Μείωση ελλείμματος και αύξηση χρέους

Article featured image
Article featured image

Μείωση του δημόσιου ελλείμματος σε σχέση με το 2012 και αύξηση του δημόσιου χρέους στην Κύπρο, καταγράφει η πρώτη εκτίμηση της Eurostat σχετικά με τις δημοσιονομικές επιδόσεις των χωρών της ΕΕ το 2013.

Σύμφωνα με τα κοινοτικά στοιχεία, το δημόσιο έλλειμμα στην Κύπρο κυμάνθηκε το 2013 στα 897 εκατ. ευρώ ή -5,4% του ΑΕΠ, ενώ το 2012 είχε ανέλθει στα 1.135 εκατ. ευρώ ή -6,4% του ΑΕΠ.

Το δημόσιο χρέος ανήλθε το 2013 στα 18.442 εκατ. ευρώ ή 111,7% του ΑΕΠ. Το 2012 το δημόσιο χρέος ήταν 15.350 εκατ. ευρώ ή 86,6% του ΑΕΠ. Η σημαντική αύξηση του χρέος οφείλεται στα δάνεια που δόθηκαν στην Κύπρο από την Ευρωζώνη και το ΔΝΤ στο πλαίσιο του προγράμματος διάσωσης.

Το συνολικό ΑΕΠ της Κύπρου κυμάνθηκε το 2013 στα 16.504 εκατ. ευρώ, έναντι 17.720 εκατ. ευρώ που είχε καταγραφεί το 2012.

Αναφορικά με τα δημόσια έσοδα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Εurostat, το 2013 αυξήθηκαν στο 40,3% του ΑΕΠ από 39,4% το 2012.

Αμετάβλητες παρέμειναν οι δημόσιες δαπάνες, οι οποίες έφτασαν το 45,8% του ΑΕΠ, ενώ το ίδιο ποσοστό είχε καταγραφεί και το 2012.


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ