Συνάντηση Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και Πρύτανη Πανεπιστημίου Frederick

Συζητήθηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας στη βάση της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων.

Article featured image
Article featured image

Συνάντηση μεταξύ του Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, κ. Κώστα Χαμπιαούρη, και του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Frederick, Καθηγητή Γιώργου Δημοσθένους, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 8 Μαρτίου στο Πανεπιστήμιο Frederick. Στο πλαίσιο της συνάντησης, συζητήθηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας του Πανεπιστημίου Frederick με το Γραφείο Επιτρόπου, στη βάση της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων (ΕΣΑΟΚ).

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Επίτροπος ενημερώθηκε για τις ερευνητικές και άλλες δράσεις του Πανεπιστημίου Frederick που συνεισφέρουν στη στήριξη, ενδυνάμωση και ανάπτυξη των ορεινών κοινοτήτων.

Το Πανεπιστήμιο Frederick έχει πολύ καλή γνώση των προβλημάτων στις ορεινές περιοχές αλλά και τεράστια συμμετοχή σε επιστημονικές και ερευνητικές δραστηριότητες στην περιοχή του Τροόδους που καλύπτουν θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Προστασίας και Ανάδειξης Μνημείων και γενικότερα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Αρχιτεκτονικών Παρεμβάσεων σε Παραδοσιακούς Οικισμούς, σε θέματα Ενέργειας, εκπαίδευσης, επιμόρφωσης κ.ά. Για το λόγο αυτό ανταποκρίνεται σε οποιοδήποτε κάλεσμα αρμόδιας αρχής για να καταθέσει απόψεις και να αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, το Πανεπιστήμιο Frederick κατέθεσε τις απόψεις και εισηγήσεις επί όλων των θεμάτων που θα μπορούσε να συνεισφέρει στην υλοποίησή τους αρμοδίως.

Ακολούθως, ο Επίτροπος ευχαρίστησε τον καθηγητή κ. Γιώργο Δημοσθένους, το Πανεπιστήμιο Frederick αλλά και την πανεπιστημιακή κοινότητα για τη γενικότερη συνεισφορά τους τόσο στην περιοχή του Τροόδους όσο και στην ΕΣΑΟΚ. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις δράσεις του Γραφείου του που στόχο έχουν τη βιώσιμη ανάπτυξη των ορεινών περιοχών. Ανέφερε δε, ότι στην ΕΣΑΟΚ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εξεύρεση τρόπων συνεργασίας με Ανώτερες Σχολές και Πανεπιστήμια της Κύπρου ή του εξωτερικού που μπορούν να δραστηριοποιηθούν στο Τρόοδος, γι’ αυτό, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας προχωρούν στη διαμόρφωση σχεδίου κινήτρων προέλκυσης ντόπιων και ξένων πανεπιστημίων για την ίδρυση και λειτουργία Τμημάτων ή/ και Σχολών στο Τρόοδος και την προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Μεταξύ άλλων, συζητήθηκε η δημιουργία ενός «Πανεπιστημίου του Τροόδους» για την από κοινού διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδηλώσεων και άλλων δράσεων - διαδικτυακών αλλά και με φυσική παρουσία - με στόχο τη στήριξη των κατοίκων των ορεινών κοινοτήτων της περιοχής. Επιπλέον, έγινε αναφορά στη δυνατότητα παροχής τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη καλών πρακτικών και νέων δεξιοτήτων σε τομείς όπως η γεωργία, η γεωπονία και ο πολιτισμός, μέσα από τη διοργάνωση σύντομης διάρκειας σεμιναρίων και εργαστηρίων σε συνεργασία με την Έδρα UNESCO στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Πανεπιστημίου Frederick.

«Βασιζόμενοι στην τεχνογνωσία και ερευνητική μας εμπειρία, θέλουμε να συμβάλουμε με κάθε δυνατό τρόπο στην υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τις ορεινές κοινότητες του Τροόδους, έτσι ώστε να διαμορφωθεί ένα πρότυπο ανάπτυξης, προσαρμοσμένο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αλλά και χαρίσματα του τόπου μας», ανέφερε ο Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους. Ο κ. Χαμπιαούρης ευχαρίστησε τον κ. Δημοσθένους για την πρόθεση τόσο του ιδίου όσο και των συνεργατών του να στηρίξουν την ΕΣΑΟΚ και να δραστηριοποιηθούν στο Τρόοδος.

Προς αυτό το σκοπό, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick και ο Επίτροπος Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων συμφώνησαν στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας που θα προνοεί την πολυεπίπεδη σύμπραξη των δύο φορέων.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ