Τι λεφτά θα παίρνουν οι εκλελεγμένοι που ανέδειξαν οι κάλπες της Κυριακής;

Βρήκαμε και καταγράψαμε αναλυτικά μισθούς και επιδόματα και τα λεφτά είναι (πάρα) πολλά!

Article featured image
Article featured image

7.283 υποψήφιοι διεκδίκησαν και έλαβαν χθες 3.227 θέσεις για τα αξιώματα των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Προέδρου των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης, του Δημάρχου, του Αντιδημάρχου, του Δημοτικού Συμβούλου, των Μελών Σχολικών Εφορειών, των Προέδρων Κοινοτικών Συμβουλίων και των μελών Κοινοτικών Συμβουλίων.Οι ΕυρωβουλευτέςΜετά τη χθεσινή εκλογική αναμέτρηση -την ίσως πιο ενδιαφέρουσα των τελευταίων ετών στην Κύπρο- αναδείχθηκαν οι έξι νέοι Ευρωβουλευτές που θα μας εκπροσωπήσουν στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα αυτοί είναι ο Φειδίας Παναγιώτου -η τεράστια έκπληξη της βραδιάς-, οι βετεράνοι Λουκάς Φουρλάς (ΔΗΣΥ), Γιώργος Γεωργίου (ΑΚΕΛ), Κώστας Μαυρίδης (ΔΗΚΟ) και άλλοι δύο νεοεισερχόμενοι, ο Μιχάλης Χατζηπαντέλας (ΔΗΣΥ) και ο Γεάδης Γεάδη (ΕΛΑΜ).

Σε απόλυτους αριθμούς οι εκλελεγμένοι Ευρωβουλευτές έλαβαν:

Λουκάς Φουρλάς: 53.157

Μιχάλης Χατζηπαντέλας: 31.997

Γιώργος Γεωργίου: 33.489

Φειδίας Παναγιώτου: 71.330

Κώστας Μαυρίδης: 20.457

Γεάδης Γεάδη: 14.842


Οι μισθοί των ΕυρωβουλευτώνΌπως διαβάζουμε στην επίσημη σελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, "όλοι οι βουλευτές του ΕΚ λαμβάνουν τον ίδιο μισθό, ο οποίος ορίζεται στο 38,5% του βασικού μισθού δικαστή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης".

Συγκεκριμένα, ο μηνιαίος ακαθάριστος μισθός των ευρωβουλευτών ανέρχεται, σύμφωνα με το ενιαίο καθεστώς, σε €10.075,18 (Ιούλιος 01/07/2023). Ο μισθός αυτός πληρώνεται από τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου. Όλοι οι ευρωβουλευτές πληρώνουν φόρους και ασφαλιστικές εισφορές της ΕΕ. Μετά την παρακράτηση αυτών, ο μισθός ανέρχεται σε €7.853,89. Επιπλέον, τα περισσότερα κράτη μέλη υποχρεώνουν τους ευρωβουλευτές τους να πληρώνουν πρόσθετο εθνικό φόρο. Ως εκ τούτου, ο τελικός μισθός των μελών του ΕΚ εξαρτάται από τους φορολογικούς κανόνες που ισχύουν στη χώρα εκλογής τους, γι' αυτό και οι μισθοί των Ευρωβουλευτών διαφέρουν εν τέλει ανάλογα με τη χώρα καταγωγής τους.


Και επιδόματα


Πέραν του βασικού μηνιαίου μισθού, οι Ευρωβουλευτές λαμβάνουν και επιπλέον (υψηλά) επιδόματα, εξαιτίας του ότι "η φύση της δουλειάς τους συνεπάγεται την απουσία τους από το σπίτι και τη χώρα καταγωγής τους". Μεταξύ των επιπρόσθετων επιδομάτων -που προστίθενται ουσιαστικά στις απολαβές τους- περιλαμβάνονται αποζημίωση γενικών εξόδων, έξοδα ταξιδιών, λοιπά έξοδα ταξιδιών, καθώς και ημερήσια αποζημίωση.

Βάσει των κάτωθι επιπλέον επιδομάτων οι μηνιαίες απολαβές των ευρωβουλευτών μπορεί να ξεπεράσουν συνολικά τις €17 χιλ. μεικτά.


Συγκεκριμένα:


Έξοδα μετακίνησης

Οι περισσότερες συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως οι σύνοδοι της ολομέλειας, οι συνεδριάσεις επιτροπών και οι συνεδριάσεις πολιτικών ομάδων, διεξάγονται στις Βρυξέλλες ή στο Στρασβούργο. Στους ευρωβουλευτές επιστρέφεται το πραγματικό αντίτιμο του εισιτηρίου για τη μετάβαση στον τόπο της αντίστοιχης συνεδρίασης με την προσκόμιση των σχετικών παραστατικών, με ανώτατο όριο καλυπτόμενων δαπανών ποσό που αντιστοιχεί σε αεροπορικό εισιτήριο διακεκριμένης θέσης (ή παρόμοιο), σιδηροδρομικό ναύλο πρώτης θέσης ή €0.58 ανά χιλιόμετρο της διαδρομής με αυτοκίνητο (με ανώτατο όριο τα 1.000 χλμ.), συν κατ’ αποκοπή αποζημίωση βάσει της απόστασης και της διάρκειας του ταξιδιού που καλύπτει τις υπόλοιπες δαπάνες του ταξιδιού, όπως διόδια αυτοκινητοδρόμου, επιβάρυνση για υπέρβαρες αποσκευές ή τέλη κρατήσεων.

Οι ευρωβουλευτές οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους να ταξιδεύουν συχνά εκτός ή εντός του κράτους μέλους εκλογής τους, για σκοπούς άλλους από τις επίσημες συνεδριάσεις, για παράδειγμα, για να παραστούν σε διάσκεψη ή για να πραγματοποιήσουν επίσκεψη εργασίας. Για δραστηριότητες εκτός της χώρας εκλογής τους, οι ευρωβουλευτές μπορούν να τύχουν επιστροφής των εξόδων ταξιδίου και στέγασης καθώς και συναφών εξόδων έως το ποσό των €4.950 ετησίως. Για τις δραστηριότητες στο κράτος μέλος εκλογής τους, επιστρέφονται μόνο τα μεταφορικά έξοδα με ανώτατο ετήσιο ποσό που καθορίζεται ανά χώρα.


Ημερήσια αποζημίωση ή «αποζημίωση διαμονής»

Το Κοινοβούλιο καταβάλλει κατ’ αποκοπή αποζημίωση ύψους €350 για την κάλυψη των εξόδων που αφορούν τη στέγαση και άλλες συναφείς δαπάνες για κάθε ημέρα που οι ευρωβουλευτές είναι παρόντες στις Βρυξέλλες ή το Στρασβούργο κατά τις επίσημες ημέρες λειτουργίας και συνεδριάσεων, εφόσον υπογράψουν στην κατάσταση παράστασης στις συνεδριάσεις. Η αποζημίωση καλύπτει τα έξοδα για ξενοδοχείο, γεύματα και άλλες δαπάνες που συνεπάγεται αυτή η παρουσία. Τις ημέρες που διεξάγονται ψηφοφορίες στην ολομέλεια, εάν οι ευρωβουλευτές χάσουν περισσότερες από τις μισές ονομαστικές ψηφοφορίες, η ανωτέρω αποζημίωση μειώνεται κατά 50%, ακόμη και αν είναι βρίσκονται εκεί.


Αποζημίωση γενικών εξόδων

Αυτή η κατ’ αποκοπή αποζημίωση καλύπτει το κόστος των κοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων των ευρωβουλευτών, όπως είναι τα μισθώματα γραφείων και το κόστος λειτουργίας, συνδρομές διαδικτύου, υπολογιστές και τηλέφωνα, καθώς και η διοργάνωση συνεδρίων και εκθέσεων. Η αποζημίωση μειώνεται κατά το ήμισυ για τους ευρωβουλευτές που απουσιάζουν αδικαιολόγητα τις μισές τουλάχιστον ημέρες των συνόδων της Ολομέλειας σε ένα κοινοβουλευτικό έτος, από Σεπτέμβριο έως Αύγουστο. Η αποζημίωση είναι €4.886 τον μήνα.


Ιατρικά έξοδα

Οι ευρωβουλευτές δικαιούνται επιστροφή των δύο τρίτων των ιατρικών τους εξόδων. Εκτός από το ποσοστό επιστροφής που λαμβάνουν, οι αναλυτικοί κανόνες και οι διαδικασίες αυτού του συστήματος είναι οι ίδιοι με αυτούς που καλύπτουν τους μόνιμους υπαλλήλους της ΕΕ.


Αποζημίωση λήξης θητείας

Στο τέλος της περιόδου της θητείας τους, οι ευρωβουλευτές δικαιούνται μεταβατική αποζημίωση ίση με τον μισθό τους, για έναν μήνα κάθε έτους της θητείας τους. Η μέγιστη διάρκεια καταβολής αυτής της αποζημίωσης είναι δύο έτη. Σε περίπτωση που πρώην βουλευτής του ΕΚ λάβει εντολή σε άλλο κοινοβούλιο ή αναλάβει δημόσιο αξίωμα, ο μισθός που λαμβάνεται από αυτή τη νέα λειτουργία συμψηφίζεται με τη μεταβατική αποζημίωση. Αν κάποιος ή κάποια ευρωβουλευτής δικαιούται ταυτόχρονα και σύνταξη λόγω γήρατος ή σύνταξη αναπηρίας, οφείλει να επιλέξει μεταξύ αυτών και της μεταβατικής αποζημίωσης.


Άλλα δικαιώματα

Το Κοινοβούλιο παρέχει στους ευρωβουλευτές εξοπλισμένα γραφεία τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στο Στρασβούργο. Οι ευρωβουλευτές μπορούν να χρησιμοποιούν τα επίσημα οχήματα του Κοινοβουλίου κατά την άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων όταν βρίσκονται σε μία εκ των δύο πόλεων.Κοινοβουλευτικοί ΒοηθοίΟι ευρωβουλευτές μπορούν να επιλέγουν το δικό τους προσωπικό εντός των ορίων προϋπολογισμού που ορίζει το Κοινοβούλιο. Το 2024, το ανώτατο μηνιαίο ποσό που διατίθεται για όλες τις δαπάνες είναι €28.696 ανά βουλευτή. Από το 2024, κανένα από αυτά τα κονδύλια δεν καταβάλλεται απευθείας στους ευρωβουλευτές.


Και σύνταξη (από τα 63)Οι ευρωβουλευτές έχουν το δικαίωμα σύνταξης γήρατος από την ηλικία των 63 ετών. Η σύνταξη ανέρχεται στο 3,5% του μισθού για κάθε πλήρες έτος άσκησης της θητείας και δεν υπερβαίνει το 70% του μισθού συνολικά. Το κόστος αυτών των συντάξεων καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το επικουρικό συνταξιοδοτικό καθεστώς που θεσπίστηκε για τους ευρωβουλευτές το 1989 έπαψε να δέχεται νέα μέλη του από τον Ιούλιο του 2009 και εγκαταλείπεται σταδιακά.


Πόσα θα πληρώνονται Κοινοτάρχες, Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι, ΠεριφερειάρχεςΟ υψηλότερος μισθός που δίνεται σε έναν Κοινοτάρχη είναι €1.126, ενώ ο χαμηλότερος είναι τα €563, αφού η αντιμισθία τους καθορίζεται βάσει του αριθμού εκλογέων.

Η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης φέρνει αλλαγές και όσον αφορά τους Κοινοτικούς Συμβούλους, οι οποίοι θα παίρνουν πλέον αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου. Το ποσό αυτό θα καθορίζεται αναλόγως του ταμείου της κοινότητας στη βάση πάντα του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Όσον αφορά τους μισθούς για τους Δημάρχους, τους Αντιδημάρχους και τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ψήφισε η Βουλή, αυτοί υπολογίζονται βάσει ειδικής φόρμουλας.


Οι μισθοί των Δημάρχων


Όσον αφορά τις απολαβές των 20 νέων Δημάρχων, αυτές χωρίζονται σε 4 κατηγορίες.


Πιο συγκεκριμένα:


Α' Κατηγορία:
Ετήσιες απολαβές €77.656 (Αντιμισθία: €52.667 / Επίδομα Παραστάσεως: €24.989) θα έχουν συνολικά 8 νέοι Δήμαρχοι και συγκεκριμένα αυτοί της: Λευκωσίας, Λακατάμιας, Στροβόλου, Λεμεσού, Ανατολικής Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου, Παραλιμνίου - Δερύνειας.

Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές των πιο πάνω Δημάρχων συμπεριλαμβανομένου και 13ου μισθού θα ανέρχονται στις €5.973.


Β' Κατηγορία: Ετήσιες απολαβές €62.125 (Αντιμισθία: €42.133 / Επίδομα Παραστάσεως: €19.991) θα έχουν συνολικά 9 Δήμαρχοι και συγκεκριμένα οι: Λατσιών - Γερίου, Νότιας Λευκωσίας - Ιδαλίου, Πολεμιδιών, Δυτικής Λεμεσού, Αραδίππου, Δρομολαξιάς - Μενεού, Ανατολικής Πάφου, Πόλης Χρυσοχούς, Αγίας Νάπας.

Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές των πιο πάνω Δημάρχων συμπεριλαμβανομένου και 13ου μισθού θα ανέρχονται στις €4.778.


Γ' Κατηγορία: Ετήσιες απολαβές €54.359 (Αντιμισθία: €36.867 / Επίδομα Παραστάσεως: €17.492)θα έχουν δύο Δήμαρχοι και συγκεκριμένα αυτοί του Ακάμα και Αθηένου.

Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές των πιο πάνω Δημάρχων συμπεριλαμβανομένου και 13ου μισθού θα ανέρχονται στις €4.181.


Δ' Κατηγορία: Ετήσιες απολαβές €46.593 (Αντιμισθία: €31.600 / Επίδομα Παραστάσεως: €14.993) θα έχει ένας Δήμαρχος και συγκεκριμένα αυτός των Λευκάρων.

Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές του Δημάρχου Λευκάρων συμπεριλαμβανομένου και 13ου μισθού θα ανέρχονται στις €3.584.


Αντιδήμαρχοι


Ο μισθός των Αντιδημάρχων καθορίζεται διαφορετικά για κάθε περιοχή και αναλόγως του αριθμού των εκλογέων κάθε δημοτικού διαμερίσματος κυμαινόμενος από 20% έως και 50% της αντιμισθίας των Δημάρχων ως ακολούθως:

(α) Για δημοτικά διαμερίσματα των οποίων οι εκλογείς δεν υπερβαίνουν τους τριακόσιους (300): είκοσι τοις εκατό (20%)·

(β) για δημοτικά διαμερίσματα των οποίων οι εκλογείς υπερβαίνουν τους τριακόσιους (300), αλλά δεν υπερβαίνουν τους πεντακόσιους (500): τριάντα τοις εκατό (30%)·

(γ) για δημοτικά διαμερίσματα των οποίων οι εκλογείς υπερβαίνουν τους πεντακόσιους (500), αλλά δεν υπερβαίνουν τους χίλιους (1.000): σαράντα τοις εκατό (40%)· και

(δ) για δημοτικά διαμερίσματα των οποίων οι εκλογείς υπερβαίνουν τους χίλιους (1.000): πενήντα τοις εκατό (50%). Για παράδειγμα ο μισθός αυτού του αντιδημάρχου θα ανέρχεται στα 2.986 Ευρώ.

Οι μισθοί των Δημοτικών Συμβούλιων αγγίζουν το 10% της αντιμισθίας των Δημάρχων.


Περιφερειάρχες


Αν και μέχρι στιγμής δεν έχει κλειδώσει το ποσό αμοιβής των Προέδρων Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (Περιφερειαρχών), σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Brief, ο μισθός τους αναμένεται να βρίσκεται κοντά σε αυτόν του βουλευτή, δηλαδή περίπου στις €7.500 τον μήνα.


Με πληροφορίες από europarl.europa.eu, Brief, Οffsite, In Business

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ