Αύξηση 140% των κλήσεων στη Γραμμή Βοήθειας 1480

Το τελευταίο τετράμηνο του 2020.

Article featured image
Article featured image

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, ως συντονιστής του Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου Κύπρου – CYberSafety και της Γραμμής Βοήθειας 1480, η οποία έχει ως στόχο να παρέχει σε παιδιά, νέους/νέες, γονείς, εκπαιδευτικούς, αλλά και στο ευρύτερο σύνολο της κυπριακής κοινωνίας, υπηρεσίες συμβουλευτικής και υποστήριξης, αναφορικά με την ασφαλή, υπεύθυνη και ηθική χρήση του Διαδικτύου και των ψηφιακών τεχνολογιών, παραθέτει τα στατιστικά στοιχεία ενημέρωσης, του 4ου τριμήνου του 2020 (1η Οκτωβρίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020)

Από την 1η Οκτωβρίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, απευθύνθηκαν στη Γραμμή Βοήθειας 1480 συνολικά 684 άτομα, σημειώνοντας αύξηση στον αριθμό κλήσεων προς τη Γραμμή κατά 140%, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, όπου απευθύνθηκαν στην Γραμμή συνολικά 285 άτομα.

Ο ιδιαίτερα αυξημένος αριθμός κλήσεων, που σημειώθηκε, συνεχίζει να οφείλεται στην πανδημία του κορωνοϊού Covid-19. Ειδικότερα, οι 438 κλήσεις (64,04%), από το σύνολο των κλήσεων, δεν σχετίζονταν με τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Γραμμής Βοήθειας 1480 και αφορούσαν σε πληροφόρηση για την πανδημία (π.χ., μέτρα πρόληψης σε εργασιακούς χώρους), καθώς, επίσης, και στην ανάγκη πληροφόρησης του κοινού, για τα επιδόματα και τα βοηθήματα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ).

Αναφορικά με τα 246 περιστατικά, που αφορούσαν στις υπηρεσίες της Γραμμής Βοήθειας 1480, σημειώνεται ότι ο αριθμός κλήσεων κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αναφορικά με τα στοιχεία φύλου των 246 ατόμων, που κάλεσαν στη Γραμμή Βοήθειας 1480, το 63,82% των καλούντων (157 άτομα) ήταν γένους θηλυκού και το 36,18% (89 άτομα), ήταν γένους αρσενικού. Ως προς το προφίλ των καλούντων, η πλειοψηφία των ατόμων, που κάλεσαν για βοήθεια και υποστήριξη, ήταν ενήλικα άτομα, με ποσοστό 95,93% (236 άτομα). Μόνο 10 άτομα, απ ό το σύνολο των 246 καλούντων, δηλαδή ποσοστό 4,07%, ήταν ανήλικα άτομα (έως 18 χρονών), τα οποία χρησιμοποίησαν τη Γραμμή Βοήθειας 1480, για να αναφερθούν σε προσωπικές τους δυσκολίες στο Διαδίκτυο.

Αναφορικά με τους λόγους επικοινωνίας με τη Γραμμή Βοήθειας 1480, τα περισσότερα αιτήματα, για τη σχετική περίοδο, αφορούσαν στην αντιμετώπιση περιστατικών διαδικτυακού εκφοβισμού (26,42%), ποσοστό το οποίο σημείωσε αξιοσημείωτη αύξηση, κατά 11,19%, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Επιπρόσθετα, ένας μεγάλος αριθμός κλήσεων σχετίζονταν με περιστατικά ηλεκτρονικού εγκλήματος (24,80%), δηλαδή την αντιμετώπιση παραβίασης της ιδιωτικότητας (hacking), οικονομικής απάτης ή κλοπής ταυτότητας, μέσω κοινωνικών δικτύων ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αξιοσημείωτη, κρίνεται η αναφορά σε ζητήματα, που εμπίπτουν στην κατηγορία του ψηφιακού γραμματισμού/εκπαίδευση. Ειδικότερα, ένας μεγάλος αριθμός κλήσεων (14,23%) αφορούσαν στην κατηγορία αυτή, σημειώνοντας αύξηση κατά 10,94%, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το γεγονός αυτό φαίνεται να καταδεικνύει την αύξηση στην αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών, λόγω της κρίσης της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19) και την ανάγκη ενημέρωσης του κοινού για δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού.

Η Γραμμή Βοήθειας 1480, έχοντας ως στόχο τη διαρκή και την ποιοτική παροχή συμβουλών και υποστήριξης, σε θέματα σχετικά με την ασφαλή, υπεύθυνη και ηθική χρήση του διαδικτύου, στα παιδιά, τους/τις εφήβους και τις οικογένειές τους, συνεχίζει την παροχή των υπηρεσιών της, με βασική αρχή τη διασφάλιση ότι οι υπηρεσίες της συνάδουν με το Εθνικό Δίκαιο και είναι συνυφασμένες με την πτυχή της ευαισθητοποίησης και της άμεσης εξυπηρέτησης.

Όλοι οι πολίτες μπορούν να αποταθούν στη Γραμμή Βοήθειας 1480, καλώντας, χωρίς χρέωση, στον αριθμό 1480 (ώρες λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή, 9.00 - 13.00 & 15:00 – 18:00, και Σάββατο 10:00 – 13:00) ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο [email protected] καθώς, επίσης, και μέσω ηλεκτρονικής φόρμας (https://www.cybersafety.cy/helpline-report) ή μέσω ηλεκτρονικής συνομιλίας (chat) (https://www.cybersafety.cy/helpline-chat).

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ