Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία της Κύπρου

Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση αποτελεί δικαίωμα των παιδιών. Προσεγγίζοντας τη σεξουαλικότητα μέσα στα πλαίσια της συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξής τους, τα παιδιά εφοδιάζονται με γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις κι αξίες. Μεγαλώνοντας, τα παιδιά είναι σε θέση να παίρνουν πληροφορημένες αποφάσεις, να προστατεύονται από την σεξουαλική βία ή και τον εξαναγκασμό, και να αναπτύσσουν σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού.

Σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τα παιδιά έχουν το δικαίωμα στην Ενημέρωση, στην Υγεία και στην Προστασία από κάθε Μορφής Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης και Βίας.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού (ΚΣΟΠ) εκφράζει τις ανησυχίες του όσον αφορά στα πιο πάνω δικαιώματα των παιδιών στην χώρα μας. Για το λόγο αυτό, καλεί την Κυπριακή Δημοκρατία να διασφαλίσει τους μέσα απ’ τη σχολική εκπαίδευση, την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση δηλαδή, κάτι που εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Η ανησυχία που εκφράζεται μέσω του Συνδέσμου οφείλεται στους ακόλουθους λόγους:

- Η ενότητα «Οικογενειακός Προγραμματισμός Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία» που περιλαμβάνεται στο Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας του Υπουργείου δεν υλοποιείται επαρκώς.

- Πρόσφατα το Υπουργείο έχει αφαιρέσει από την επίσημη ιστοσελίδα του όλο το υλικό που αναφέρεται στην ενότητα αυτή της Δημοτικής Εκπαίδευσης, χωρίς να γίνεται πουθενά λόγος για πιθανή αναθεώρηση του ιστοχώρου.

Το εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς της Δημοτικής Εκπαίδευσης με τίτλο «Φτου και βγαίνω» -και το οποίο ολοκληρώθηκε από το 2013- δεν έχει ακόμη εκδοθεί ή αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του μαθήματος Αγωγής Υγείας.

Ο Σύνδεσμος υποστηρίζει πως οι κινήσεις του Υπουργείου διαιωνίζουν την έλλειψη πολιτικής ευθύνης και δέσμευσης απέναντι στην πιο ευάλωτη ομάδα της κοινωνίας μας, τα παιδιά, εμποδίζοντας με τον τρόπο αυτό το δικαίωμα της εκπαίδευσης και της ενημέρωσής τους για τα θέματα σεξουαλικής υγείας. Ο ΚΣΟΠ θεωρεί πως το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να λειτουργεί με τρόπο τέτοιο έτσι ώστε να τηρεί τις δεσμεύσεις του κράτους και να συμβαδίζει με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και τις Διεθνείς Συμβάσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

ΚΣΟΠ / Γραμμή Βοήθειας: 1455 / www.cyfamplan.org

 

 


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ