Στατικές οι στατιστικές

Article featured image
Article featured image

Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζει να αυξάνεται ο πληθυσμός της Κύπρου, αφού σύμφωνα με Δημογραφική Έκθεση της Στατιστικής Υπηρεσίας, το ποσοστό φυσικής αύξησης του πληθυσμού στη χώρα μας είναι το δεύτερο πιο μεγάλο στην ΕΕ, μετά την Ιρλανδία. 

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, η προσδοκώμενη διάρκεια ζωής καταγράφει την Κύπρια γυναίκα στο μέσο όρο της ΕΕ, ενώ μάλλον πιο large είναι οι άντρες μας, οι οποίοι ζουν πιο πολλά χρόνια από τον μέσο Ευρωπαίο άντρα.

Παράλληλα, κλασικά ψηλά παραμένει στις αντζέντες μας ως θεσμός ο γάμος, αφού το ποσοστό γαμηλιότητας, δηλαδή οι πολίτες που επιλέγουν να παντρευτούν, παραμένει το ψηλότερο στην Ευρώπη. Την ίδια ώρα, και πάλι καλά, το ποσοστό διαζευκτικότητας, όσοι επιλέγουν να πάρουν διαζύγιο δηλαδή, βρίσκεται περίπου στο μέσο όρο των ευρωπαϊκών χωρών.Σύμφωνα με τα υπό αναφορά στοιχεία, ο πληθυσμός στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου υπολογίζεται σε 865,9 χιλιάδες στο τέλος του 2012 σε σύγκριση με 862,0 χιλιάδες τον προηγούμενο χρόνο, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 0,5%. Ο πληθυσμός της Κύπρου αποτελούσε το 2012 το 0,2% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ των τότε 27 κρατών – μελών. Τέλος, η προσδοκώμενη διάρκεια ζωής κατά τη γέννηση υπολογίστηκε σε 79,0 χρόνια για τους άνδρες και 82,9 χρόνια για τις γυναίκες για την περίοδο 2010/11. 


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ