Κρύσταλλο οι θάλασσες της Κύπρου

Επιτέλους, και μια ευρωπαϊκή έκθεση στην οποία όχι μόνο δεν έχουμε πιάσει πάτο, όπως συμβαίνει συνήθως, αλλά προηγούμαστε και μάλιστα με διαφορά. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, η Κύπρος κατατάσσεται πανηγυρικά στην πρώτη θέση σε ποιότητα νερών στην Ευρώπη.

Η έκθεση βασίζεται σε μετρήσεις που έγιναν το 2013 και η αξιολόγηση γίνεται υπό την εποπτεία των τοπικών αρχών που συλλέγουν δείγματα τα οποία ελέγχονται και κατατάσσονται σε «εξαιρετικής ποιότητας», «καλής ποιότητας», «επαρκούς ποιότητας» ή «ανεπαρκούς ποιότητας».

Οι αξιολογήσεις βασίζονται στα επίπεδα δύο ειδών βακτηριδίων που αποτελούν ένδειξη ρύπανσης λόγω της παρουσίας λυμάτων ή κτηνοτροφικών αποβλήτων.

Η πρώτη πεντάδα:  

Κύπρος (άριστης ποιότητας)

Λουξεμβούργο, (άριστης ποιότητας)

Μάλτα (99%)

Κροατία (95%)

Ελλάδα (93%) 

Οι τελευταίοι πέντε με τη μεγαλύτερη αναλογία σε περιοχές ανεπαρκούς ποιότητας:  

Εσθονία (6%)

Ολλανδία (5%)

Βέλγιο (4%)

Γαλλία (3%)

Ισπανία, Ιρλανδία (3%)  


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ