Ποιο ΑΕΠ και ποια εργασία; [μόνο αγάπη και φιλία]

Η ιστορική ατάκα του Νίκου Ξυλούρη πως ο άνθρωπος για να’ ναι ευτυχισμένος δεν θέλει πολλά, «φτάνει να ‘χει δυο τρεις φίλους να τον αγαπούνε πραγματικά» επιβεβαιώνεται πανηγυρικά, με μία νέα, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έρευνα της Eurostat.

 


Article featured image
Article featured image

Ποιο ΑΕΠ, ποια οικονομική κατάσταση, ποιο περιβάλλον και ποια εργασία. Σύμφωνα με την νέα έκδοση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας «Η ποιότητα ζωής στην Ευρώπη - Δεδομένα κι απόψεις» προκύπτει πως οι περισσότεροι άνθρωποι στην Κύπρο, μα και σε ολόκληρη (σχεδόν) την ΕΕ, θεωρούν τον σημαντικότερο παράγοντα που καθορίζει την ποιότητα ζωής ενός ανθρώπου τις προσωπικές τους σχέσεις.

Περισσότερο και από την κατάσταση της διαμονής τους, το χρόνο που απαιτείται για τις μεταφορές τους, το περιβάλλον στο οποίο ζουν, τους χώρους πρασίνου και δημιουργίας, την εργασία, την οικονομική τους κατάσταση κλπ.

Καταρρίπτεται, συνεπώς, η θέση πως η προσωπική ικανοποίηση των ανθρώπων στηρίζεται στο ύψος του ΑΕΠ της χώρας που ζουν, όπως επιθυμεί η παραδοσιακή οικονομική θεωρία.

Στα ευρήματα της έρευνας περιλαμβάνεται η διαπίστωση πως οι άνθρωποι στην ΕΕ, ηλικίας άνω των 16 ετών και σε μια κλίμακα από το 0 έως το 10, βαθμολόγησαν με 7,8 την ικανοποίησή τους από τις προσωπικές τους σχέσεις, τοποθετώντας σε όλες σχεδόν τις χώρες μέλη τον παράγοντα αυτόν πρώτο στη συνολική βαθμολογία.

Στην Κύπρο βαθμολόγησαν με 8.

Εξαίρεση αποτέλεσαν το Βέλγιο κι η Φινλανδία, όπου η ικανοποίηση από τις συνθήκες κατοικίας αξιολογήθηκε ως σημαντικότερη από τις προσωπικές σχέσεις, η Βουλγαρία, όπου η ικανοποίηση από την κατοικία, την εργασία και το χρόνο και για τις μεταφορές προηγούνται των προσωπικών σχέσεων και η Σουηδία, όπου σε προτεραιότητα τέθηκαν από τους πολίτες η ικανοποίηση από τους χώρους πρασίνου και δημιουργίας.

Μεταξύ των χωρών μελών, οι πλέον ικανοποιημένοι με τις προσωπικές τους σχέσεις βρέθηκαν στην Ιρλανδία (8,6), τη Δανία και την Αυστρία (8,5) και τη Μάλτα (8,0).

Όσον αφορά την οικονομική κατάσταση, οι πλέον ικανοποιημένοι βρέθηκαν στις τρεις βόρειες χώρες: Δανία και Σουηδία (αμφότερες 7,6) και Φιλανδία (7,5).


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ