«Περίπου το 46% των νέων στην Ευρώπη είναι σε προσωρινές μορφές εργασίας»

Η εκπαιδευόμενη Schuman στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, Αντιγόνη Τσιάκκα, μίλησε στη CITY για την εμπειρία της σε αυτό, αλλά και για την ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη κατανόηση τού ότι η Κύπρος ανήκει στη μεγάλη οικογένεια της ΕΕ, έτσι ώστε να μπορέσει να αξιοποιήσει τα πλούσια οφέλη που επιφέρει η ευρωπαϊκή ταυτότητα.

Article featured image
Article featured image

Της Άννας-Μαρίας Ευτυχίου


Η Ευρώπη είναι οι νέοι και οι νέοι είναι το μέλλον μας. Στην ευρωπαϊκή οικογένεια, η Ένωση, εφαρμόζοντας διάφορες πολιτικές, επιδιώκει να προσφέρει στους νέους περισσότερες ίσες ευκαιρίες στους τομείς της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας, καθώς και τη δυνατότητα να συμμετέχουν πλήρως σε όλους τους τομείς της κοινωνίας.

Πολύ σημαντικό κομμάτι είναι η απασχόληση των νέων και το επιχειρηματικό πνεύμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί το επιχειρηματικό πνεύμα, στηρίζει τις ποιοτικές περιόδους άσκησης και μαθητείας και βοηθά τους νέους να εργάζονται και να καταρτίζονται, εκτός από τη χώρα τους και στο εξωτερικό.

Η εκπαιδευόμενη Schuman στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, Αντιγόνη Τσιάκκα, μάς αναλύει τις εμπειρίες της στο πλευρό καταξιωμένων λειτουργών στα Ευρωπαϊκά Όργανα.

Φέτος, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποδείξει ότι η ευρωπαϊκή νεολαία είναι η κινητήριός της δύναμη όσο ποτέ άλλοτε και ότι αναγνωρίζει τις θυσίες που έκανε η νέα γενιά κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ανακηρύσσοντας το 2022 ως το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας.Νέοι και Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάνε μας μια σύντομη αναφορά για την εμπειρία σου στο Γραφείο του Ευρωκοινοβουλίου στην Κύπρο.

Το να κάνει ένας νέος τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα μέσα στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μοναδική εμπειρία ζωής. Εγώ διάλεξα αυτό το ταξίδι να ξεκινήσει μέσα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επειδή πιστεύω ότι είναι το όργανο που βρίσκεται περισσότερο κοντά στον Ευρωπαίο πολίτη. Ως κοινωνικό και δοτικό άτομο, οι αξίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αντικατοπτρίζουν τα ενδιαφέροντά μου. Έτσι, και η εμπειρία μου στο γραφείο είναι παραγωγική σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο. Η άσκησή μου δεν είναι καθόλου απρόσωπη – αντιθέτως, ένιωσα μέρος της ομάδας από την πρώτη κιόλας μέρα.

Το Γραφείο στην Κύπρο δίνει στους νέους εκπαιδευόμενους πλούσιες ευκαιρίες για να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους κατά την διάρκεια των 5 μηνών που διαρκεί η άσκηση, πάντα με την κατάλληλη καθοδήγηση. Είμαι ιδιαίτερα τυχερή που δουλεύω στενά με την Υπεύθυνη Τύπου του Γραφείου, Θέα Πιερίδου. Η Θέα με εμπλέκει σε πολύ ενδιαφέροντα projects με στόχο τη διαφώτιση του κυπριακού κοινού, και ειδικά των νέων Κυπρίων, για τα οφέλη της ΕΕ στις ζωές μας. Mού δείχνει εμπιστοσύνη με τη δουλεία της και έτσι με παροτρύνει να ευρύνω τη δημιουργικότητά μου και τις δεξιότητές μου. Ο κάθε συνάδελφος στο Γραφείο συμβάλλει στην επαγγελματική κατάρτισή μας με τον δικό του τρόπο. Για παράδειγμα, υπάρχει καθοδήγηση με τη διαδικασία εύρεσης μόνιμης εργασίας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Έτσι, προτρέπω ανεπιφύλακτα όλους τους νέους να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για τα λεγόμενα Schuman Traineeships. Η περίοδος υποβολής έχει ανοίξει και θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Μαΐου 2022.


Πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή των νέων σε ευρωπαϊκά προγράμματα και οργανισμούς; Υπάρχει ενδιαφέρον και κενές θέσεις συμμετοχής;

Φέτος, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποδείξει ότι η ευρωπαϊκή νεολαία είναι η κινητήριός της δύναμη όσο ποτέ άλλοτε και ότι αναγνωρίζει τις θυσίες που έκανε η νέα γενιά κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ανακηρύσσοντας το 2022 ως το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας. Στο πλαίσιο του Έτους Νεολαίας, έχουν προγραμματιστεί δραστηριότητες, συνέδρια και πρωτοβουλίες για νέους σε όλες τις χώρες της ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους με λιγότερες ευκαιρίες. Η εμβληματική πρωτοβουλία του Έτους Νεολαίας είναι το πρόγραμμα ALMA που προσφέρει σε νέους από μειονεκτούντα υπόβαθρα που δεν έχουν δουλειά, την ευκαιρία να έχουν εργασιακή εμπειρία σε άλλα κράτη μέλη.

Επίσης, πέραν από το γνωστό σε όλους μας πρόγραμμα Erasmus+, υπάρχει πληθώρα ευρωπαϊκών προγραμμάτων και οργανισμών που προσφέρουν ευκαιρίες για την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα συμβάλουν στην επαγγελματική εξέλιξη και τόνωση της συμμετοχής της νεολαίας στα κοινά για τη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης. Για παράδειγμα, μέσω του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία», η ΕΕ συμβάλλει στο να εξασφαλιστεί ότι οι νέοι λαμβάνουν κατάρτιση στις δεξιότητες που χρειάζονται οι εργοδότες. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης παρέχει τη δυνατότητα σε Ευρωπαίους ηλικίας 18-30 ετών να λάβουν μέρος σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων αλληλεγγύης, είτε µέσω εθελοντισµού είτε µέσω τοποθέτησης σε θέση πρακτικής άσκησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει και η πύλη εύρεσης εργασίας EURES, μέσα από την οποία οι νέοι μπορούν να αναζητήσουν δουλειά σε πληθώρα τομέων στα 27 κράτη μέλη. Αυτές οι πλατφόρμες μπορούν να καταστούν καθοριστικές για την εξεύρεση εργασίας για πολλούς νέους.

279457911_5202929396450730_6365576164711761052_n.jpgΗ Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης δίνει την ευκαιρία να ακουστούν οι φωνές όλων των Ευρωπαίων. Πιστεύεις ότι η ψηφιακή πλατφόρμα της Διάσκεψης έδωσε αυτήν την ευκαιρία;

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ο διαχρονικός αντιπρόσωπος των Ευρωπαίων πολιτών όσον αφορά τις λήψεις αποφάσεων που άμεσα επηρεάζουν την ποιότητα ζωής τους. Βασισμένη στις δημοκρατικές αξίες του Κοινοβουλίου, η πλατφόρμα έχει αποδειχτεί ως ένας πρωτοποριακός μηχανισμός αφού έχει ενθαρρύνει τη συζήτηση, την ανταλλαγή απόψεων και τη δημιουργία προτάσεων από όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, σχετικά με το είδος της Ευρώπης, στην οποία θα ήθελαν να ζήσουν. Η ευελιξία και ταχύτητα, με την οποία ενέπνευσε προτεινόμενες λύσεις που έχουν στόχο να φέρουν αλλαγή από κάτω προς τα πάνω, ήταν άνευ προηγουμένου, αφού η πλατφόρμα είναι διαδραστική και πολύγλωσση.

Φυσικά, η ψηφιακή πλατφόρμα προσέλκυσε κυρίως τους νέους, αφού αλληλοεπιδρούν περισσότερο μέσω της τεχνολογίας. Το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας έχει συνδεθεί με τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, όπου οι νέοι άνθρωποι διαδραματίζουν καίριο ρόλο. Το ένα τρίτο καθεμιάς από τις ομάδες Ευρωπαίων πολιτών αποτελείται από νέους και νέες, από 16 έως 25 ετών, ενώ αντίστοιχο είναι το ποσοστό των νέων που συγκαταλέγονται μεταξύ των πρέσβεων της ομάδας, οι οποίοι υποβάλλουν συστάσεις στις συνόδους ολομέλειας της Διάσκεψης και συζητούν με μέλη του ΕΚ, εθνικούς πολιτικούς, Επιτρόπους και άλλα μέλη της ολομέλειας από τα όργανα της ΕΕ και την κοινωνία των πολιτών. Έτσι, πιστεύω πως η πλατφόρμα αλλά και η Διάσκεψη ήταν πρωτοπόρες προσπάθειες για να συμπεριληφθούν οι προτεραιότητες της νεολαίας σε σχετικούς τομείς πολιτικής της ΕΕ και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ.

Σχεδόν δύο στους τρεις νέους εμφανίζουν σημάδια ότι επηρεάζονται από προβλήματα ψυχικής υγείας, δείχνοντας ότι οι εξελίξεις των τελευταίων δύο χρόνων με την πανδημία έχουν επηρεάσει συναισθηματικά τις νεότερες γενιές.Ποιο είναι κατά την άποψή σου το σημαντικότερο πρόβλημα που ταλανίζει τους νέους Ευρωπαίους σήμερα;

Τα αποτελέσματα της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, τα οποία θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα, θα φέρουν στο φως τις κύριες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι της Ευρώπης, όπως τις έχουν εκφράσει οι ίδιοι. Προσωπικά, πιστεύω ότι το διαχρονικό πρόβλημα της ανεργίας και της χρηματοοικονομικής σταθερότητας, έχει γίνει αισθητό όσο ποτέ άλλοτε λόγω της πανδημίας και του πολέμου στην Ουκρανία. Η πραγματικότητα είναι ότι οι περισσότεροι νέοι στην Ευρώπη δεν μπορούν να βρουν ποιοτικές θέσεις εργασίας. Περίπου το 46% των νέων είναι σε προσωρινές μορφές εργασίας, όπως δείχνουν τα στοιχεία της ΕΕ, επομένως δεν έχουν οικονομική ασφάλεια και δεν είναι πραγματικά σε θέση να επενδύσουν στο μέλλον τους. Βλέπουμε ότι περισσότεροι νέοι νοικιάζουν γιατί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν ένα σπίτι, για παράδειγμα.

Ίσως το πιο ανησυχητικό είναι ότι σχεδόν δύο στους τρεις νέους εμφανίζουν σημάδια ότι επηρεάζονται από προβλήματα ψυχικής υγείας– δείχνοντας ότι οι εξελίξεις των τελευταίων δύο χρόνων με την πανδημία έχουν επηρεάσει συναισθηματικά τις νεότερες γενιές. Όντως, ως νέα νιώθω ότι το μέλλον μου είναι αβέβαιο. Όμως την ίδια στιγμή το τι με βοηθά να παραμένω θετική, είναι το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να ακούσει τις συγκεκριμένες ανάγκες των νέων, και να επιφέρει ουσιαστικές λύσεις, αναγνωρίζοντας ότι είναι μια ομάδα που αντιμετωπίζει ιδιαίτερες προκλήσεις στην κοινωνία μας αυτή τη στιγμή.

Ευελπιστώ ότι οι όλοι οι Κύπριοι, και ειδικά οι Κύπριοι νέοι, θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις επερχόμενες Ευρωεκλογές του 2024. Είναι καιρός να πάρουμε το μέλλον στα χέρια μας!Ποια αλλαγή θα ήθελες να δεις στο άμεσο μέλλον;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αφορά την καθημερινότητά μας και την ποιότητα ζωής μας. Θα ήθελα να υπάρξει μεγαλύτερη κατανόηση τού ότι η Κύπρος ανήκει σε αυτήν την μεγάλη οικογένεια, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τα πλούσια οφέλη που επιφέρει η ευρωπαϊκή μας ταυτότητα. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει πλήρης αντίληψη ότι έχουμε στα χέρια μας ένα άκρως σημαντικό εργαλείο, με το οποίο μπορούν οι ανάγκες μας να εισακουστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω των Ευρωβουλευτών μας. Είναι αξιοσημείωτο ότι το 82% της νομοθεσίας στα κράτη μέλη προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τσέπη μας, η υγεία μας, τα δικαιώματά μας, η ασφάλεια των παιδιών μας και η ποιότητα των υδάτων μας επηρεάζονται απευθείας από τις αποφάσεις που λαμβάνονται στην Ευρωβουλή. Έτσι, ευελπιστώ ότι οι όλοι οι Κύπριοι, και ειδικά οι Κύπριοι νέοι, θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις επερχόμενες Ευρωεκλογές του 2024. Είναι καιρός να πάρουμε το μέλλον στα χέρια μας!

Lorida-1000x137-Final-Greek.png


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ