Συνεισφέρουμε στη διαφύλαξη και διάδοση της γαστρονομικής παράδοσης Κύπρου

Article featured image
Article featured image

Το Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής στα πλαίσια της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Europeana Food and Drink σας προσκαλεί να συμβάλετε στην καταγραφή, διαφύλαξη και προβολή της γαστρονομικής παράδοσης της Κύπρου συνεισφέροντας υλικό, το οποίο βρίσκεται στην κατοχή σας και το οποίο αφορά την παραδοσιακή μας κουζίνα.

Η προσπάθεια αυτή γίνεται με τη στήριξη του εθνικού φορέα για τη Europeana, τις Πολιτιστικές Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Η διατροφή είναι μία καθημερινή ανάγκη η οποία μέσα από την προετοιμασία του φαγητού έχει εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές και κοινωνικές εκφράσεις του ανθρώπου. Δεν νοείται γνωριμία με μία χώρα χωρίς την εμπειρία της τοπικής κουζίνας. H τοπική παραδοσιακή κουζίνα αποτελεί μέρος της ταυτότητάς μας και θεμελιώδες στοιχείο της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας. Αντικατοπτρίζει την ιστορία, την οικονομία, τον κοινωνικό και θρησκευτικό βίο, το φυσικό πλούτο της χώρας μας.

Σε μία εποχή, λοιπόν, που η τοπική γαστρονομία κινδυνεύει από την παγκοσμιοποίηση, το γρήγορο φαγητό και την επιδρομή των τυποποιημένων προϊόντων είναι σημαντικό να διαφυλάξουμε και να μεταδώσουμε στις μελλοντικές γενιές την τεχνογνωσία και τις πρακτικές που τη χαρακτηρίζουν.

  

Γνωρίστε το Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής

Το Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αποστολή του είναι η καταγραφή, η μελέτη, η διάσωση και η διάδοση του γαστρονομικού πολιτισμού της Κύπρου για επιστημονικούς, παιδαγωγικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς. Πρόκειται για ένα Εικονικό Μουσείο το οποίο μεταφέρει τη γνώση αλλά και την ηλεκτρονικά εμπλουτισμένη εμπειρία που θα μπορούσε να αποκτηθεί από μια περιήγηση σε ένα φυσικό μουσείο στο σαλόνι του τηλεθεατή και στο χρήστη του διαδικτύου.

 Στο διαδικτυακό χώρο του Μουσείου http://foodmuseum.cs.ucy.ac.cy/ παρουσιάζονται ιστορικά και διαχρονικά στοιχεία για τα είδη τροφίμων, τον τρόπο διατροφής του κυπριακού πληθυσμού, τα εργαλεία και μέσα παραγωγής, παρασκευής, μεταποίησης και εμπορίου των εδώδιμων αγαθών που παρήγαγε και παράγει το νησί μας.

Πέρα από το διαδίκτυο, το Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής αποτελεί ενεργό μέλος της πολιτιστικής σκηνής κτίζοντας συνεργασίες με διάφορα πολιτιστικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Intercollege, Americanos College, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, Εθνική Επιτροπή UNESCO, Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου, Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και πολιτισμού) και οργανώνοντας διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Επιπλέον το Μουσείο συμμετέχει σε δύο ευρωπαϊκά προγράμματα ως εταίρος, το Culinary Bridges Across Europe και το EUROPEANA Food and Drink. Και στις δύο περιπτώσεις, η συμμετοχή του Μουσείου συμβάλλει στην προώθηση του κυπριακού γαστρονομικού πολιτισμού σε ευρωπαϊκό

Γιατί να δώσω υλικό;

Δίνοντας υλικό συμβάλλετε:

Στη διαφύλαξη, αναγνώριση και προβολή του γαστρονομικού πολιτισμού της Κύπρου και στην τοποθέτησή της στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο γαστρονομικό χάρτη. Στην επιβίωση της τοπικής παραδοσιακής κουζίνας η οποία κινδυνεύει από την παγκοσμιοποίηση και τη ταχεία διάδοση του γρήγορου φαγητού και των τυποποιημένων προϊόντων. Στη διατήρηση των ηθών και εθίμων που συνδέονται με την τοπική γαστρονομία. Στη μετάδοση των πρακτικών και της τεχνογνωσίας που χαρακτηρίζουν την τοπική κουζίνα στις μελλοντικές γενεές. Στην προβολή των τοπικών προϊόντων και την ενίσχυση των προσπαθειών για την κατοχύρωσή τους διεθνώς. Στην προβολή της τοπικής κουζίνας για την προσέλκυση τουριστών και στην προώθηση του γαστρονομικού τουρισμού. Στην προώθηση των τοπικών προϊόντων στην Κύπρο και το εξωτερικό, στη στήριξη των τοπικών παραγωγών, βιοτεχνιών και συνεταιρισμών και κατά συνέπεια στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Στη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών μέσα από την υιοθέτηση της τοπικής παραδοσιακής κουζίνας. Στη δημιουργία ενός  προσβάσιμου ψηφιακού εργαλείου και άλλων τεχνολογικών εφαρμογών που θα χρησιμοποιηθούν στην έρευνα και την εκπαίδευση.

Θα έχω κάποιο όφελος;

Πέρα από τα όφελος που θα έχει αυτή η προσπάθεια σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, θα είναι μία ευκαιρία να προβληθεί ο δικός σας οργανισμός. Στα άτομα και τους οργανισμούς που θα προσφέρουν υλικό θα δοθεί σχετικό πιστοποιητικό.

Τι θα κάνετε το υλικό που θα προσφέρω;

Το υλικό που θα κατατεθεί στο Μουσείο θα καταγραφεί, θα μελετηθεί και θα οργανωθεί από τους εξειδικευμένους ερευνητές οι οποίοι εργάζονται για το σκοπό αυτό. Στη συνέχεια θα δοθεί περιγραφή στο υλικό, θα γίνει η ψηφιοποίηση και θα κατατεθεί στη ψηφιακή βιβλιοθήκη της Europeana Food and Drink.

Πού μπορώ να καταθέσω το υλικό;

Κατάθεση υλικού μπορεί να γίνει έπειτα από επικοινωνία στο [email protected] ή στο τηλέφωνο 97739192.

Επίσης μπορείτε να μας συναντήσετε στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καλλιπόλεως 75, στις 7 και 8 Νοεμβρίου 2014 (17:00-20:00 και 10:00-20:00 αντίστοιχα).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στους ιστοχώρους: http://foodmuseum.cs.ucy.ac.cy/web/guest/europeana

http://foodanddrinkeurope.eu/


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ