Αρχίζει το πρόγραμμα Be-com στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Article featured image
Article featured image

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι εταίρος στο πρόγραμμα Be-com (Between interaction and innovation – creating communication space in the digital world / Μεταξύ αλληλεπίδρασης και καινοτομίας - δημιουργώντας χώρο επικοινωνίας στον ψηφιακό κόσμο) που χρηματοδοτείται από τη δράση Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2019 – 2021. Το πρόγραμμα εστιάζει στην δοκιμή και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών στην Ανώτατη Εκπαίδευση τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους φοιτητές.

Θα διερευνήσει επίσης τις εφαρμοσμένες καλύτερες πρακτικές και θα ανταλλάξει εμπειρίες με τα κράτη-μέλη σχετικά με ποικιλία επίκαιρων θεμάτων εκσυγχρονισμού των μεθόδων διδασκαλίας, βελτίωσης των ψηφιακών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων και ανάπτυξης νέων εκπαιδευτικών εργαλείων. Στο πρόγραμμα συμπράττουν ακαδημαϊκοί φορείς 4 χωρών (Πολωνία, Μάλτα, Λιθουανία, και Κύπρος) και το συμπράττον κέντρο για την Κύπρο είναι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαβάσουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος: http://becomproject.eu/en/home-2/ ή να επικοινωνήσουν με το συντονιστή, Επίκουρη Καθηγήτρια Μαρίνα Άππιου Νικηφόρου: m.nikiforou@euc.ac.cy.

EUC.jpg

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ