Οι γυναίκες στην εποχή του Covid-19

Πώς η πανδημία επηρέασε τις Ευρωπαίες γυναίκες σε ψυχολογικό, οικονομικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Article featured image
Article featured image


Πρόσφατα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα του έκτακτου Ευρωβαρομέτρου με θέμα Γυναίκες στην εποχή του Covid-19. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η πανδημία είχε σοβαρό αντίκτυπο στις Ευρωπαίες γυναίκες, σε ψυχολογικό, οικονομικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Παρακάτω σας παραθέτουμε τον ενημερωτικό πίνακα που παρουσιάζει το τι απασχόλησε και τι απασχολεί τις Ευρωπαίες γυναίκες κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς και τα τρία ζητήματα που θεωρούν ότι πρέπει να τεθούν σε προτεραιότητα στις δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Infographic 1080x1080 (3).jpgΤο έργο EP Your Voice Counts στοχεύει να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για τον ρόλο και τις δημοκρατικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΚ, αφού δρα ως η φωνή των Ευρωπαίων πολιτών.

Βασική δραστηριότητα του έργου είναι η παρουσίαση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις δράσεις που εφαρμόζει για την επίλυσή τους.

Σε συνεργασία με τη CΙΤΥ κάθε Τρίτη και Παρασκευή θα δημοσιεύεται περιεχόμενο με στόχο την ενημέρωση νέων για πρόσφατες έρευνες και συνεντεύξεις με νέους που μας αντιπροσωπεύουν και ενδυναμώνουν τη φωνή των νέων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πηγή: https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20220223IPR23904/gunaikes-kai-covid-19-sovares-epiptoseis-tis-pandimias-deichnei-to-eurovarometro


Περισσότερες πληροφορίες για το EP Your Voice Counts:

https://www.facebook.com/EPYourVoiceCounts

https://www.instagram.com/epyourvoicecounts/

Lorida-1000x137-Final-Greek.png

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ