Ο κατάλογος με τα κυπριακά ξενοδοχεία για όσους θέλουν να κάνουν επιχορηγημένες διακοπές

Ποιος ο αριθμός τους και για ποια περίοδο θα λειτουργήσει το σχέδιο.

Article featured image
Article featured image

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πληροφορούν το κοινό για τη λειτουργία του Σχεδίου Επιχορηγημένων Αδειών Εργοδοτουμένων για το έτος 2020.

Το Σχέδιο θα λειτουργήσει για την περίοδο από 5/7/2020 μέχρι 18/9 /2020.

Για τη λειτουργία του Σχεδίου θα χρησιμοποιηθούν 16 ξενοδοχεία των ορεινών θερέτρων και του Πύργου Τυλληρίας, συμβάλλοντας στην επιβίωση τους, τα οποία θα προσφέρουν διαμονή και πλήρη διατροφή στους δικαιούχους του Σχεδίου, οι οποίοι θα αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την άδεια ανάπαυση τους.

διακοπες.jpg


Το κοινό μπορεί να προμηθευτεί έντυπα αιτήσεων και άλλα σχετικά έντυπα και να λάβει οποιεσδήποτε πληροφορίες για τη λειτουργία του Σχεδίου από τα Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) και στην ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, www.mlsi.gov.cy/sid.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν από τις 20/05/2020 μέχρι 05/06/2020.

Οι αιτητές απαραίτητα θα πρέπει να προσκομίζουν μαζί με την αίτηση τους όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά (βεβαιώσεις φοίτησης σχολείου, υπηρεσίας στην Ε.Φ., πιστοποιητικά γάμου). Η μη προσκόμιση τους θα επηρεάσει τον αριθμό των εξαρτωμένων που θα ληφθούν υπόψη.

Το ποσό που έχει εγκριθεί από το Κεντρικό Ταμείο Αδειών για το 2020 είναι ύψους 900.000 ευρώ.

-Το (Κ) μετά το όνομα του ξενοδοχείου υποδηλώνει κλιματισμό και περιλαμβάνεται στην τιμή του ξενοδοχείου.

-Το (ΔΠ) μετά το όνομα του ξενοδοχείου υποδηλώνει ότι το ξενοδοχείο διαθέτει πισίνα εντός του χώρου του και περιλαμβάνεται στην τιμή του ξενοδοχείου.

-Το (ΠΠ) μετά το όνομα του ξενοδοχείου υποδηλώνει ότι το ξενοδοχείο παρέχει πισίνα εκτός του χώρου του και περιλαμβάνεται στην τιμή του ξενοδοχείου.

-Στην περίπτωση όπου το ξενοδοχείο που έχετε επιλέξει, δεν πληρεί τους όρους ασφάλειας και υγείας, οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα προχωρούν στην επόμενη επιλογή σας.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ