Ζητούνται λύσεις για διεθνή διαζύγια

Article featured image
Article featured image

Στα νομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν ακόμη τα διεθνή ζευγάρια (σύζυγοι από διάφορες εθνικότητες) σε όλη την Ευρώπη για τη διευθέτηση διασυνοριακών διαφορών σε θέματα γάμου και γονικής μέριμνας, αναφέρεται έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η έκθεση που δημοσιοποιήθηκε σήμερα υπογραμμίζει ότι πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη ώστε να μπορούν οι διεθνείς οικογένειες να έχουν νομική σαφήνεια σε παρόμοιες περιστάσεις (για παράδειγμα όσον αφορά τον προσδιορισμό του δικαστηρίου που είναι αρμόδιο).

Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολογεί από σήμερα μέχρι τις 18 Ιουλίου ευρεία δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις πιθανές λύσεις, καθώς και εκστρατεία ευαισθητοποίησης όσον αφορά το πού μπορούν να βρίσκουν βοήθεια και ποιοι κανόνες ισχύουν για τις διεθνείς οικογένειες που αποφασίζουν να χωρίσουν.

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι ισχύοντες κανόνες της ΕΕ έχουν προσφέρει σημαντικά οφέλη στους πολίτες όσον αφορά τη διευθέτηση διασυνοριακών διαφορών στον τομέα του γάμου και της γονικής μέριμνας. Ωστόσο, καταδεικνύει επίσης ορισμένες σημαντικές ελλείψεις στο νομικό πλαίσιο που ισχύει σήμερα:

Όσον αφορά τους κανόνες που ορίζουν ποιας χώρας της ΕΕ το δικαστήριο είναι αρμόδιο σε υποθέσεις γαμικών διαφορών και γονικής μέριμνας, η απουσία ενιαίου και διεξοδικού κανόνα σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία ο οποίος να καλύπτει όλες τις καταστάσεις οδηγεί σε έλλειψη ασφάλειας δικαίου και σε άνιση πρόσβαση των πολιτών της Ένωσης στη δικαιοσύνη, αναφέρει η έκθεση.

Επίσης, η ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων σε κάθε υπόθεση γάμου και γονικής μέριμνας δεν είναι ακόμη απόλυτα εγγυημένη δεδομένου ότι ορισμένες κατηγορίες αποφάσεων χρειάζεται ακόμη και σήμερα να υποβάλλονται σε χρονοβόρες και δαπανηρές διαδικασίες προτού αναγνωριστούν σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Αποφάσεις που εκδίδονται στα άλλα κράτη μέλη συχνά είναι δύσκολο να εφαρμοστούν λόγω αποκλίσεων μεταξύ των δικονομικών κανόνων των κρατών μελών, π.χ. όσον αφορά την ακρόαση του παιδιού, τονίζει.

Επισημαίνει ακόμη ότι η συνεργασία μεταξύ των κεντρικών αρχών των κρατών μελών μπορεί να βελτιωθεί, ιδίως όσον αφορά τη συλλογή και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση του παιδιού σε περιπτώσεις απαγωγής.

«Η διάλυση μιας οικογένειας αποτελεί εκ φύσεως πάντα δύσκολη υπόθεση και όταν γίνεται διασυνοριακά, προκύπτουν πρόσθετες νομικές δυσκολίες λόγω της πολυπλοκότητας της κατάστασης», δήλωσε η αντιπρόεδρος της Επιτροπής για θέματα δικαιοσύνης Βίβιαν Ρέντινγκ, σύμφωνα με την οποία η Ευρώπη χρειάζεται να θεσπίσει το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο ώστε να βοηθά τα ζευγάρια να χωρίζουν όσο το δυνατόν πιο ομαλά, ιδίως μάλιστα όταν έχουν παιδιά». Πρόσθεσε ότι στη διάρκεια της διαβούλευσης πολίτες, δικηγόροι, δικαστές, εθνικές αρχές και ενδιαφερόμενες ΜΚΟ — όλοι μπορούν να καταθέσουν τις απόψεις τους όσον αφορά το είδος των μέτρων που θα πρέπει να θεσπίσει η ΕΕ για να διευκολυνθούν ακόμα περισσότερο τα διεθνή ζευγάρια.


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ