Σε κέντρα θεραπείας αντί στη φυλακή οι χρήστες ναρκωτικών

Σε θεραπευτικά προγράμματα θα εντάσσονται πλέον κατηγορούμενοι ή καταδικασθέντες χρήστες ναρκωτικών ή ουσιοεξαρτώμενα άτομα, αντί να καταδικάζονται σε φυλάκιση.

 


Article featured image
Article featured image

Αυτό προβλέπει νομοσχέδιο το οποίο ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο.

Όπως αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση με την έγκριση του νομοσχεδίου καταργείται η υφιστάμενη νομοθεσία και θα υπάρξει  ένα εκσυγχρονισμένο νομοθετικό πλαίσιο, στη βάση ευρωπαϊκών πρακτικών. Οι κατηγορούμενοι ή καταδικασθέντες χρήστες ή τα ουσιοεξαρτώμενα άτομα δεν θα αντιμετωπίζονται πλέον ως κοινοί εγκληματίες αλλά θα τυγχάνουν θεραπευτικής υποστήριξης.

Σε δήλωσή του μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Υγείας Φίλιππος Πατσαλής ανέφερε πως αυτή είναι μια πρακτική η οποία ακολουθείται στην ΕΕ και έχει πάρα πολλά οφέλη.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η πρόταση του Υπουργείου Υγείας διαλαμβάνει τόσο τους ορισμούς που χρησιμοποιούνται όσο και την ακολουθητέα διαδικασία έκδοσης διατάγματος θεραπείας σε κατηγορούμενους ή καταδικασθέντες χρήστες ή ουσιοεξαρτώμενους σε κέντρα θεραπείας, καθώς και τη διαδικασία που θα διέπει τη λειτουργία των εν λόγω θεραπευτικών Κέντρων.

Τα διατάγματα θεραπείας θα εκδίδονται από τα αρμόδια δικαστήρια της Δημοκρατίας κατόπιν αυτόβουλου του προσώπου να τύχει θεραπείας και μετά από γνωμάτευση που θα εκδίδει αρμόδια συμβουλευτική Επιτροπή, στη βάση αξιολόγησης του προσώπου και λαμβάνοντας υπόψη αιτιολογημένη έκθεση του Κέντρου Θεραπείας.

Τα μέλη της Επιτροπής θα ορίζονται μετά από εισήγηση του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου, με τριετή θητεία. Ως μέλη της Επιτροπής θα ορίζονται ένας εκπρόσωπος του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ένας ψυχίατρος και ένας κλινικός ψυχολόγος με επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της ουσιοεξάρτησης, εκ των οποίων ο ένας θα προέρχεται από τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας.

Η ελάχιστη διάρκεια της θεραπείας ορίζεται στους τρεις μήνες και μπορεί να παραταθεί από το δικαστήριο ανά τρίμηνο, με βάση την τριμηνιαία έκθεση που θα ετοιμάζει το θεραπευτικό Κέντρο. Η διάρκεια της θεραπείας δεν θα υπερβαίνει τους 24 μήνες.

Τα κέντρα θεραπείας που θα παρέχουν θεραπεία σε κατηγορούμενους ή καταδικασθέντες χρήστες ή ουσιοεξαρτημένους, θα διαθέτουν επιστημονικό  και άλλο προσωπικό, ως επίσης κατάλληλους χώρους και εξοπλισμό. Όλα τα στοιχεία που θα τηρούνται στο κέντρο θεραπείας και αφορούν στους χρήστες και ουσιοεξαρτημένους θα είναι εμπιστευτικής φύσεως.

Στο νομοσχέδιο προβλέπονται ποινικές διατάξεις σε σχέση με τις υποχρεώσεις του ατόμου σε θεραπεία, καθορίζοντας πρόσθετα και τις πρόνοιες εκείνες που υποβοηθούν στην καλύτερη εφαρμογή του μέτρου.

 


[πηγη]

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ