Η ψυχική υγεία των νέων της Κύπρου σήμερα

Μεταξύ άλλων, η πανδημία φαίνεται να έχει επηρεάσει σημαντικά την ψυχική υγεία των νέων με τα συναισθήματα άγχους, θλίψης και αβεβαιότητας να κυριαρχούν στην ψυχο-συναισθηματική τους κατάσταση.

Article featured image
Article featured image


Ο Τομέας Πολιτικής του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου διεξήγαγε μια έρευνα σε τοπικό επίπεδο με στόχο την αξιολόγηση της ψυχικής κατάστασης των νέων της Κύπρου σήμερα. Ο Οργανισμός IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας πραγματοποίησε την ποσοτική έρευνα εκ μέρους του Οργανισμού Νεολαίας κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2021. Συλλέχθηκαν δεδομένα από ένα δείγμα 500 νέων, ηλικίας 18-35 ετών.

Τα αποτελέσματα έδειξαν την ανάγκη που είχαν και έχουν οι νέοι για ψυχολογική υποστήριξη, ειδικά κατά τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας. Είναι ενδεικτικό ότι πέραν του 50% των νέων που έλαβαν μέρος στην έρευνα, αισθάνθηκαν την ανάγκη να επισκεφτούν έναν επαγγελματία υγείας. Την ίδια στιγμή ένα ποσοστό τού 65% νιώθουν ότι κάποιες μέρες χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης, ότι παρόλη την ανάγκη που έχουν οι νέοι για ψυχική υποστήριξη φαίνεται ότι δεν υπάρχουν οι υποδομές, για να καλύψουν αυτή την ανάγκη όπως αποδεικνύουν τα στατιστικά της έρευνας.

Παρακάτω σας παραθέτουμε τον ενημερωτικό πίνακα που παρουσιάζει τα σχετικά αποτελέσματα της έρευνας.

Infographic%201080x1080%20%286%29.jpgΤο έργο EP Your Voice Counts στοχεύει να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για τον ρόλο και τις δημοκρατικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΚ, αφού δρα ως η φωνή των Ευρωπαίων πολιτών.

Βασική δραστηριότητα του έργου είναι η παρουσίαση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και των δράσεων που εφαρμόζει για την επίλυσή τους.

Σε συνεργασία με τη CITY δημοσιεύεται περιεχόμενο με στόχο την ενημέρωση των νέων για πρόσφατες έρευνες και συνεντεύξεις με νέους που μας αντιπροσωπεύουν και ενδυναμώνουν τη φωνή των νέων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πηγή: onek.org.cy

Περισσότερες πληροφορίες για το EP Your Voice Counts:

https://www.facebook.com/EPYourVoiceCounts

https://www.instagram.com/epyourvoicecounts/

Lorida-1000x137-Final-Greek.png

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ