Το Πανεπιστήμιο Frederick υπέγραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας Κύπρου για την ισότητα στην εργασία

Μνημόνιο Συναντίληψης με το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας

Article featured image
Article featured image

Τη Χάρτα Διαφορετικότητας Κύπρου υπέγραψε πρόσφατα το Πανεπιστήμιο Frederick, με την οποία δεσμεύεται να προωθήσει τις αρχές και αξίες του σεβασμού της διαφορετικότητας και να τις εντάξει στον εργασιακό του χώρο. Για τον σκοπό αυτό το Πανεπιστήμιο προχώρησε στην υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης με το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (Center for Social Innovation – CSI), επίσημο αντιπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας των Χαρτών Διαφορετικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και διαχειριστή της Χάρτας Διαφορετικότητας Κύπρου. Το Μνημόνιο υπέγραψαν η κα Νατάσσα Φρειδερίκου, Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Frederick, και ο διευθυντής του Κέντρου Κοινωνικής Καινοτομίας, κ. Δημήτρης Χατζησοφοκλή.

Στο πλαίσιο της εν λόγω Χάρτας, η διαφορετικότητα νοείται ως η αρχή που επιτρέπει την αυτοπραγμάτωση κάθε ατόμου ανεξάρτητα από τα προσωπικά χαρακτηριστικά που το καθιστούν διαφορετικό. Η συνειδητή εφαρμογή αυτής της αρχής είναι καθοριστικός παράγοντας για την αποδοχή, υποστήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη των ταλέντων και δεξιοτήτων κάθε ατόμου.

Υπογράφοντας τη Χάρτα Διαφορετικότητας Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Frederick δεσμεύεται να ενισχύσει τις πολιτικές που ήδη ακολουθεί και που αποτελούν μέρος των εσωτερικών κανονισμών του, με σκοπό την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών χωρίς αποκλεισμούς για όλους τους εργαζομένους. Η υπογραφή της Χάρτας ενδυναμώνει, ακόμη, τη μακρόχρονη προσπάθεια του Πανεπιστημίου Frederick για τη διαμόρφωση ενός εργασιακού χώρου ανοιχτού σε όλες και όλους, ανεξαρτήτως εθνικότητας, εθνοτικής ή άλλης καταγωγής, αναπηρίας, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, φύλου, θρησκείας και οποιουδήποτε άλλου είδους ή κατηγορίας χαρακτηριστικών.

Σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας, το Πανεπιστήμιο Frederick αναλαμβάνει να ακολουθήσει τον Πρακτικό Οδηγό της Χάρτας ενώ, μέσα από ειδικά προγράμματα κατάρτισης, θέτει τις πολιτικές του για τη διαφορετικότητα σε στέρεες βάσεις και προγραμματικό πλάνο, σε συνεργασία με την ευρωπαϊκή και εθνική Πλατφόρμα για τη Χάρτα Διαφορετικότητας.

«Έχουμε στα χέρια μας ένα πολύτιμο εργαλείο για να καταπολεμήσουμε τις όποιες διακρίσεις και να προωθήσουμε ακόμη περισσότερο την ισότητα», δήλωσε η κα Νατάσσα Φρειδερίκου. «Η προσπάθεια δεν είναι μεμονωμένη. Το Πανεπιστήμιό μας συμμετέχει στο μακροπρόθεσμο πλάνο των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, στους 17 στόχους του οποίου περιλαμβάνεται η μείωση των ανισοτήτων, η αξιοπρεπής εργασία για όλους, η προαγωγή κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς. Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού μας με βάση το ταλέντο, τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητές του, μακριά από προκαταλήψεις, είναι ένας από τους τρόπους για να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους.» Η κα Φρειδερίκου ανέφερε, τέλος, ότι «ως μέλος του εθνικού και ευρωπαϊκού δικτύου της Χάρτας Διαφορετικότητας, το Πανεπιστήμιο Frederick είναι αποφασισμένο να συμβάλει στην εγκαθίδρυση ενός περιβάλλοντος αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης στο δικό μας σπίτι, αισιοδοξώντας για τον θετικό αντίκτυπο που αυτό μπορεί να επιφέρει στην ίδια την κοινωνία.»

Εκ μέρους του Κέντρου Κοινωνικής Καινοτομίας, η Υπεύθυνη για τη Χάρτα Διαφορετικότητας Κύπρου, κα Παναγιώτα Κωνσταντή, ανέφερε: «Η στήριξη από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, και κυρίως επίτιμα πανεπιστήμια όπως το Πανεπιστήμιο Frederick είναι μείζονος σημασίας, καθώς διασφαλίζει τη βιωσιμότητα της Χάρτας Διαφορετικότητας Κύπρου και ενισχύει την πιθανότητα υιοθέτησης της σε εθνικό επίπεδο. Ως εκ τούτου, το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας εκφράζει τις βαθιές του ευχαριστίες και τη δυναμική υπόσχεση του να δημιουργήσει μια ισχυρή συνέργεια για την επιτυχή εφαρμογή της Χάρτας Διαφορετικότητας Κύπρου στη χώρα μας».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ