Τι κάνει μια φωτογραφία να φαίνεται καλλιτεχνική;

«Γιατί και εν τίνι μέτρο έν φωτογραφημένο γεγονός δύναται να εκφέρει ικανήν τοσούτον φωτοφάνεια ήτις ευπειθώς να του επιτρέπει τα εισόδια εις τον θαυμαστόν κόσμον της έντεχνης ποιήσεως;»

 


Article featured image
Article featured image

Ένα ερώτημα που συχνά θέτουν οι αμύητοι στη καλλιτεχνική φωτογραφία.

Ερώτημα που ενίοτε συνοδεύεται με κάποιο χρώμα ειρωνείας. ή και αλαζονείας.

Ερμηνεύεται περίπου ως εξής:

Μα γιατί θεωρείται η φωτογραφία αυτή σπουδαία αφού κι εγώ θα μπορούσα να κάνω την ίδια; Και τι το ξεχωριστό διαθέτει μια φωτογραφία σε αντιδιαστολή με μια άλλη, που επιτρέπει στη μια να κατατάσσεται ως καλλιτεχνική και στην άλλη όχι;

Στο βασικό αυτό ερώτημα ο Ζήνων Σιερεπεκλής θα προσπαθήσει να ανιχνεύσει κάποιες απαντήσεις ικανές να φωτίσουν το περί ου ο λόγος ζήτημα.

Την Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου στο εργαστήρι Φωτοδός στη Λευκωσία (Ξάνθης Ξενιέρου 24, Άγιος Αντώνιος).

Είσοδος ελεύθερη

Τηλέφωνο: 99 414788

 


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ