Απαγόρευση διακίνησης σκύλων εντός των Πάρκων Αθαλάσσας και Ακαδημίας

Η διακίνηση επιτρέπεται μόνο σε καθορισμένους χώρους, εφόσον οι σκύλοι είναι δεμένοι με λουρί και δεν ανήκουν σε επικίνδυνες φυλές.

 


Article featured image
Article featured image

Το Τμήμα Δασών, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ενημερώνει ότι το Ανώτατο Δικαστήριο, στις 19 Οκτωβρίου 2016, εξέδωσε ομόφωνη απόφαση σε ποινική Έφεση που κατάθεσε το Τμήμα Δασών με την οποία ανατρέπεται η απόφαση του πρωτόδικου Δικαστηρίου που αθώωσε ιδιώτη για την παράνομη διακίνηση σκύλου μέσα στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Αθαλάσσας.

Το Ανώτατο Δικαστήριο, με την εν λόγω απόφασή του, θεωρεί ότι οι περί Δασών Οδηγίες / Κανονισμοί που ρυθμίζουν θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του Εθνικού Δασικού Πάρκου Αθαλάσσας έχουν εκδοθεί ορθά εντός του Νομικού Πλαισίου.

Διευκρινίζεται ότι η διακίνηση σκύλων εντός των Εθνικών Δασικών Πάρκων Αθαλάσσας και Παιδαγωγικής Ακαδημίας επιτρέπεται μόνο σε καθορισμένους χώρους, εφόσον οι σκύλοι είναι δεμένοι με λουρί και δεν ανήκουν σε επικίνδυνες φυλές.

Ως εκ τούτου, το Τμήμα Δασών καλεί το κοινό να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες των Κανονισμών αυτών και πληροφορεί το κοινό ότι από την 1η Δεκεμβρίου 2016 θα ξεκινήσει εντατικούς και αυστηρούς ελέγχους για τη σωστή εφαρμογή τους.


Πηγή

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ