Αυτές είναι οι 9 νέες εγγραφές στον Εθνικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κύπρου

Τα Λευκονοικιάτικα υφαντά, ο Καηκανάς στην κοινότητα Κοιλανίου, η παραδοσιακή διατροφή και εθιμικές πρακτικές στην κοινότητα Ριζοκαρπάσου και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που αφορούν τις 9 νέες εγγραφές.

Article featured image
Article featured image

Η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO και οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνουν ότι ο Εθνικός Κατάλογος Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς εμπλουτίστηκε με 9 νέες εγγραφές, σύμφωνα με απόφαση της Ειδικής Επιτροπής για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά, η οποία εξέτασε τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν το 2020 από ενδιαφερόμενους φορείς και κοινότητες.

απκ1.jpg


 1. Κουμανδαρία και αμπελοοινικές παραδόσεις των Κουμανταροχωριών

 2. Παραδοσιακή διατροφή και εθιμικές πρακτικές στην κοινότητα Ριζοκαρπάσου

 3. Καηκανάς στην κοινότητα Κοιλανίου

 4. Τσιπόπιτα στην κοινότητα Λευκονοίκου και τα γύρω χωριά της Μεσαορίας, Γύψου, Περιστερωνοπηγή, Μηλιά

 5. Γνώσεις και πρακτικές που σχετίζονται με τη καλλιέργεια, τις χρήσεις και τα παράγωγα των σπόρων των ντόπιων παραδοσιακών ποικιλιών της Κύπρου

 6. «Μαιευτική πρακτική και επιστήμη»

 7. Λευκονοικιάτικα υφαντά

 8. Βυζαντινή, μεταβυζαντινή και νεότερη αγιογραφία (φορητές εικόνες, τοιχογραφίες, ψηφιδωτά και μικρογραφίες-χαρακτικά)

 9. «Κατασκευή σκαφών (γουρνών) για ζύμωμα ψωμιού στον Εθνικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς»

απκ2.jpg


Επιπλέον, στην υφιστάμενη εγγραφή «Παραδοσιακό οφτό κλέφτικο της Κύπρου» προστέθηκε το «Παραδοσιακό οφτό κλέφτικο στην κοινότητα Λευκονοίκου», μετά από αίτηση του Δήμου Λευκονοίκου. Στην υφιστάμενη εγγραφή των «Κυπριακών παραδοσιακών χορών» προστέθηκαν, μετά από αίτησή τους, το «Πολιτιστικό Εργαστήρι Αγ. Ομολογητών» και ο Πολιτιστικός και Χορευτικός Όμιλος Λεμεσού «Διόνυσος».

Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν εξετάστηκαν από Ειδική Επιτροπή για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά, αποτελούμενη από τους ακόλουθους:

Ειδική Επιτροπή Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς:

 • Παύλος Παρασκευάς, Διευθυντής Πολιτιστικών Υπηρεσιών, Γενικός Γραμματέας Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO
 • Λουκία Λοΐζου Χατζηγαβριήλ, Πρόεδρος Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO
 • Εύη Φιούρη, Εκπρόσωπος Τμήματος Αρχαιοτήτων
 • Δρ Άγγελ Νικολάου - Κονναρή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, Εμπειρογνώμονας ΑΠΚ
 • Δρ Ευφροσύνη Ριζοπούλου - Ηγουμενίδου, Ομότιμη Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, Εμπειρογνώμονας ΑΠΚ
 • Αγνή Παπαευσταθίου, Ειδική Σύμβουλος για θέματα ΑΠΚ

απκ4.jpg


Η Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά (ΑΠΚ), όπως ορίζεται στην αντίστοιχη Σύμβαση της UNESCO (2003), είναι οι πρακτικές, αναπαραστάσεις, εκφράσεις, γνώσεις και τεχνικές, τις οποίες οι κοινότητες και ομάδες ατόμων αναγνωρίζουν ως μέρος της πολιτιστικής τους κληρονομιάς και τις μεταβιβάζουν από γενιά σε γενιά. Σκοπός της δημιουργίας του Εθνικού Καταλόγου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς είναι η καταγραφή και διατήρηση των παραδοσιακών πολιτιστικών εκφράσεων που αποτελούν μέχρι σήμερα κομμάτι της ζωής των κατοίκων της Κύπρου, μέσα από μια δημοκρατική διαδικασία στην οποία εμπλέκονται κρατικές υπηρεσίες, τοπική αυτοδιοίκηση, πολιτιστικοί οργανισμοί και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς.

Προκηρύσσεται, επίσης, ο νέος κύκλος υποβολής αιτήσεων για το 2021, με σκοπό τον εμπλουτισμό του Εθνικού Καταλόγου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πρώτη φάση της διαδικασίας είναι 23 Απριλίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.unesco.org.cy/Programmes-Diadikasia_Eggrafis,GR-PROGRAMMES-04-02-03-01,GR

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ