Η εκπαιδευτική επανάσταση της Φινλανδίας

Καθώς στην Κύπρο πολίτες αντιδρούν για την αναβάθμιση και όχι την κατάργηση των εικαστικών μαθημάτων στα λύκεια, στη Φινλανδία που θεωρείται χώρα – πρότυπο στην εκπαίδευση παγκοσμίως, συμβαίνει κάτι σχεδόν αντίστροφο.

 


Η χώρα με τους μαθητές «σαΐνια» που διαχρονικά διαπρέπουν στους διεθνείς διαγωνισμούς, προετοιμάζει μια εξαιρετικά ριζοσπαστική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.

Τα «παραδοσιακά» μαθήματα, όπως είναι για παράδειγμα τα Μαθηματικά, η Ιστορία, η Γεωγραφία και οι ξένες γλώσσες, παραμερίζονται και στη θέση τους μπαίνει η διδασκαλία διαθεματικών (cross-subject) «φαινομένων» που απαιτούν συνδυαστικές γνώσεις και συνδέονται πιο άμεσα με την καθημερινότητα των παιδιών.

Για παράδειγμα, οι λίγο μεγαλύτεροι σε ηλικία μαθητές θα μπορούν να διδάσκονται το «φαινόμενο» της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο ενός μαθήματος που θα συμπεριλαμβάνει γνώσεις ευρωπαϊκής ιστορίας, γεωγραφίας, ξένων γλωσσών και για τους πιο προχωρημένους και οικονομικών.

Ταυτόχρονα, τα μικρότερα σε ηλικία παιδιά θα μπορούν να συμμετέχουν σε «φαινόμενα», όπως είναι οι «υπηρεσίες καφετέριας», στο πλαίσιο των οποίων θα καλούνται να λειτουργούν ως «υπάλληλοι» και να «ακονίζουν» τις δεξιότητές τους στα μαθηματικά, στην επικοινωνία με τους άλλους, στις ξένες γλώσσες κ.ά.

Όλα αυτά προϋποθέτουν παράλληλα σημαντικές αλλαγές και στον τρόπο διάρθρωσης της αίθουσας διδασκαλίας, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για τη δημιουργία ολιγάριθμων τμημάτων με μαθητές που δεν θα κάθονται πια σε θρανία μπροστά στον δάσκαλο-καθηγητή αλλά που θα αλληλοεπιδρούν μαζί του και μεταξύ τους, με στόχο την επίλυση ενός προβλήματος ή τη λύση ενός γρίφου.


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ