Ντοκιμαντέρ για τον κυπριακό οικότοπο «9590»

Ένας οικότοπος που συναντάται μόνο στην Κύπρο (πουθενά αλλού στον κόσμο).

Το κινηματογραφικό υλικό της ταινίας ετοιμάστηκε στο πλαίσιο του έργου «Ολιστική διαχείριση του οικοτόπου προτεραιότητας 9590* στην περιοχή του Δικτύου Natura 2000 Κοιλάδα Kέδρων-Κάμπος» (LIFE-KEDROS LIFE-KEDROS), που στόχο είχε τη διασφάλιση της μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης διατήρησης του οικοτόπου 9590*, στη μοναδική περιοχή που απαντά εντός του Δάσους Πάφου.

Ο στόχος του Έργου επιτεύχθηκε μέσα από την υιοθέτηση συγκεκριμένων δράσεων διατήρησης, τόσο εντός (in situ) όσο και εκτός (ex situ) των φυσικών ορίων εξάπλωσής του. Το Έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Εταίροι του έργου ήταν το Τμήμα Δασών (Ανάδοχος Φορέας), ο Φιλοδασικός Σύνδεσμος Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Frederick, μέσω της Μονάδας Διατήρησης της Φύσης.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ