Ανακοίνωση Τμ. Περιβάλλοντος για την πυρκαγιά και τη διαχείριση του οικότοπου της Αλυκής Λάρνακας

Τι αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Article featured image
Article featured image

Φωτογραφίες: Sotos Con


Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, εκφράζει τη λύπη του για την χθεσινή πυρκαγιά που ξέσπασε στην Φανερωμένη - Αλυκές Λάρνακας. Οι Αλυκές Λάρνακας έχουν ενταχθεί στο Δίκτυο Natura 2000, λόγω της σημασίας τους για την βιοποικιλότητα, οικότοπους και είδη που περιλαμβάνει και τη σημασία τους για την πτηνοπανίδα. Την αρμοδιότητα για την διαχείριση της περιοχής έχουν το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Τμήμα Δασών και η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας.

αλυκή 3.jpg


Το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει πλήρη συνεργασία και βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τον Δήμο Λάρνακας αφού συμβάλλει με χρηματοδότηση, τόσο για τη διαχείριση της περιοχής, όσο για τον καθαρισμό και συντήρηση του μονοπατιού της φύσης, τον καθαρισμό της βλάστησης περιμετρικά του μονοπατιού και της οικιστικής ζώνης που γειτνιάζει με την προστατευόμενη περιοχή, καθώς και για την καταπολέμηση των κουνουπιών.

αλυκή 2.jpg


Σχετικά με τη μη συμμετοχή του Τμήματος Περιβάλλοντος σε πρόσφατη επιτόπια σύσκεψη για διαπλάτυνση του μονοπατιού, σημειώνεται ότι μετά από επικοινωνία με λειτουργούς του Δήμου διαφάνηκε ότι η τεχνική φύση του θέματος δεν απαιτούσε την παρουσία του Τμήματος σε αυτή την φάση της διερεύνησης. Το Τμήμα Περιβάλλοντος αξιολογεί άμεσα τις εισηγήσεις και ανάγκες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την διαπλάτυνση του μονοπατιού.

Σήμερα, πραγματοποιείται επιτόπου συνάντηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες και το Τμήμα Περιβάλλοντος είναι σε συνεχή και απόλυτη συνεννόηση με τους αρμόδιους λειτουργούς του Δήμου Λάρνακας και για την περαιτέρω λήψη αποφάσεων και για το θέμα της διαπλάτυνσης.

Στόχος του Τμήματος Περιβάλλοντος είναι η μόνιμη συνεργασία με τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης με σκοπό τη διαχείριση των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 ώστε η κοινωνία να αποτελεί συνεργό σε αυτή την προσπάθεια.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ