Το 17,1% του πληθυσμού στην ΕΕ το 2018 ζούσε σε σπίτια που δεν είχαν αρκετά δωμάτια

Ποιο το ποσοστό στην Κύπρο.

Article featured image
Article featured image

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), το 17,1% του πληθυσμού ζούσε σε νοικοκυριά που δεν είχαν αρκετά δωμάτια σε σύγκριση με το μέγεθος του νοικοκυριού, το 2018 (υπερπληθυσμένα). Στην Κύπρο το ποσοστό αυτό ήταν μόνο 2,5% το καλύτερο στην ΕΕ, ενώ στην Ελλάδα είναι 29,2%, το 7ο μεγαλύτερο.

Την ίδια ώρα στην ΕΕ, περισσότερα από ένα στα τρία άτομα (33,0%) ζούσαν σε κατοικίες πολύ μεγάλες, όσον αφορά τα πλεονάζοντα δωμάτια και πιο συγκεκριμένα τα υπνοδωμάτια, για τις ανάγκες του νοικοκυριού (υποχρησιμοποιούμενες).

Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, σχεδόν ο μισός πληθυσμός στη Ρουμανία (46,3%) ζούσε σε «υπερπληθυσμένα» νοικοκυριά το 2018. Αυτό συνέβη επίσης για περίπου δύο στα πέντε άτομα στη Λετονία (43,4%), τη Βουλγαρία (41,6%), την Κροατία (39,3%) και Πολωνία (39,2%).

Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, το μερίδιο του πληθυσμού που ζούσε σε υπερπληθυσμένες κατοικίες μειώθηκε ελαφρά σε όλες αυτές τις χώρες εκτός από τη Λετονία (+1,5 εκατοστιαίες μονάδες), με την ισχυρότερη πτώση να καταγράφεται στην Πολωνία (-1,3 μονάδες).

Στο αντίθετο άκρο της κλίμακας, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Κύπρο (2,5%), στην Ιρλανδία (2,7%), στη Μάλτα (3,4%) και στις Κάτω Χώρες (4,1%).

Το μερίδιο των νέων και των παιδιών που ζουν σε υπερπληθυσμένες κατοικίες είναι πολύ υψηλότερο από ό, τι για τους ηλικιωμένους. Το 2018, σχεδόν το ένα τέταρτο (24,1%) των ατόμων ηλικίας 18 ετών και κάτω ζούσαν σε υπερπληθυσμένες κατοικίες στην ΕΕ, ενώ μόνο το 6,9% των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω.

Επιπλέον, το 40,2% των νέων στην ΕΕ που ζούσαν σε νοικοκυριά με κίνδυνο φτώχειας ζούσαν επίσης σε υπερπληθυσμένες κατοικίες.

Το 2018, σχεδόν τα τρία τέταρτα του πληθυσμού ζούσαν σε «υποχρησιμοποιούμενες» κατοικίες στη Μάλτα (73,4%), στην Ιρλανδία και στην Κύπρο (και οι δύο 71,4%). Στο Βέλγιο (58,6%), την Ισπανία (56,3%), τις Κάτω Χώρες (53,9%) και το Λουξεμβούργο (53,7%), περισσότερο από το ήμισυ του πληθυσμού ζούσε σε κατοικίες που θεωρήθηκαν πολύ μεγάλες.

Από το 2017 έως το 2018, οι μεγαλύτερες μειώσεις του μεριδίου του πληθυσμού που ζούσε σε «υποχρησιμοποιούμενες» κατοικίες καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο (-1,8 ποσοστιαίες μονάδες), τη Δανία (-1,7%) και τη Σουηδία (-1,0 μονάδες).

Αντίθετα, λιγότερο από το 15% του πληθυσμού ζούσε σε κατοικίες που θεωρήθηκαν πολύ μεγάλες στη Ρουμανία (7,3%), στη Λετονία (9,9%), στην Ελλάδα (10,4%), στη Βουλγαρία (11,5%), στην Κροατία (11,6%), Σλοβακία (12,7%), Πολωνία (14,4%) και Ιταλία (14,9%).

Σχεδόν οι μισοί από τους ανθρώπους ηλικίας 65 ετών και άνω (46,9%) στην ΕΕ ζούσαν σε «υποχρησιμοποιούμενες» κατοικίες το 2018.

Αυτό συνέβη για τη συντριπτική πλειονότητα των ηλικιωμένων στην Ιρλανδία (92,8%), την Κύπρο (87,4%) και τη Μάλτα (86,7%), ενώ σχετικά λίγοι ηλικιωμένοι ζούσαν σε κατοικίες με πάρα πολλά δωμάτια στη Ρουμανία (12,0%), στη Λετονία ( 13,3%), Κροατία (16,9%) και Πολωνία (17,8%).

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ