Προκλητικό το Σύμφωνο δηλώνει το Άγιο Όρος

Επείγουσα επιστολή στον αρμόδιο Υπουργό και τους βουλευτές να μη ψηφίσουν το Σύμφωνο Συμβίωσης έστειλε η κοινότητα του Αγίου Όρους.

 


Article featured image
Article featured image

Οι παπάδες και οι μοναχοί της «αγίας» χερσονήσου δηλώνουν πως νιώθουν απειλή και ανησυχία από την επέκταση του Συμφώνου στα ομόφυλα ζευγάρια.

« …Είναι σαφώς ξένον προς τα ήθη του λαού μας και ιδιαιτέρως προκλητικόν προς την ελληνικήν κοινωνίαν, να αφήνεται να εννοηθή ότι το ομόφυλον ζεύγος είναι δυνατόν να θεωρήται ως οικογένεια, με όλας τας εντεύθεν νομικάς και κοινωνικάς συνεπείας, ως η υιοθεσία τέκνων κλπ.

Παρακαλούμεν θερμώς να λάβητε υπ᾽ όψιν τα ανωτέρω ως φωνήν αγωνίας και ειλικρινούς ενδιαφέροντος δια την πορείαν αυτού του Τόπου, την τύχην του οποίου ενεπιστεύθη ο ελληνικός λαός εις την υμετέραν Κυβέρνησιν, και να μη προχωρήσετε εις την ψήφισιν του εν λόγω νομοσχεδίου, παραμονάς μάλιστα της μεγάλης εορτής των Χριστουγέννων. Ίσως μία προς ώρας απόσυρσίς του, θα έδιδε τον απαιτούμενον χρόνον δια την ενδελεχή διαβούλευσίν του και την δυνατότητα να εκφρασθή επαρκώς η βούλησις του εντίμου ελληνικού λαού δια τόσον σοβαρά θέματα, ως ο θεσμός της οικογενείας». 


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ