Πώς η πανδημία της Covid-19 επηρέασε τους νέους σε όλο τον κόσμο

Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην εργασία, την εκπαίδευση, τα δικαιώματα, αλλά και την ψυχική ευεξία των νέων ανθρώπων, οι οποίοι επηρεάστηκαν ίσως πιο σοβαρά από κάθε άλλη πληθυσμιακή ομάδα εξαιτίας του κορωνοϊού.

Article featured image
Article featured image


Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας διεξήγαγε μια έρευνα σε παγκόσμιο επίπεδο με θέμα «Νεολαία & Covid-19: ο αντίκτυπος στην Εργασία, Εκπαίδευση, Δικαιώματα, και Ψυχική Υγεία» σε μια προσπάθεια να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος της Covid-19 στη νεολαία, καθώς και οι επιπτώσεις της στις θέσεις εργασίας, την εκπαίδευση, τα δικαιώματα και την ψυχική ευεξία.

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας ένωσε τις δυνάμεις του με την Παγκόσμια Πρωτοβουλία για Αξιοπρεπείς Θέσεις Εργασίας για τη Νεολαία, τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, την Ομάδα του ΟΗΕ για τα Παιδιά και τους Νέους και την AIESEC προκειμένου να διεξαγάγουν μια παγκόσμια έρευνα επί του θέματος.

Η έρευνα διενεργήθηκε από τις 21 Απριλίου έως τις 21 Μαΐου 2020, κάλυψε 112 χώρες και έλαβε περισσότερες από 12.000 απαντήσεις ατόμων ηλικίας 18-34 ετών.

Παρακάτω σας παραθέτουμε τον ενημερωτικό πίνακα που παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας.

Infographic%201080x1080%20%285%29-1.jpgΤο έργο EP Your Voice Counts στοχεύει να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για τον ρόλο και τις δημοκρατικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΚ, αφού δρα ως η φωνή των Ευρωπαίων πολιτών.

Βασική δραστηριότητα του έργου είναι η παρουσίαση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και των δράσεων που εφαρμόζει για την επίλυσή τους.

Σε συνεργασία με τη CITY δημοσιεύεται περιεχόμενο με στόχο την ενημέρωση των νέων για πρόσφατες έρευνες και συνεντεύξεις με νέους που μας αντιπροσωπεύουν και ενδυναμώνουν τη φωνή των νέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.


Πηγή: https://www.youthforum.org/news/youth-covid-19-impacts-on-jobs-education-rights-and-mental-wellbeing.

Περισσότερες πληροφορίες για το EP Your Voice Counts:

https://www.facebook.com/EPYourVoiceCounts

https://www.instagram.com/epyourvoicecounts/

Lorida-1000x137-Final-Greek.png

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ