Ανοίγει αύριο το Σχέδιο Απόσυρσης Ρυπογόνων Οχημάτων

Ποια είναι η διαδικασία.

Article featured image
Article featured image

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Εργων "το Σχέδιο αφορά απόσυρση οχημάτων κατηγορίας σαλούν ή βαν ή διπλοκάμπινο με ηλικία 12 ετών και άνω".

Η ηλικία υπολογίζεται από την ημερομηνία κατά την οποία το όχημα ενεγράφη σε οποιαδήποτε χώρα ως καινούργιο μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου 2021. Δικαιούχοι είναι οι ιδιώτες, επαγγελματίες ή νομικά πρόσωπα.


Τα ποσά που θα διατεθούν για σκοπούς απόσυρσης παλαιού οχήματος και αντικατάστασής του με καινούριο όχημα κυμαίνονται από €7.500 μέχρι €12.000.

Συγκεκριμένα: για την απόσυρση και αντικατάσταση με καινούριο όχημα ιδιωτικής χρήσης με μάζα εκπομπών ≤50 gr/km - CO2 η επιχορήγηση ανέρχεται στα €7.500, για την απόσυρση και αντικατάσταση με καινούριο όχημα ταξί με μάζα εκπομπών ≤50 gr/km - CO2 η επιχορήγηση ανέρχεται στα €12.000, για την απόσυρση και αντικατάσταση με καινούριο αναπηρικό όχημα με μάζα εκπομπών ≤50 gr/km - CO2 η επιχορήγηση ανέρχεται στα €10.000, και για την απόσυρση και αντικατάσταση με καινούριο όχημα πολύτεκνης οικογένειας με μάζα εκπομπών ≤50 gr/km - CO2 η επιχορήγηση ανέρχεται στα €10.000.

Για την απόσυρση και αγορά καινούριου ηλεκτρικού ποδηλάτου (υποβοηθούμενης ποδηλάτησης) η επιχορήγηση ανέρχεται στα €1.000, ενώ για την απόσυρση παλαιού οχήματος έναντι παροχής δωρεάν εισιτηρίων για χρήση στις τακτικές γραμμές λεωφορείων η επιχορήγηση θα ανέρχεται στα €750.


Σχέδιο Απόσυρσης Ρυπογόνων Οχημάτων και Παραχώρησης Κινήτρων για Εναλλακτικούς, Χαμηλών Εκπομπών, Τρόπους Διακίνησης

Oι αιτήσεις θα γίνονται από τις 6/12/2021, ώρα 11:00, μέχρι τις 20/12/2021, ώρα 10:00.

Δικαιούχοι για να υποβάλουν αίτηση για διεκδίκηση χορηγίας στα πιο πάνω σχέδια είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα (περιλαμβάνονται οργανισμοί και σωματεία). Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να μελετήσουν τους Οδηγούς των σχεδίων για να κατανοήσουν τις κατηγορίες χορηγιών του κάθε Σχεδίου, αλλά και τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για τη συμμετοχή στο κάθε Σχέδιο.

Σχετικά αρχεία:

Απόσυρση διάγραμμα διαδικασίας αίτησης

Σχέδιο Απόσυρσης Ρυπογόνων Οχημάτων-Εναλλακτικούς, Χαμηλών Εκπομπών, Τρόπους ΔιακίνησηςΣχέδιο Επιχορήγησης για την Αγορά Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων

Oι αιτήσεις θα γίνονται από τις:

  • 20/12/2021, ώρα 11:00, μέχρι τις 3/1/2022, ώρα 10:00 για αυτοκίνητα, και
  • 17/1/2022, ώρα 11:00, μέχρι 31/1/2022, ώρα 10:00 για ηλεκτρικά ποδήλατα.

Δικαιούχοι για να υποβάλουν αίτηση για διεκδίκηση χορηγίας στα πιο πάνω σχέδια είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα (περιλαμβάνονται οργανισμοί και σωματεία). Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να μελετήσουν τους Οδηγούς των σχεδίων για να κατανοήσουν τις κατηγορίες χορηγιών του κάθε Σχεδίου, αλλά και τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για τη συμμετοχή στο κάθε Σχέδιο.

Σχετικά αρχεία:

Ηλεκτροκίνηση διάγραμμα διαδικασίας αίτησης

Σχέδιο Επιχορήγησης για την Αγορά Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων


Για περισσότερες οδηγίες και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.ev.gov.cy

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ