Το Τμήμα Δασών εντόπισε το κυπριακό νερόφιδο σε δύο θέσεις στο Δάσος Μαχαιρά

Το Natrix natrix cypriaca, όπως είναι η επίσημη ονομασία του κυπριακού νερόφιδου, εντοπίστηκε σε δύο θέσεις στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Μαχαιρά, σε περιοχή η οποία περιλαμβάνεται στο Δίκτυο Natura 2000.

Article featured image
Article featured image

Φωτογραφίες: Χάρης Νικολάου


Η καταγραφή αυτή αποτελεί σημαντική εξέλιξη που προσθέτει νέα δεδομένα στην γεωγραφική εξάπλωση του ενδημικού υποείδους της πανίδας της Κύπρου. Ταυτόχρονα αναβαθμίζει την σημασία του ΕΔΠ Μαχαιρά, ως περιοχή με κατάλληλο ενδιαίτημα για ακόμα ένα σημαντικό είδος της κυπριακής βιοποικιλότητας. Σημειώνεται ότι το Κυπριακό νερόφιδο προστατεύεται τόσο από την Εθνική νομοθεσία 153(I)/2003 όσο και από την Ευρωπαϊκή οδηγία 92/43/ΕΟΚ, όπου περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ ως είδος προτεραιότητας.

152365590_264465735082931_4426744717762009534_n.jpg


Το Τμήμα Δασών, θα συνεχίσει την έρευνα και συλλογή δεδομένων για εκτίμηση του πληθυσμού του υποείδους και χαρτογράφηση της εξάπλωσης του στην ευρύτερη περιοχή. Τα στοιχεία αυτά θα αξιοποιηθούν για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων διατήρησης.

Επιπλέον, θα γίνει μοριακή ταυτοποίηση των δειγμάτων για να διερευνηθεί η γενετική σχέση με τους άλλους δύο υποπληθυσμούς που υπάρχουν στο νησί, στη Λίμνη Παραλιμνίου και στον ποταμό Μαρούλλενας.

153603415_2836498916668335_2547536902363849334_n.jpg


Φωτογραφία: Κυπριακό νερόφιδο (Natrix natrix cypriaca), μελανιστική μορφή. Ένα από τα άτομα που έχουν εντοπιστεί στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Μαχαιρά.

©Χάρης Νικολάου - Τμήμα Δασών

🐍Εντοπισμός του Κυπριακού νερόφιδου (Natrix natrix cypriaca) στο Εθνικό Δασικό Πάρκο (ΕΔΠ) Μαχαιρά🐍 Το Τμήμα Δασών στο...

Δημοσιεύτηκε από Τμήμα Δασών στις Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ