς οδηγίες ως προς την περαιτέρω αντιμετώπιση του, σύμφωνα και με τις αποφάσεις που έχουν προσφάτως ληφθεί από το Υπουργείο Υγείας. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει οι γονείς να απευθύνονται στα Ιατρεία Δημόσιας Υγείας απευθείας καθώς η πρόσβαση σε αυτά είναι εφικτή μόνον κατόπιν ραντεβού που διευθετεί ο προσωπικός ιατρός.

  5. Στους χώρους αναμονής και στα εξεταστήρια των ιατρείων θα αποφεύγεται επιμελώς ο συγχρωτισμός και θα τηρούνται σχολαστικά οι κανόνες υγιεινής. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται όπως αποφεύγεται η συνοδεία παιδιού στο ιατρείο από πέραν του ενός ατόμου και να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες που θα δίδονται κατά την διευθέτηση του ραντεβού ως προς την ώρα και τον τρόπο προσέλευσης.

  6. Κάθε παιδί άνω των δύο ετών καθώς και ο/η συνοδός του θα εισέρχονται στους χώρους του ιατρείου φέροντας προστατευτική μάσκα προσώπου την οποία και θα διατηρούν μέχρι της αποχώρησης τους.

  7. Αξιολογώντας όλες τις διεθνείς συστάσεις και σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα συνιστούμε ανεπιφύλακτα τη καθολική χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου (όχι μάσκες υψηλής αναπνευστικής προστασίας) κατά τις μετακινήσεις εκτός σπιτιού που θα οδηγήσουν σε επαφή με άλλα άτομα (ιδιαίτερα σε πολυσύχναστους χώρους), με εξαίρεση τα παιδιά κάτω των 2 ετών (για λόγους ασφάλειας και αποφυγής επεισοδίων πνιγμονής). Οι μάσκες θα πρέπει να εφαρμόζονται με τρόπο που να καλύπτουν πλήρως το στόμα και τη μύτη, να μην αγγίζονται όταν είναι τοποθετημένες στο πρόσωπο, να τοποθετούνται και να αφαιρούνται αφού έχουν πλυθεί επιμελώς τα χέρια και κατά την αφαίρεση τους να μην αγγίζεται το μπροστινό τους μέρος. Συνιστάται επίσης η διατήρηση απόστασης τουλάχιστον 2 μέτρων από άλλα άτομα σε οποιαδήποτε περίπτωση επαφής.

Επανατονίζουμε την αναγκαιότητα της αυστηρής συμμόρφωσης προς τις οδηγίες και της πειθαρχίας που όλοι οφείλουμε να επιδείξουμε ως ύψιστη έκφραση υπευθυνότητας και αλληλεγγύης. Η τήρηση των βασικών κανόνων υγιεινής στο σπίτι όπως ο επιμελής καθαρισμός των χεριών και των επιφανειών, ο επαρκής αερισμός, η χρήση αντισηπτικών διαλυμάτων και η αποφυγή της στενής επαφής και του συγχρωτισμού είναι ζωτικής σημασίας.

Όλοι μαζί μπορούμε και ναι θα τα καταφέρουμε…

Καλό Πάσχα σε όλους…

Εκ του ΔΣ της ΠΕΚΠηγή φωτογραφίας: Vanessa Bucceri / Unsplash

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ