Το σχέδιο «ΝΙΚΗ» είναι αυτό που θα (μας) οδηγήσει στη σταδιακή άρση των μέτρων;

Τι προνοεί, πως θα εξελιχθεί και τι εισηγείται το σχέδιο που θα κληθεί να μελετήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Article featured image
Article featured image

Ενώπιον του ΠτΔ θα κατατεθεί το σχέδιο υπό την κωδική ονομασία «ΝΙΚΗ» το οποίο αφορά τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει η σταδιακή επάνοδος στην κανονικότητα χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Το SigmaLive εξασφάλισε και αποκαλύπτει το εν λόγω σχέδιο.

Εισηγητής του εν λόγω σχεδίου είναι ο δρ.Πάνος και η βασική του φιλοσοφία είναι τα στοχευμένα τεστ με στόχο την προετοιμασία των εργαζομένων και μη, για μία «ασφαλή επιστροφή στις οικονομικές και επαγγελματικές δραστηριότητες τους και τη διατήρηση τους στις εργασίες τους, ελεύθερους από τον ιό SARS-CoV-2, εξασφαλίζοντας έτσι την απρόσκοπτη και συνεχή ενασχόληση τους, στις εργασίες και κάθε μορφής ενασχολήσεις τους, στον μέγιστο δυνατό βαθμό μέχρι την ολοκλήρωση των εμβολιασμών». Ακολούθως θα επαναξιολογηθεί η εφαρμογή του παρόντος Σχεδίου «ΝΙΚΗ».

Η φιλοσοφία του σχεδίου

Αυτό προτείνεται να επιτευχθεί με στοχευμένα τεστ κατά κύριο λόγο, στα ίδια πάντα εργαζόμενα άτομα της κοινωνίας μας, στον εργασιακό τους χώρο όπου δυνατόν, με συνεχείς διαδοχικούς ανά εβδομάδα ελέγχους με Rapid Ag Test, και όχι με τυχαίους ελέγχους (randomn τεστ), εξασφαλίζοντας έτσι διαχρονικά και συνεχώς την αρνητικότητα στον SARS-CoV-2 και ταυτόχρονα το απρόσκοπτο δικαίωμα στην εργασία εφ’όσον τηρούνται όλα τα μέτρα προφύλαξης όπως μάσκα, αντισηψία, απόσταση [2 άτομα (πχ. 1υπάλληλος+1πελάτης) ανα 25τ.μ. σε εμβαδόν 125τ.μ., ανα πάσα στιγμή αντίστοιχα], αποφυγή συγχρωτισμού, εξαερισμός.

Άτομα από τον Γενικό Πληθυσμό θα είναι επιθυμητό να φέρουν αρνητικό Rapid Ag Test με διάρκεια ισχύος τις 7 μέρες προκειμένου να εισέρχονται σε εργασιακούς χώρους για οποιαδήποτε αιτία. Διαφορετικά θα πρέπει να υπόκεινται σε δειγματοληπτικό έλεγχο με μοριακή PCR μέθοδο ή σε Rapid Ag Test πρίν την είσοδο τους σε οποιασδήποτε περιγραφής εργασιακό περιβάλλον (γραφεία, καταστήματα, δομές, Οργανισμούς, Υπηρεσίες, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, κλπ.

Θα εξαιρούνται από μοριακό έλεγχο PCR ή Rapid Ag Test άτομα που ολοκλήρωσαν τον εμβολιασμό τους και παρήλθαν 15 μέρες. Εργασιακοί ή οποιασδήποτε άλλης περιγραφής χώροι με πιστοποιημένο εξαερισμό αρνητικής πίεσης με εναλλαγές αέρα ανα ώρα σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες θα πρέπει άμεσα να αδειοδοτούνται για πλήρη λειτουργία ακόμη και καταστήματα εστίασης, μπάρ, καφετέριες δεδομένου ότι θα τηρούνται όλα τα μέτρα προφύλαξης. Τα Rapid Ag Test θα χορηγούνται από το Κράτος ενώ τα 120 επιπλέον κλιμάκια/συνεργεία, απαρτιζόμενα από 4-6 άτομα έκαστο, (πέραν των ήδη 20 υφισταμένων συνεργείων) θα καταρτιστούν από σχετικούς με το αντικείμενο εθελοντές και άτομα που ανήκουν σε κατάλληλες για το σκοπό εθελοντικές Οργανώσεις.


Στόχος τα 500 τεστ ανά συνεργείο ανά ημέρα
μέχρι να τεθεί η πανδημία υπό πλήρη έλεγχο οπότε θα επαναξιολογηθεί το όλο εγχείρημα. Ειδικά: Η φιλοσοφία και σκοπός του σχεδίου είναι η αξιοποίηση της τρέχουσας περιόδου lock down του πληθυσμού μέχρι τις 31/1/21 με τις ισχύουσες ελάχιστες απαραίτητες μετακινήσεις (πχ. για αγορά τροφίμων, φαρμάκων, παροχή ιατρικών υπηρεσιών κλπ, σύμφωνα με την δήλωση κατ΄ εξαίρεση μετακίνησης πολιτών) με ταυτόχρονη έναρξη εφαρμογής Rapid Ag Test έτσι ώστε μετά από διπλό αρνητικό Rapid Ag test, να γίνει ασφαλώς εφικτή η επάνοδος - σε όσους είναι αρνητικοί - στο χώρο εργασίας με όλες τις ελευθερίες διακίνησης, με την προϋπόθεση ότι θα συνεχίσουν να ελέγχονται ανά εβδομάδα ώστε να διασφαλίσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό την συνέχεια της διακίνησης τους με επαναλαμβανόμενα αρνητικά Rapid Ag test.

Υλοποίηση του σχεδίου

Με δεδομένο ότι στην Κύπρο ζουν 900.000 πολίτες θα χρειαστούμε περίπου 900.000 Rapid Ag Test για τις πρώτες 2-3 εβδομάδες ενώ, στην συνέχεια υπολογίζεται ποσότητα 350.000 - 450.000 Rapid Ag Test ανά εβδομάδα. Θα προστίθενται περισσότερα Rapid Ag Test ανάλογα με την αύξηση του αριθμού των νέο-εισερχόμενων ατόμων στην Κύπρο. Για να επιτευχθεί ο έλεγχος του εργαζόμενου πληθυσμού και του γενικού πληθυσμού υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν 140 συνεργεία, συμπεριλαμβανομένων και των 20 υφισταμένων συνεργείων πού ήδη δραστηριοποιούνται για τον σκοπό αυτό. Θα απαρτίζονται από 5-6 εκπαιδευμένα άτομα. Το κάθε συνεργείο απαρτιζόμενο από 3-4 άτομα θα εκτελεί την δειγματοληψία των Rapid Ag Test και 1-2 άτομα που θα εκτελούν σε κάθε συνεργείο χρέη γραμματείας). Έτσι, θα εκτελούνται 500 rapid test ημερησίως ανά συνεργείο.

Συνολικά, με αυτό τον τρόπο, θα γίνονται 70.000 Rapid Ag Tests ημερησίως. Επί δραματικής μείωσης των θετικών Rapid Ag Tests ο καθημερινός συνολικός αριθμός των συγκεκριμένων διαγνωστικών ελέγχων θα μειώνεται στοχευμένα ενώ θα επαναξιολογούνται συνεχώς τα δεδομένα για αντίστοιχη ορθολογική χρήση των Rapid Ag Tests αναλόγως και με την εξέλιξη ή/και ολοκλήρωση των εμβολιασμών. Εννοείται ότι θα συνεχίσει με συνεργασίες σε επίπεδο Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές η αξιολόγηση των δεδομένων από τους ελέγχους για ανίχνευση σημαντικών μεταλλαγμένων στελεχών (“Variants of concern”) του SARS-CoV-2 με σκοπό την έγκαιρη συνολική κατάλληλη δράση. Η χρήση του υφιστάμενου εντύπου (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ) όπου αναγράφει όνομα, ταυτότητα, ημερομηνία γεννήσεως (στο σύστημα καταγραφής) ημερομηνία διεξαγωγής του Rapid Ag Test και αποτέλεσμα, όπως ήδη εφαρμόζεται μέχρι τούδε, θα βοηθήσει στην ομαλή λειτουργία του σχεδίου “NIKH”.

Σε 15 ημέρες περίπου, από την έναρξη του Σχεδίου «ΝΙΚΗ», σχεδόν όλη η οικονομία της Κύπρου θα μπορέσει να επανεκκινήσει και επαναλειτουργήσει με ελάχιστους περιορισμούς (Αναστολή χώρων εστίασης και επαναλειτουργία μπάρ, καφετεριών σε πρώτη φάση) μέχρι επαναξιολόγησης σε 14 ημέρες. Τυχόν εγκατάσταση αρνητικής πίεσης και ορθή λειτουργία του συστήματος που θα συνοδεύεται από βεβαίωση ειδικού σε χώρους εστίασης, μπάρ και καφετεριών θα προκρίνει την επαναλειτουργία αυτών των χώρων άμεσα. Διαφορετικά η κανονική λειτουργία σε αυτούς τους χώρους θα εξαρτηθεί από τη δραστική μείωση των θετικών ατόμων σε μαζικά Rapid Ag Test.

Για να μελετήσετε αναλυτικά τα όσα προνοεί το «Σχέδιο Νίκη» και όλες τις παραμέτρους που καλύπτει, δείτε στο Sigmalive.com

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ