Τελικά τι μας κάνει να «κολλάμε» ερωτικά σε ένα άτομο;

Νέα έρευνα επιχειρεί να δώσει απαντήσεις.

Article featured image
Article featured image


Μια νέα ανάλυση υποδεικνύει ότι άνδρες και γυναίκες έχουν περίπου παρόμοιες προτεραιότητες στις σεξουαλικές τους προτιμήσεις όσον αφορά στους ανθρώπους που τους ελκύουν, αλλά διαφοροποιούνται αρκετά στον βαθμό των προτιμήσεών τους για ορισμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Επίσης, οι προτιμήσεις φαίνεται να αλλάζουν ανάλογα με την ηλικία, σύμφωνα με τα ευρήματα της ανάλυσης που δημοσιεύθηκαν από τον Stephen Whyte του Πολυτεχνείου του Queensland στο PLOS ONE.

Οι προτιμήσεις στη σεξουαλική έλξη οδηγούν τους ανθρώπους να παίρνουν αποφάσεις σχετικά με το σεξ, τις σχέσεις και την αναπαραγωγή, οι οποίες τελικά επηρεάζουν άλλες πτυχές της κοινωνίας, όπως οι ρόλοι και η ισότητα των φύλων, τα ποσοστά γονιμότητας και πολλά ακόμη. Ωστόσο, δεν είναι σαφές πώς διαφοροποιούνται οι προτιμήσεις για ορισμένα χαρακτηριστικά μεταξύ ανδρών και γυναικών στα διάφορα στάδια της ζωής.

Για να «φωτίσουν» κάπως το ζήτημα της σεξουαλικής έλξης, ο Δρ Whyte και οι συνεργάτες του μελέτησαν 7.325 Αυστραλούς χρήστες site γνωριμιών, ηλικίας 18-65 ετών. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να βαθμολογήσουν σε μία κλίμακα 0-100 τη σημασία εννέα χαρακτηριστικών του πιθανού συντρόφου τους. Τα χαρακτηριστικά αυτά συμπτύσσονται σε τρεις κατηγορίες: αισθητική (ηλικία, ελκυστικότητα και σωματική δομή), πηγές (ευφυΐα, μόρφωση και εισόδημα) και προσωπικότητα (αξιοπιστία, δεκτικότητα και συναισθηματική σύνδεση).

Η στατιστική ανάλυση στις απαντήσεις αποκάλυψαν παρόμοιες προτεραιότητες για άνδρες και γυναίκες, καθώς και τα δύο φύλα αξιολογούν τη σωματική δομή, την ελκυστικότητα και τα τρία χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ως εξαιρετικά σημαντικά, ενώ στο εισόδημα απέδωσαν πολύ λιγότερη σημασία. Ωστόσο, οι γυναίκες αξιολόγησαν τη σημασία της ηλικίας, της εκπαίδευσης, της ευφυΐας, του εισοδήματος, της εμπιστοσύνης και της συναισθηματικής σύνδεσης περίπου 9-14 βαθμούς υψηλότερα από τους άνδρες. Επιπλέον, συγκριτικά με όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά, οι άνδρες απέδωσαν μεγαλύτερη προτεραιότητα στην ελκυστικότητα και τη σωματική δομή από ό,τι οι γυναίκες.

Η ανάλυση έδειξε, επίσης, ότι οι διαφορές ανάμεσα στις προτιμήσεις ανδρών και γυναικών άλλαζαν σύμφωνα με την ηλικία. Για παράδειγμα, ενώ οι άνδρες γενικότερα απέδιδαν μεγαλύτερη σχετική σημασία στην αισθητική συγκριτικά με τις γυναίκες, αυτό το κενό γεφυρωνόταν σταδιακά όσο τα χρόνια περνούσαν. Την ίδια στιγμή, οι νεότερες γυναίκες απέδιδαν μεγαλύτερη σχετική σημασία από τους νεότερους άνδρες στην προσωπικότητα, αλλά τόσο οι μεγαλύτεροι άνδρες όσο και οι μεγαλύτερες γυναίκες προτεραιοποιούσαν την ηλικία με παρόμοιο τρόπο.

Γενικά, τα ευρήματα αυτά ευθυγραμμίζονται με τις προβλέψεις που έχουν ήδη κάνει οι υπάρχουσες θεωρίες σχετικά με την έλξη, μεταξύ των οποίων και εκείνες που αναλογίζονται την επιλογή συντρόφου στο πλαίσιο της απόκτησης παιδιού. Οι συγγραφείς, πάντως, σημειώνουν ότι υπάρχουν περιορισμοί στη μελέτη τους και αναδεικνύουν πιθανές κατευθύνσεις για μελλοντικές έρευνες με στόχο την καλύτερη κατανόηση της σεξουαλικής έλξης.

«Και τα δύο φύλα τείνουν να βρίσκουν σέξι τα ίδια στοιχεία σε έναν πιθανό σύντροφο, αλλά όσοι βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια της ζωής τους από τα 18 μέχρι τα 80 χρόνια, τόσο άνδρες όσο και γυναίκες διαφέρουν σημαντικά ως προς τη σημασία που αποδίδουν σε αυτά τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά», καταλήγουν οι επιστήμονες.


Πηγή: ygeiamou.gr

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ