Από τα 8000 ευρώ ξεκινά το πρόστιμο για όσους κυνηγούν εκτός της καθορισμένης περιόδου

Λίαν τσουχτερό και λίαν αναγκαίο.

 


Article featured image
Article featured image

Σε μία πολύ σημαντική υπενθύμιση προχώρησε η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας σε σχέση με την κλειστή περίοδο κυνηγίου η οποία ξεκίνησε από την 1η Μαρτίου και θα διαρκέσει έως και τις 15 Αυγούστου.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή με αποδέκτες όλους τους κυνηγούς, κατά την περίοδο αυτή, σχεδόν όλα τα είδη πανίδας βρίσκονται σε διαδικασία αναπαραγωγής, που αποτελεί ίσως την πιο σημαντική φάση της ζωής τους.

Η περίοδος αυτή αρχίζει με το ζευγάρωμα, ακολουθείται από τη φωλεοποίηση την γέννηση των αυγών και την εκκόλαψη, για τα πουλιά και τη γέννηση των νεογνών, για τα θηλαστικά και ολοκληρώνεται με το μεγάλωμα και την ανεξαρτητοποίηση των νεαρών πτηνών και θηλαστικών από τους γονείς τους. Για τα θηράματα, μία επιτυχημένη αναπαραγωγική περίοδος προμηνύει και μια πολύ καλή κυνηγετική χρονιά. 

Λόγω, λοιπόν, των πιο πάνω και σύμφωνα με τα όσα προνοούνται από την πρόσφατη τροποποίηση του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου, η ποινή που προβλέπεται για θανάτωση, σύλληψη, παρενόχληση ή καταδίωξη οποιουδήποτε είδους άγριας πανίδας με οποιοδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένων και των ξόβεργων, κατά την πιο πάνω περίοδο, αρχίζει από τις €8.000 και αυξάνεται αναλόγως: 

1. Του είδους της άγριας πανίδας που θανατώθηκε, συλλήφθηκε, παρενοχλήθηκε ή καταδιώχθηκε.

2. Του αριθμού των ατόμων του είδους της άγριας πανίδας που θανατώθηκαν, συλλήφθηκαν, παρενοχλήθηκαν ή καταδιώχθηκαν.

3. ην περιοχή και την ώρα όπου έλαβε χώρα το αδίκημα.


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ