Κάποιοι ανησυχούν για την κατεδάφιση του Βερεγγάρια [και έχουν σοβαρούς λόγους]

«Ευχαριστούμε που αναδείξατε το θέμα της κατεδάφισης του οικισμού Βερεγγάρια, εντούτοις οι αρμόδιοι παρέλειψαν να θίξουν και να αναφέρουν μερικά ζητήματα μείζονος σημασίας».

 


Article featured image
Article featured image

Πριν μερικές ημέρες η CITY ασχολήθηκε με την απόφαση του Τμήματος Δημοσίων Έργων να  προχωρήσει στην κατεδάφιση του οικισμού Βερεγγάρια στη περιοχή Κάτω Πολεμιδιών στη Λεμεσό, έπειτα από συμφωνία που σύναψε με ιδιωτική εταιρία, με αφορμή τις αντιδράσεις δημοτών της περιοχής οι οποίοι έκαναν λόγω για ελλιπή ενημέρωση από τους αρμοδίου και βασικά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των εργασιών τα οποία έμεινα αναπάντητα από τους αρμοδίους (διάβασε το σχετικό άρθρο εδώ...>>> https://goo.gl/kCGT8q).


Αυτό που ζητούμε και θέλουμε να διασφαλίσουμε είναι την ορθή εκτέλεση της εργασίας και τη διασφάλιση της υγείας των κατοίκων. 


Μια απόφαση που θεωρητικά θα έπρεπε να χαροποιούσε τόσο το δήμο όσο και τους δημότες της περιοχής, αφού από το 1997 που εγκαταλείφθηκε ο οικισμός από τους Βρετανούς, γίνονται προσπάθειες για κατεδάφιση και καθαρισμό της έκτασης η οποία εκτός από σκουπίδια και μπάζα έχει υποστεί βανδαλισμούς και καταστροφές από διάφορους «εισβολείς», αφήνοντας εκτεθειμένες μεγάλες ποσότητες αμιάντου. 

Εντούτοις όταν στις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου οι Δημοτικές Αρχές προχώρησαν σε ενημερωτικό συνέδριο σε σχέση με τις εργασίες και τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν, πολλοί ήταν εκείνοι που δεν πείστηκαν από τις εξηγήσεις που δόθηκαν θεωρώντας ελλιπή τα μέτρα που θα ληφθούν για την προστασία τους από τον αμίαντο που υπάρχει στις κατασκευές εκεί.

Από την πλευρά τους οι Δημοτικές Αρχές θεωρούν ότι η ενημέρωση και οι εξηγήσεις που έλαβαν από την εταιρεία που θα αναλάβει το έργο, αλλά και από το Τμήμα Δημοσίων Έργων που είναι το κατ’ εξοχήν υπεύθυνο για τη διαδικασία, ήταν ικανοποιητικές. Οι κάτοικοι όμως έχουν διαφορετική γνώμη και αφότου δημοσιεύθηκε το εν λόγω άρθρο της CITY, η ομάδα των κατοίκων που διατηρούν έντονες επιφυλάξεις επανήλθε με νέα σχόλια και διευκρινήσεις, θεωρώντας ότι τα όσα έχουν ειπωθεί δημιουργούν λάθος εντυπώσεις.


Στόχος μας δεν είναι να σταματήσει το έργο, όπως αναφέρεται στο άρθρο. Αντίθετα.


Σας παραθέτουμε αυτούσια την επιστολή, όπως έχει σταλεί στη CITY:   

Κατ' αρχήν στόχος μας δεν είναι να σταματήσει το έργο, όπως αναφέρεται στο άρθρο. Αντίθετα, θέλουμε να προχωρήσει το έργο τάχιστα για να καθαρίσει επιτέλους αυτή η μίζερη περιοχή που βλέπουμε κάθε πρωί έξω από τα σπίτια μας, ορισμένα από τα οποία είναι σε απόσταση αναπνοής από τα καταλύματα του οικισμού (3-4m). Αυτό που ζητούμε και θέλουμε να διασφαλίσουμε είναι την ορθή εκτέλεση της εργασίας και τη διασφάλιση της υγείας των κατοίκων.

Ο Δήμος Κάτω Πολεμιδιών με πρωτοβουλία του διοργάνωσε ενημέρωση των περιοίκων στις 14/12/2017. Η ενημέρωση έγινε από εκπροσώπους του εργολάβου των Δημοσίων Έργων και του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Όμως, σε αντίθεση με αυτά που σας ανέφερε ο Δημοτικός Γραμματέας η ενημέρωση δεν ήταν ικανοποιητική και προκλήθηκε περισσότερη ανησυχία παρά εφησυχασμός. 

Οι εκπρόσωποι των Δημοσίων Έργων και του εργολάβου απέτυχαν να πείσουν ότι τα μέτρα που θα ληφθούν θα προστατεύσουν τους περίοικους. Επιπρόσθετα, όταν τους ρωτήσαμε αν θα εγκλωβίζουν ολόκληρες τις κατοικίες, μας κορόιδευαν λέγοντάς μας ότι θα μας βάλουν στο ρεκόρ Guinness αν γίνει κάτι τέτοιο.  Σημειώστε ότι την επόμενη μέρα, εντοπίσαμε περίπτωση νοσοκομείου στην Ελλάδα κατά την οποία καλύφθηκε ολόκληρο το πολυώροφο κτίριο με πολυθίνη και αποξηλώθηκε ο αμίαντος όπως διακρίνεται και στις πιο κάτω εικόνες:


Δεν αμφισβητούμε ότι η εταιρεία που θα εκτελέσει το έργο έχει πείρα σε τέτοιου είδους εργασίες. Αυτό που αμφισβητούμε είναι τις προδιαγραφές του έργου. 
Όσο μελετούμε το θέμα, τόσο αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν κενά στις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν. Δεν αμφισβητούμε ότι η εταιρεία που θα εκτελέσει το έργο έχει πείρα σε τέτοιου είδους εργασίες.  Αυτό που αμφισβητούμε είναι τις προδιαγραφές του έργου. Εξασφαλίσαμε αντίγραφο των προδιαγραφών από το iprocurement της Κυβέρνησης και μελετήσαμε τις τεχνικές οδηγίες καταλήγοντας στα ακόλουθα συμπεράσματα:

1. Ο μεγάλος όγκος των εγκαταστάσεων είναι οι μικρές κατοικίες που περιέχουν και τις μεγαλύτερες ποσότητες αμιάντου.  Από τα δεδομένα των μελετών, οι οικιστικές μονάδες περιέχουν και τους δύο τύπους αμιάντου (χρυσότιλο και αμοσίτη).

2. Η περιβαλλοντική μελέτη διευκρινίζει ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει τραυματισμός των πλακών αμιάντου που αποτελούν το κέλυφος των κατοικιών, δεν υπάρχει κίνδυνος στη δημόσια υγεία.  Νοείται ότι πριν την αφαίρεσή τους οι πλάκες πρέπει να ψεκαστούν με ειδικό υγρό σταθεροποίησης του αμιάντου (Σελ. 72).

3. Στις κυμματοειδείς πλάκες περιέχεται 10-15% αμίαντο, σύμφωνα με την περιβαλλοντική μελέτη (Σελ. 73).  Στην παρουσίαση που έγινε προς το κοινό, οι υπεύθυνοι της εταιρείας αναφέρονταν σε 3-5%, πληροφορία που είναι λανθασμένη, αφού από έρευνα στο διαδίκτυο επιβεβαιώνεται η περιεκτικότητα του 10-15%.

4. Οι οδηγίες αποξήλωσης των οικιών που δίνονται στο σχέδιο ασφάλειας και υγείας αναφέρουν λανθασμένη σειρά εκτέλεσης εργασιών.  Συγκεκριμένα στα σημεία 2 (Σελ. 10) και 2.15 (Σελ. 13) αναφέρει ότι η αποξήλωση θα γίνει από πάνω προς τα κάτω.  Η λογική σειρά εργασιών είναι η αφαίρεση του επικίνδυνου αμίαντου από το εσωτερικό των κατοικιών με εγκλωβισμό και η αφαίρεση του κελύφους αφού το εσωτερικό κριθεί κατάλληλο.

5. Στο σημείο 2.2 του σχεδίου ασφάλειας και υγείας (σελ. 11), αφήνεται ανοικτό το ενδεχόμενο πλήρους εγκλωβισμού των κατοικιών, όμως τα Δημ. Έργα το απόκλεισαν.

6. Υπάρχει περίπτωση να εντοπιστούν και άλλες πηγές εκπομπής ινών αμιάντου, οπότε όλα τα μέτρα που θα ληφθούν θα πρέπει να αποφασιστούν επί τόπου (Προδιαγραφές Τόμος Γ2 Παρ. 6 σελ. 12).

7. Ενώ οι υπεύθυνοι της εταιρείας και του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας επιβεβαίωναν ότι θα γίνονται συνεχείς μετρήσεις περιεκτικότητας του αέρα σε ίνες αμιάντου γύρω από τους χώρους εργασίας, η προδιαγραφή αναφέρεται σε «Τακτικές Δειγματοληψίες» (σελ. 22/52 Σημείο 8.3α Τόμος Γ2), αφήνοντας κενά στις διαδικασίες.

8. Δε διευκρινίζεται η ταχύτητα λήψης μέτρων εξυγίανσης σε περίπτωση που οι μετρήσεις περάσουν τα όρια (σελ. 23/52 Σημείο 8.3α Τόμος Γ2).

9. Η συλλογή των δειγμάτων αέρα θα γίνεται από ανεξάρτητο εργαστήριο για το οποίο δεν έκαναν αναφορά οι ιθύνοντες (Σελ. 23/52 Σημείο 8.3γ Τόμος Γ2).  Θα πρέπει να γνωστοποιηθεί από την υπηρεσία ποιο είναι το εργαστήριο και να απαιτήσουμε επιβεβαιωτικές μετρήσεις και από άλλο αν κριθεί αναγκαίο. Υπό την εποπτεία ποιου θα είναι αυτό το εργαστήριο;

10. Στο σημείο 8.3ε του Τόμου Γ2, σελ. 24-25/52 γίνεται αναφορά σε εντοπισμό θραυσμάτων αμιάντου στους χώρους.  Υπάρχουν ήδη αρκετά θραύσματα τόσο στο έδαφος όσο και στις οροφές των οικιστικών μονάδων.  Άρα πρέπει να γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος του εδάφους και του αέρα κοντά στις οικίες πριν την έναρξη εργασιών και αφαίρεση του μολυσμένου εδάφους αν χρειαστεί.

11. Δεν γίνεται αναφορά σε τήρηση διεθνών αναγνωρισμένων προτύπων για την αποξήλωση και διαχείριση του αμιάντου, παρά μόνο σε Νομοθεσία.  Υπάρχουν αυστηρά πρότυπα σε Αγγλία και ΗΠΑ για τη διαχείριση του αμιάντου, χώρες στις οποίες η διαχείριση έγινε πριν μερικές δεκαετίες.

12. Στην περιβαλλοντική μελέτη αναφέρεται  ότι πρέπει να γίνεται εκτίμηση κάθε περίπτωσης λόγω διασκορπισμού ινών από τις ζημιές που έχουν οι κατοικίες άρα το υφιστάμενο φορτίο του εδάφους πρέπει να εκτιμηθεί προτού γίνουν οποιαδήποτε χωματουργικά μετά την αποξήλωση.

Διάβασε σχετικά: Πόσο επικίνδυνη είναι (για την υγεία μας) η κατεδάφιση του Βερεγγάρια στη Λεμεσό; 

Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω, συμβουλευτήκαμε τον μηχανικό που έκανε την προηγούμενη περιβαλλοντική μελέτη για λογαριασμό της Αγγλικής Κυβέρνησης, ο οποίος μελέτησε τις προδιαγραφές και εντόπισε επίσης σοβαρά κενά που πρέπει να καλυφθούν με πρόσθετα μέτρα και ενέργειες. Διευκρινίζουμε ότι δεν έχουμε κανένα θέμα με την εταιρεία που θα εκτελέσει την εργασία.  Εξ άλλου ο εργολάβος ακολουθεί τις προδιαγραφές με τις οποίες υπέβαλε την προσφορά.  Αν του ζητηθεί να λάβει πρόσθετα μέτρα θα τα λάβει. Τα Δημόσια Έργα πρέπει να αυξήσουν το προϋπολογισμό του έργου για να ληφθούν τα πρόσθετα μέτρα. Επειδή όμως δεν πιστεύουμε ότι θα το κάνουν, αφού θεωρούν ότι αυτό που έγραψαν είναι εντελώς σωστό, θέλουμε να γνωστοποιήσουμε στον κόσμο ότι ενδέχεται ο κίνδυνος να είναι περισσότερος από αυτό που μας λένε.

Η δεύτερη συνάντηση, διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της ομάδας μας και αποσκοπούσε στην ενημέρωση των περιοίκων για τα ευρήματα της διερεύνησης που διενεργήσαμε, καθώς και για τη λήψη αποφάσεων ως προς το τι θα απαιτηθεί από τα Δημόσια Έργα.  Αν και κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι ήταν παρόντες, η συνάντηση δεν αποσκοπούσε στο να πεισθεί ο κόσμος ότι αυτά που μας είπαν στην πρώτη συνάντηση ήταν εντάξει. Επιπρόσθετα διευκρινίζω ότι, η δήλωση του κ. Καλλικά ότι απαιτήσαμε να μην εκτελεστεί το έργο είναι εσφαλμένη και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ