Κατάστασις πληρωμών στα μεταλλεία χρωμίου του Τροόδους, τον Αύγουστο του 1974

Μια φωτογραφία που ανήρτησε ο Μάνος Μποτρίνι, δείχνει πόσα χρήματα λάμβαναν οι εργάτες που απασχολούνταν στα μεταλλεία χρωμίου της εποχής.

Article featured image
Article featured image


Ο Μάνος Μποτρίνι ανέβασε μια φωτογραφία στην οποία φαίνεται η μηνιαία μισθοδοσία των εργατών που απασχολούνταν στα μεταλλεία χρωμίου που υπήρχαν στο Τρόοδος. Συγκεκριμένα αναφέρεται στη λεζάντα: «Το μισθολόγιο των εργατών στα μεταλλεία χρωμίου του Τροόδους 1974. 68-100 λιρες τον μηνα». Άτομα που απάντησαν στην ανάρτησή του, ανέφεραν χαρακτηριστικά ότι ο μισθός ήταν πολύ καλός για τα δεδομένα της εποχής, κάνοντας, όμως, λόγο και για τις δυσκολίες του εν λόγω επαγγέλματος.

καταστασις.jpgΗ εκμετάλλευση του χρωμίου στην Κύπρο

Όπως διαβάζουμε στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Μεταλλείων, η εκμετάλλευση του χρωμίου στην Κύπρο, υπό τη μορφή των ορυκτών χρωμιτών, χρονολογείται από το 1922 με κάποιες μικρές επιφανειακές εκσκαφές ασυνεχούς λειτουργίας στην περιοχή του Τροόδους και του Δάσους Λεμεσού. Η συστηματική εκμετάλλευση του χρωμίτη άρχισε το 1931 στο Τρόοδος και συγκεκριμένα στο κοίτασμα Κοκκινόροτσου και ακολούθως σε αυτά των Καννούρων και Χ’Παύλου.

Η εκμετάλλευση του χρωμίτη γινόταν μέχρι το 1962 από την εταιρεία Cyprus Chrome Co. και το 1964 συνεχίστηκε από την Ελληνική Μεταλλευτική Εταιρεία μέχρι το 1982, οπότε και σταμάτησε υπό την πίεση των τιμών εμπορίας του, λόγω της αντικατάστασής του ως πυρίμαχου από άλλα υλικά και της διείσδυσης στη διεθνή αγορά φθηνού χρωμίτη από την Νότιο Αφρική με νέες μεθόδους παραγωγής σιδηροχρωμίου.

Για την εξόρυξη του χρωμίτη εφαρμόστηκαν υπόγειες μέθοδοι εκμετάλλευσης και συγκεκριμένα αυτές των οριζόντιων διαδοχικών πατωμάτων με κατακρήμνιση της οροφής ή πλήρωσης των κενών με λιθογόμωση ή υδραυλική γόμωση με χρήση τσιμεντοπολφού που περιείχε απορρίμματα του εργοστασίου εμπλουτισμού, που βρισκόταν στον Άγιο Νικόλαο της Στέγης στην Κακοπετριά. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις εφαρμόστηκε και η μέθοδος του συμπτυσσόμενου μετώπου. Αξίζει να σημειωθεί ότι για την όρυξη της τελευταίας κατώτερης στοάς προσπέλασης του κοιτάσματος Κοκκινόροτσου, έγινε προσπάθεια χρησιμοποίησης μηχανήματος ολομέτωπης κοπής, ενώ για την όρυξη των εσωτερικών φρεάτων χρησιμοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία ειδικό μηχάνημα ολομέτωπης ανιούσας όρυξης.

Οι μέθοδοι εμπλουτισμού που εφαρμόστηκαν ήταν βαρυτικές, όπως βαρέα διάμεσα σε τύμπανα και κυκλώνες, δονούμενοι ταξινομητές, τράπεζες και παραλλαγές τους. Τα παραγόμενα προϊόντα, ως εκ της φύσης του κυπριακού χρωμίτη, προορίζονταν κυρίως για τη βιομηχανία παραγωγής πυριμάχων, όμως τα πολύ ψιλομερή συμπυκνώματα, κάτω των 0,2 χιλιοστομέτρων, πωλούνταν και στη μεταλλουργία σιδηροχρωμίου και την υαλουργία.

Εδώ φαίνονται οι εξαγωγές χρωμίτη από το 1960 και τα αντίστοιχα έσοδα από την πώλησή του.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ