Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ: Το πτυχίο που σε κάνει περιζήτητο

Η σύγχρονη αγορά εργασίας για στελέχη επιχειρήσεων: κατάσταση, τάσεις και προοπτικές

Μελέτες της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου όχι μόνο καταγράφουν ως διαχρονικά δυσεύρετα αλλά και προβλέπουν ως το 2027 σταθερά κατακόρυφη άνοδο της ζήτησης για στελέχη.

 • Μάρκετινγκ
 • Διοργάνωσης και προβολής συνεδρίων και εκδηλώσεων
 • Πωλήσεων
 • Δημοσίων Σχέσεων
 • Διαφήμισης.

Αυτό δεν είναι όμως ένα τοπικό φαινόμενο. Σε όλες τις αναδυόμενες, αλλά και στις ανεπτυγμένες χώρες επικρατούν οι ίδιες συνθήκες μεγάλης και διαρκώς αυξανόμενης ζήτησης για στελέχη με υψηλό επίπεδο επιστημονικής κατάρτισης στο Μάρκετινγκ και την Επικοινωνία. Το U.S. Bureau οf Labor Statistics, για παράδειγμα, προβλέπει ανάπτυξη «ταχύτερη από το μέσο όρο για όλα τα επαγγέλματα καθώς η διαφήμιση, η προώθηση, και οι εκστρατείες μάρκετινγκ θα συνεχίσουν να είναι απαραίτητες για όλους τους οργανισμούς που επιδιώκουν να διατηρήσουν και να επεκτείνουν το μερίδιό τους στην αγορά»[1]. Κατά συνέπεια, τα διευθυντικά στελέχη Μάρκετινγκ με μέσο μισθό $136,850 το Μάιο του 2019 ήταν οι καλύτερα αμειβόμενοι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στις εισαγωγικές βαθμίδες της ιεραρχίας των επιχειρήσεων, οι ειδικότητες με τη μεγαλύτερη ζήτηση και μισθούς γύρω στις $54,000 – 85,000 είναι

 • Ειδικός κοινωνικών μέσων
 • Αναλυτής Μάρκετινγκ
 • Ειδικός προϊόντων
 • Ειδικός μάρκετινγκ μηχανών αναζήτησης
 • Ειδικός περιεχομένου

Europe Language Jobs.png

Στις ΗΠΑ[1]: Στην Ευρώπη[2]

Αποτέλεσμα αυτών των ελλείψεων στην παγκόσμια αγορά εργασίας είναι η περιορισμένη ικανότητα ακόμα και των πιο φημισμένων διεθνώς επιχειρήσεων να εκμεταλλευτούν πλήρως τις δυνατότητες επικοινωνίας που παρέχουν τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook[3]. Η μόνη λύση, βέβαια, είναι η υψηλού επιπέδου πανεπιστημιακή εκπαίδευση στην Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ.


Το «εισιτήριο» για μια συναρπαστική και καλά αμειβόμενη σταδιοδρομία

Υπάρχουν κάποια προγράμματα σπουδών στην Κύπρο και πολλά στην Ελλάδα και το εξωτερικό που παρέχουν γενικές γνώσεις μάρκετινγκ ή μια θεωρητική ή δημοσιογραφική προσέγγιση της επικοινωνίας. Υπάρχουν επίσης και κάποια σεμινάρια ή μεμονωμένα μαθήματα σε πανεπιστημιακά προγράμματα σχετικά με τις πωλήσεις ή το διαδικτυακό Μάρκετινγκ. Δεν υπάρχουν όμως στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Ευρώπη - μόνο στις ΗΠΑ υπάρχουν πολύ λίγα[4] - πανεπιστημιακά προγράμματα που να εκπαιδεύουν τους νέους στην Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ. Γι’ αυτό ακριβώς, η παγκόσμια αγορά δυσκολεύεται να βρει, στελέχη ικανά να καλύψουν τις σύγχρονες ανάγκες της, και γι’ αυτό και είναι διατεθειμένη να αμείψει αδρά άτομα που έχουν τις απαραίτητες γνώσεις, υψηλού επιπέδου στοχευμένες δεξιότητες και επιθυμητές στάσεις.


Όλες οι έρευνες της αγοράς εργασίας καταγράφουν την διαχρονική και ολοένα αυξανόμενη ανάγκη για νέους ανθρώπους με:

 • βαθιά γνώση των νεότερων επικοινωνιακών μέσων και τεχνικών για όλο το φάσμα των μαζικών, διαπροσωπικών, και διαπολιτισμικών συγκυριών
 • άνεση στο χειρισμό των τεχνολογιών αιχμής που εφαρμόζονται στα σύγχρονα ψηφιακά μέσα
 • κατανόηση του μηχανισμού δημιουργίας αντιλήψεων, στάσεων και πεποιθήσεων των πολιτών και των καταναλωτών
 • ικανότητα να διενεργούν έρευνα του κοινού και των καταναλωτών για να αναγνωρίζουν τις ανάγκες τους και τους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων
 • δεξιότητες κατάρτισης, εφαρμογής, και αξιολόγησης στρατηγικών επικοινωνίας
 • πλούσια γενική μόρφωση, ανθρωποκεντρική παιδεία και πνευματική καλλιέργεια.


Πέρα από τις γνώσεις και τις δεξιότητες όμως, υπάρχει τεράστια έλλειψη σε άτομα με ολοκληρωμένες προσωπικότητες που επιδεικνύουν με συνέπεια:

 • εφευρετικότητα
 • λογική συλλογιστική
 • ευαισθησία στην επίλυση προβλημάτων
 • στρατηγική αντίληψη
 • δημιουργική σκέψη
 • ευελιξία και προσαρμοστικότητα
 • παγκόσμια προοπτική
 • υπευθυνότητα
 • ήθος.


Αυτά καταδεικνύει και η μεγάλη έρευνα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για το μέλλον της εργασίας[5]. Συνολικά, οι κοινωνικές δεξιότητες – όπως η πειθώ, η συναισθηματική νοημοσύνη και η μεταδοτικότητα – θα έχουν μεγαλύτερη ζήτηση σε όλους τους κλάδους από τις στενές τεχνικές δεξιότητες, όπως ο προγραμματισμός ή η λειτουργία και ο έλεγχος του εξοπλισμού. Δεξιότητες δημιουργίας και διαχείρισης περιεχομένου (που περιλαμβάνουν γραμματισμό στις ΤΠΕ και ενεργή μάθηση), γνωστικές ικανότητες (όπως δημιουργικότητα, ευελιξία, και προσαρμοστικότητα ) και τις δεξιότητες επεξεργασίας (όπως η ενεργητική ακρόαση και η κριτική σκέψη) αποτελούν ένα αυξανόμενο μέρος των βασικών απαιτήσεων δεξιοτήτων για πολλούς κλάδους.

future of jobs.PNG

Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να τα παρέχει μόνο η συστηματική και εμπεριστατωμένη θεωρητική αλλά και εφαρμοσμένη εκπαίδευση στην Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ.


Τι είναι η Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ

Η Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ, θεωρείται σήμερα ως κορυφαίος τρόπος για τις εταιρείες να προωθούν και να προσθέτουν αξία στην εμπειρία που προσφέρουν στους πελάτες τους. Το Πρόγραμμα Πτυχίου στην Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου συμβάλει στη συγκέντρωση της επικοινωνιακής στρατηγικής και της εφευρετικότητας σε μια εφαρμοσμένη επικοινωνιακή προσέγγιση, ενώ παράλληλα εκπαιδεύει τους συμμετέχοντες στην έρευνα του κοινού, των καταναλωτών και στην καθιέρωση στρατηγικών επικοινωνίας βασισμένων στις επιθυμίες, ανάγκες, προσδοκίες και αντιλήψεις του επιλεγμένου κοινού.


Το πάντα πρωτοπόρο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στο πλευρό των νέων και στήριγμα της κοινωνίας και της οικονομίας.

Το νέο πρόγραμμα πτυχίου στην Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ[1] είναι το μοναδικό πρόγραμμα σπουδών στην Κύπρο που σκοπό έχει να εκπαιδεύσει και να καλλιεργήσει ταλαντούχους και αφοσιωμένους στην επιστήμη νέους που έχουν το ακριβές προφίλ που αναζητά η οικονομία για να διασφαλίσει την αειφόρο ανάπτυξή της. Το καινοτόμο και σφαιρικό πρόγραμμα σπουδών στην Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου μπορεί να συγκριθεί μόνο με αυτά που προσφέρονται από ελάχιστα αγγλοσαξονικά πανεπιστήμια υψηλής ποιότητας. Στο σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών έχουν ληφθεί υπ’ όψη τα καλύτερα προγράμματα και οι συζητήσεις με κορυφαίους ακαδημαϊκούς από τα πανεπιστήμια ∙ Villanova University, University of Salford, San Diego University, University of Glasgow, Northewestern University κλπ.


Σκοπός του προγράμματος σπουδών είναι να βοηθήσει τους σπουδαστές να αναπτύξουν ένα σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων με ένα καινοτόμο στρατηγικό τρόπο σκέψης, ενώ παράλληλα να αποκτήσουν μια πρακτική τεχνογνωσία στην Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ, ικανή να εφαρμοστεί στις τοπικές, αλλά και στις διεθνείς επιχειρήσεις και κρατικούς, μη κερδοσκοπικούς και κοινωφελείς οργανισμούς.

Προσφέρει τις πιο ενημερωμένες διαλέξεις που σπάνια περιλαμβάνονται σε άλλα προγράμματα γενικής εκπαίδευσης στο μάρκετινγκ ή την επικοινωνία όπως:

 • Μάρκετινγκ Πέντε Αισθήσεων
 • Διαχείριση Αντιλήψεων
 • Διαπολιτισμική και Μη Λεκτική Επικοινωνία
 • Εσωτερικό Μάρκετινγκ
 • Επιχειρησιακή Ηθική και Δεοντολογία
 • Δημιουργικός Σχεδιασμός και Δημιουργική Σκέψη
 • Αγοραστική Ατμόσφαιρα Καταστημάτων και Χώρων Υποδοχής


Το πρόγραμμα πτυχίου στην Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ του Τεχνολογικού πανεπιστημίου Κύπρου απευθύνεται σε φιλόδοξους νέους που απαιτούν και επιδιώκουν την αριστεία.

[1] Έκθεση του U.S. Bureau οf Labor Statistics με τίτλο Occupational Outlook Handbook - Management -

Advertising, Promotions, and Marketing Managers που βρίσκεται εδώ: https://www.bls.gov/

[2] Από την έγκριτη ιστοσελίδα https://www.salary.com

[3] Από την εμπεριστατωμένη έρευνα που δημοσίευσε το Ευρωπαϊκό δίκτυο εύρεσης εργασίας https://www.europelanguagejobs.com

[4] Συμπεράσματα βραβευμένης έρευνας Καθηγητών του Τμήματος Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας Μάρκετινγκ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου:

 • Zarkada, A. (2020, 5th - 8th November, 2020). What makes a B2B Facebook page engaging? 2020 Global Marketing Conference at Seoul - Bridging Asia and the World: New Marketing and Management in Digitally Connected World Virtual Conference.
 • Zarkada, A. (2013, September 25-27). Adapting to Survive: Facebook’s Introduction into the IMC Ecosystem. 4th EMAC Regional Conference, St. Petersburg, Russia.
 • Zarkada, A., & Polydorou, C. (2013). You might be reputable but are you ‘Liked’? Orchestrating Corporate Reputation Co-Creation on Facebook. In T. Bondarouk & M. R. Olivas-Lujan (Eds.), Advanced Series in Management - Social Media in Strategic Management (Vol. 11, pp. 87-113). Emerald. https://doi.org/10.1108/S1877-6361(2013)0000011009

[5] Roosevelt University, Chicago; Duquesne University, Pittsburgh; National University, California.

[6] Ολόκληρη η έρευνα βρίσκεται εδώ: https://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/skills-stability/?doing_wp_cron=1616500543.8960990905761718750000

[7] Λεπτομέρειες εδώ: https://www.cut.ac.cy/studies/bachelor/bachelor-programmes/marketing_un/

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ