Μονοκύτταροι οργανισμοί aka δύτες, παρενόχλησαν προστατευόμενη θαλάσσια χελώνα

Το περιστατικό κατήγγειλαν στο αρμόδιο τμήμα πολίτες που αντιλήφθηκαν τι είχε γίνει.

 


Article featured image
Article featured image

Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, διερευνά καταγγελία πολιτών για παρενόχληση θαλάσσιας χελώνας στην Κύπρο από ομάδα δυτών.

«Τέτοιου είδους συμπεριφορές είναι καταδικαστέες. Η προστασία και η διατήρηση των ειδών αυτών είναι υποχρέωση όλων μας», αναφέρει το αρμόδιο Τμήμα.

Οι θαλάσσιες χελώνες στην Κύπρο προστατεύονται από το 1971 από τον  περί Αλιείας Νόμο (ΚΕΦ. 135) και Κανονισμούς 1990 (Reg. No. 273/90). Επιπρόσθετα, περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II του Πρωτόκολλου το οποίο αφορά Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές και τη Βιολογική Ποικιλομορφία της Μεσογείου της Σύμβασης της Βαρκελώνης, το οποίο η Κύπρος επικύρωσε με το Νόμο No. 20(III)/2001. Οι θαλάσσιες χελώνες θεωρούνται είδη προτεραιότητας και προστατεύονται και μέσω της Ευρωπαϊκής Οδηγίας των Οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ), η οποία έχει μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία το 2003, με το Νόμο για την Προστασία και Διαχείριση της Φύσης και της Άγριας Ζωής No. 153(I)/2003.  Σύμφωνα με τις πιο πάνω νομοθεσίες, απαγορεύεται μεταξύ άλλων η θανάτωση, η καταδίωξη, η εκ προθέσεως παρενόχληση των ειδών αυτών, καθώς και η σύλληψη, αγορά ή πώληση και η κατοχή θαλάσσιων χελωνών ή και οποιαδήποτε απόπειρα των ενεργειών αυτών.

Όσοι έχουν την τύχη να συναντήσουν θαλάσσια χελώνα ή άλλα θαλάσσια είδη στον όμορφο υποβρύχιο κόσμο της Κύπρου, μπορούν να τα θαυμάσουν από απόσταση, χωρίς να τα παρενοχλούν. Είναι σημαντικό να μπορούμε να συνυπάρχουμε με τη φύση και να τη σεβόμαστε.


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ