10 επαγγέλματα που ανθούν

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ) τα δέκα επαγγέλματα που εμφανίζουν τον μεγαλύτερο ρυθμό προσλήψεων σε αυτά τα πέτρινα χρόνια της κρίσης είναι:

1) Διοικητικοί και εξειδικευμένοι γραμματείς

2) Οικονομολόγοι

3) Μάγειρες

4) Επαγγελματίες Νοσηλευτικής και Μαιευτικής

5) Άλλα επαγγέλματα του κλάδου υγείας

6) Ανειδίκευτοι εργάτες

7) Επιχειρηματικές υπηρεσίες, διαχειριστές

8) Μηχανικοί (εξαιρουμένων αυτών της ηλεκτροτεχνικής)

9) Τρόφιμα και συναφή προϊόντα, χειριστές μηχανημάτων

10) Ταμίες και υπάλληλοι διανομής εισιτηρίων


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ