Το κομπόδεμα των οίκων

Article featured image
Article featured image

Ένα εκατομμύριο και ογδόντα τρεις χιλιάδες ευρώ, οκτώ εκατομμύρια ιαπωνικά γεν, τετρακόσιες χιλιάδες αμερικάνικα δολάρια και τριακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες βρετανικές στερλίνες έχει καταβάλει από το 2009 μέχρι το 2013 η Αθήνα σε οίκους αξιόλογησης της πιστοληπτικής της ικανότητας.

Τα ποσά αποκαλύπτονται σε έγγραφο που υπογράφεται από τον Γενικό Διευθυντή του Oργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους Στυλιανό Παπαδόπουλο.   Ο κ. Παπαδόπουλος  έχει ωστόσο επισημάνει ότι τα ποσά αυτά θα μειωθούν.  "Στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας που γίνεται την τελευταία περίοδο για δημοσιονομική εξυγίανση, προσαρμογή και πειθαρχία, το υπουργείο Οικονομικών  έχει προχωρήσει σε σημαντικές μειώσεις των δαπανών για τη συνεργασία με τους οίκους αξιολόγησης...Οι μειώσεις αυτές κυμαίνονται σε σχέση με το 2010, μεταξύ 48% και 82%".

 

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι καταβλήθηκαν κατ΄έτος τα εξής ποσά :Το 2013 έγιναν πληρωμές στους οίκους• MOODY'S: 50.500 USD• FITCH RATINGS: 41.000 GBP• STANDARD AND POOR'S: 137.700 EUR• R&I RATINGS: 2.000.000 JPYTo 2012 έγιναν πληρωμές στους οίκους• MOODY'S: 50.500 USD• FITCH RATINGS: 41.000 GBP• STANDARD AND POOR'S: 135.000 EURΤο 2011 έγιναν πληρωμές στους οίκους• R& I RATINGS: 2.000.000 JPY• FICH RATINGS: 84.201,74 GBP• MOODY'S: 2.900 USDΤο 2010 έγιναν πληρωμές στους οίκους• MOODY'S: 280.650 USD• R& I RATINGS: 2.000.000 JPY• FITCH RATINGS: 79.500 GBP• STANDARD AND POOR'S: 270.000 EURΤο 2009 έγιναν πληρωμές στους οίκους• STANDARD AND POOR'S: 540.000 EUR• R& I RATINGS: 2.000.000 JPY• MOODY'S: 16.500 USD• FITCH RATINGS: 79.340,63 GBP


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ