Πως θα βαθμολογηθεί το γραπτό των Νέων Ελληνικών;

Η Επιτροπή Θεματοθέτησης, μετά τα παράπονα τόσο από μαθητές, όσο και από γονείς για το εξεταστικό δοκίμιο των Νέων Ελληνικών στις παγκύπριες εξετάσεις, το οποίο μπήκαμε στον κόπο να το λύσουμε κι εμείς (ΕΔΩ), ανακοίνωσε τον τρόπο που θα αξιολογηθεί.

 


Article featured image
Article featured image

Μετά από πολύωρη συνεδρίαση της επιτροπής, αποφασίστηκε από κοινού να διορθωθούν τα γραπτά των μαθητών με βάση όσα προβλέπουν από τη μια η ύλη και από την άλλη στο κομμάτι παραγωγής λόγου (έκθεση) να ληφθεί υπόψη η συνδυαστική σκέψη των μαθητών, η εμπεριστατωμένη επιχειρηματολογία και η κριτική τους σκέψη.



Παράλληλα, έγινε από κοινού διόρθωση εξεταστικού δοκιμίου και στη συνέχεια οι διορθωτές προχώρησαν ατομικά ο καθένας χωριστά στη διόρθωση ακόμη τεσσάρων εξεταστικών δοκιμίων και η συνάντηση της Επιτροπής ολοκληρώθηκε με τη συζήτηση των πορισμάτων από τη δοκιμαστική διόρθωση.



Το Υπουργείο Παιδείας επισημαίνει ότι ο Περί Διεξαγωγής των Παγκυπρίων Εξετάσεων Νόμος του 2006 αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στη διεξαγωγή των Παγκύπριων Εξετάσεων και συγκεκριμένα στο άρθρο 18 (1) καθορίζονται και περιγράφονται οι υποχρεώσεις των θεματοθετών των μαθημάτων  που περιλαμβάνονται στις προϋποθέσεις πρόσβασης. Το ίδιο άρθρο  αναφέρει επίσης ότι τα θέματα εξέτασης βασίζονται στην εξεταστέα ύλη και καθορίζονται από τις οικείες επιτροπές θεματοθετών, οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση της Αρμόδιας Αρχής.



Στη σχετική νομοθεσία προβλέπεται ότι η Επιτροπή Θεματοθέτησης λύει τα θέματα, προσδιορίζοντας το βαθμό δυσκολίας και τις απαντήσεις των ερωτήσεων και διαλαμβάνει ότι μετά την περάτωση του εξεταστικού δοκιμίου και αφού εξεταστούν όλες οι παράμετροι θεματοθέτησης (δομή, κατανομή μερών και μονάδων, αντιπροσωπευτικότητα της εξεταζόμενης ύλης, βαθμός δυσκολίας κ.ά.), προβαίνει στη συγκρότηση του οδηγού απαντήσεων που θα εισηγηθεί την επομένη της εξέτασης του μαθήματος, στους διορθωτές.



Διαβάστε (ΕΔΩ) το κείμενο μαθήτριας της Γ' Λυκείου, που μάς εξηγεί για το δοκίμιο.

 

 

 


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ