Δες πότε να ανανεώσεις την άδεια κυκλοφορίας σου

Οι άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων για το 2022, άρχισαν να ανανεώνονται από την Παρασκευή, 7 Ιανουαρίου.

Article featured image
Article featured image

Άρχισε από την Παρασκευή 7 Ιανουαρίου η ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας για το 2022. Όπως ανακοίνωσε το Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ) τελευταία ημέρα ανανέωσης είναι η Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2022 χωρίς επιβάρυνση.

Στην ανακοίνωση που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΤΟΜ αναφέρεται ότι οι άδειες κυκλοφορίας μπορούν να ανανεώνονται για χρονική περίοδο τριών, έξι, εννιά και δώδεκα μηνών και διευκρινίζεται ότι στις ανανεώσεις που θα γίνονται μετά την Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2022, επιβάλλεται, ως επιβάρυνση, το άθροισμα του ποσού των 10 ευρώ και ποσού ίσου με το δέκα τις εκατό (10%) της άδειας κυκλοφορίας που αντιστοιχεί στο οφειλόμενο ποσό για το τρέχον έτος.

Το Τμήμα επισημαίνει περαιτέρω πως για την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας θα πρέπει να υπάρχει πιστοποιητικό καταλληλότητας και ασφάλεια.

Περαιτέρω συμβουλεύει τους ιδιοκτήτες των οχημάτων να φροντίσουν για την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματός τους έγκαιρα και να μην περιμένουν τις τελευταίες μέρες, για να αποφευχθεί ενδεχόμενη υπερφόρτωση του συστήματος που μπορεί να προκαλέσει ταλαιπωρία.

Επίσης υπενθυμίζει ότι όσοι είχαν ανανεώσει την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος τους για το έτος 2021 αλλά δεν προτίθενται να την ανανεώσουν για το έτος 2022 θα πρέπει να υποβάλουν στο ΤΟΜ ειδοποίηση για ακινητοποίηση του οχήματος, που γίνεται και διαδικτυακά στην ιστοσελίδα του ΤΟΜ και επισημαίνει πως σε αντίθετη περίπτωση η υποχρέωση για καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο τέλος κυκλοφορίας συνεχίζει να υφίσταται.

Επισημαίνει ακόμα ότι οχήματα για τα οποία δεν ανανεώθηκε η άδεια κυκλοφορίας τους για το έτος 2021 και δεν έχουν δηλωθεί ως ακινητοποιημένα θα διαγραφούν από το μητρώο του ΤΟΜ εάν δεν καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό για το έτος 2021 και ανανεωθεί η άδεια κυκλοφορίας τους για το 2022 μέχρι την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022.

Υπενθυμίζει ότι σε περίπτωση καταστροφής του οχήματος θα πρέπει να υποβληθεί στο ΤΟΜ αίτηση ακύρωσης εγγραφής του οχήματος (έντυπο ΤΟΜ 98Α) συνοδευόμενη από το «Πιστοποιητικό Καταστροφής» που εκδίδεται από αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων οχημάτων, για να απαλλαγεί ο ιδιοκτήτης του οχήματος από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας από την ημερομηνία καταστροφής του οχήματος.

Το Τμήμα αφού διευκρινίζει ότι δεν θα σταλούν ειδοποιήσεις προς τους ιδιοκτήτες οχημάτων για την ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας, αναφέρει ότι οι άδειες κυκλοφορίας μπορούν να ανανεώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, διαδικτυακά, στις Τράπεζες, στα ΚΕΠ, στα Επαρχιακά γραφεία του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και στα επαρχιακά γραφεία του ΤΟΜ. 

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ