«Απειλείται η σημαντικότερη περιοχή για τη βιοποικιλότητα στο νησί»

Ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου εκφράζει την ανησυχία του για το μέλλον της Χερσονήσου του Ακρωτηρίου.

Article featured image
Article featured image

Συγκεκριμένα, ο Πτηνολογικός έχει έντονους προβληματισμούς ότι ορισμένες προτάσεις για πολεοδομικές ρυθμίσεις στη Χερσόνησο Ακρωτηρίου ενδέχεται να αλλάξουν εντελώς τον χαρακτήρα της φυσικής αυτής περιοχής.

Η Δήλωση Πολιτικής προτείνει αρκετές διατάξεις που είναι ασύμβατες με την προστασία και τη διατήρηση της Χερσονήσου, που απειλούν με περαιτέρω υποβάθμιση την περιοχή και που δεν στηρίζονται σε στοιχεία για τις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων. Ανάμεσα στις πιο προβληματικές διατάξεις είναι η προτεινόμενη οδική σύνδεση του Lady’s Mile με την κοινότητα Ακρωτηρίου μέσω της αλυκής, η μετατροπή του Lady’s Mile σε ζώνη αναψυχής και ψυχαγωγίας, η μετατροπή περιοχής κοντά στη Δεσποτική Λίμνη σε τουριστική ζώνη που επιτρέπει μεγάλης κλίμακας τουριστική ανάπτυξη και η πολιτική της μεμονωμένης κατοικίας.

Όλα αυτά, εντός της σημαντικότερης περιοχής για τη βιοποικιλότητα στο νησί.

Η σχετική μελέτη Στρατηγικής Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ορισμένες από τις διατάξεις της Δήλωσης Πολιτικής ενδέχεται να βλάψουν σημαντικά το περιβάλλον της Χερσονήσου Ακρωτηρίου. Ταυτόχρονα, η περιβαλλοντική μελέτη αναγνώρισε ότι για κάποιες προτεινόμενες ρυθμίσεις, καθίσταται αδύνατη η διενέργεια κατάλληλης αξιολόγησης λόγω έλλειψης σημαντικών πληροφοριών και στοιχείων.

Η Χερσόνησος Ακρωτηρίου ήδη δέχεται πολλαπλές πιέσεις για ανάπτυξη, εντός και εκτός των ορίων των Βρετανικών Βάσεων. Έργα που ήδη υφίστανται ή προγραμματίζονται στην περιοχή, π.χ. καζίνο, γήπεδο γκολφ, διαχωρισμός οικοπέδων και άλλα, θα επιφέρουν πλήρη αλλαγή της χρήσης γης, με αποτέλεσμα τον κατακερματισμό και τη διατάραξη του ευαίσθητου οικοσυστήματος της περιοχής. Ένας λανθασμένος πολεοδομικός σχεδιασμός σε ανέγγιχτες μέχρι σήμερα περιοχές της Χερσονήσου θα ανοίξει τον δρόμο για ακόμη περισσότερες αναπτύξεις, και θα ‘καταδικάσει’ μια για πάντα το φυσικό περιβάλλον της περιοχής.

Ο πολεοδομικός σχεδιασμός που θα καθορίσει η τελική Δήλωση Πολιτικής θα θέσει τα θεμέλια για την προστασία ή την καταστροφή της Χερσονήσου του Ακρωτηρίου. Ένας σωστός πολεοδομικός σχεδιασμός σέβεται τη σημαντικότητα της βιοποικιλότητας και των οικοτόπων της περιοχής, προωθεί την αειφόρο ανάπτυξη που εστιάζει στην μακροπρόθεσμη ευημερία των κοινοτήτων και αναδεικνύει τον φυσικό πλούτο της περιοχής ως το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα. Εάν δεν τροποποιηθεί πριν την τελική της έγκριση, η Δήλωση Πολιτικής μπορεί να προσθέσει σημαντική πίεση σε μια ήδη ταλαιπωρημένη φυσική περιοχή.

Ταυτόχρονα θα χαθεί η ευκαιρία να μετατραπεί η Χερσόνησος Ακρωτηρίου σε ένα ιδανικό προορισμό για φυσιολάτρες, προσφέροντας κάτι μοναδικό στο τουριστικό προϊόν της Κύπρου, προς όφελος των τοπικών κοινοτήτων. Αυτό θεωρούμε θα πρέπει να είναι και το όραμα για την περιοχή αυτή.

Η Χερσόνησος Ακρωτηρίου αποτελεί πόλο έλξης χιλιάδων μεταναστευτικών πουλιών και καταφύγιο για την άγρια ζωή και αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη περιοχή στην Κύπρο για τα πουλιά και κατεξοχήν προορισμό για φυσιολάτρες, τουρίστες και ντόπιους. Ο Πτηνολογικός καλεί τη Διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων να λάβει υπόψη τα πορίσματα της Στρατηγικής Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και να διασφαλίσει ότι η τελική Δήλωση Πολιτικής θα συνάδει με το καθεστώς προστασίας της περιοχής, απορρίπτοντας προτάσεις με αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ