Θέσεις εργασίας για Κλινικό Ψυχολόγο, Κοινωνικούς Λειτουργούς και Γραμματέα

Στο πλαίσιο της διαδικασίας για την εγκαθίδρυσης του «Σπιτιού του Παιδιού» για περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης ενάντια στα παιδιά, ο οργανισμός «Hope For Children» προκηρύσσει θέσεις για πρόσληψη Κλινικού Ψυχολόγου, Κοινωνικών Λειτουργών και Γραμματέα.

 


Article featured image
Article featured image

Πέραν των ικανοτήτων και των απαιτούμενων προσόντων ο οργανισμός έχει θέσει και κάποιες γενικές προϋποθέσεις για τα άτομα τα οποία τελικά θα επιλεγούν για τις κενές θέσεις.

•Δέσμευση και προσήλωση στην αποστολή, το όραμα και τις κατευθυντήριες αρχές του «Hope For Children» CRC Policy Center

•Συμμόρφωση με αυστηρές πολιτικές και διαδικασίες εχεμύθειας

•Άσκηση καθηκόντων στο πλαίσιο των αρχών της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού, χωρίς προκαταλήψεις και οποιαδήποτε μορφή διακρίσεων.

Παράλληλα ο οργανισμός δίνει την ευκαιρία και στο υφιστάμενο προσωπικό του, να υποβάλει αίτηση για τις πιο πάνω θέσεις.

 Κλινικός Ψυχολόγος

Η/ο Κλινικός Ψυχολόγος που θα εργάζεται στο «Σπίτι του Παιδιού» θα πρέπει να είναι ικανός/ή να εκτελέσει καθήκοντα όπως τα παρακάτω:

• Διεξαγωγή ερευνητικών συνεντεύξεων κατόπιν αιτήματος Δικαστηρίου, της Αστυνομίας ή των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, εφαρμόζοντας συγκεκριμένα πρωτόκολλα διεξαγωγής συνεντεύξεων.

•Αξιολόγηση των αναγκών του παιδιού, των ικανοτήτων και της συμπεριφοράς, χρησιμοποιώντας μια ποικιλία μεθόδων, συμπεριλαμβανομένων ψυχομετρικών τεστ, συνεντεύξεων και άμεση παρατήρηση.

• Ανάπτυξη και εφαρμογή πλάνων θεραπείας, θεραπευτικών διαδικασιών και παρεμβάσεων.

•Ανάπτυξη σχεδίων θεραπείας βάσει των αξιολογήσεων και εφαρμογή πρακτικών γνωστικοσυμπεριφοριστικής θεραπείας με επικέντρωση στην τραυματική εμπειρία (CBT-TF).

• Συνεργασία με άλλους οργανισμούς και υπηρεσίες όταν χρειάζεται, π.χ. συμμετοχή σε διεπιστημονικές συναντήσεις για υποθέσεις των παιδιών, παροχή γραπτών αναφορών, ή κατάθεση στο δικαστήριο.

• Συμβουλευτική σε μη παραβατικούς γονείς, αδέλφια, και κοινωνικό περιβάλλον αναλόγως της περίπτωσης.

• Να εργάζεται ως μέρος μιας διεπιστημονικής ομάδας.

• Εκτέλεση άλλων καθηκόντων σε σχέση με το Σπίτι που ανατίθενται από την Διευθύντρια Ανθρωπιστικού Τμήματος και/ή τον συντονιστή του Σπιτιού

Εκπαιδευτικές και άλλες προϋποθέσεις:

• Πτυχίο στην ψυχολογία

• Μεταπτυχιακό στην Κλινική Ψυχολογία

• Εγγεγραμμένος/η στο Μητρώο Εγγεγραμμένων (Ειδικών) Ψυχολόγων

• Τουλάχιστον 2 χρόνια εργασιακής εμπειρίας στον τομέα της κλινικής ψυχολογίας

• Επαγγελματική εκπαίδευση σε μεθόδους όπως γνωστική συμπεριφοριστική θεραπεία θα  θεωρηθεί ως πλεονέκτημα

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

• Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

*Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα στο jobs@uncrcpc.org με θέμα CPCH-12 μέχρι τις 06/01/2017.

 Κοινωνικός λειτουργός (2 θέσεις)

Οι κοινωνικοί λειτουργοί που θα εργάζονται στο «Σπίτι του Παιδιού» θα πρέπει να είναι ικανοί να εκτελέσουν καθήκοντα όπως τα πάρακάτω:

• Καταγραφή κοινωνικού ιστορικού του κάθε παιδιού που παραπέμπεται στο Σπίτι του Παιδιού και των μη παραβατικών γονιών

• Αξιολόγηση των κοινωνικών αναγκών των παιδιών και των οικογενειών τους

• Συνεργασία με άλλους οργανισμούς και υπηρεσίες όταν χρειάζεται, π.χ. συμμετοχή σε διεπιστημονικές συναντήσεις για υποθέσεις των παιδιών, παροχή γραπτών αναφορών, ή κατάθεση στο δικαστήριο

• Διεκπαιρέωση και καταγραφή εκτιμήσεων (μερικές φορές σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες), που να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές και χρονοδιαγράμματα.

• Παροχή πληροφοριών και στήριξης σε σχέση με τις κοινωνικές ανάγκες των επωφελούμενων του Σπιτιού

• Εκτέλεση άλλων καθηκόντων σε σχέση με το Σπίτι που ανατίθενται από την Διευθύντρια Ανθρωπιστικού Τμήματος και/ή τον συντονιστή του Σπιτιού.

Εκπαιδευτικές και άλλες προϋποθέσεις:

• Πτυχίο στην Κοινωνική Εργασία

• Μεταπτυχιακό σε τομέα της Κοινωνικής Εργασίας

• Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών

• Τουλάχιστον 2 χρόνια εργασιακής εμπειρίας στον τομέα της κοινωνικής εργασίας

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

• Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

*Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα στο jobs@uncrcpc.org με θέμα SWCH-12 μέχρι τις 06/01/2017.

 Γραμματέας

Ο / η γραμματέας που θα δουλεύει στο «Σπίτι του Παιδιού» θα πρέπει να είναι ικανός/ή να εκτελέσει καθήκοντα όπως τα πάρακάτω:

• Διευκόλυνση και προετοιμασία δικανικής συνέντευξης σε συνεργασία με τους διάφορους φορείς που συνεργάζονται με το «Σπίτι του Παιδιού». Αυτό περιλαμβάνει τεχνική βοήθεια με την οπτικο-ακουστική καταγραφή της συνέντευξης.

• Υποδοχή των παιδιών και των ατόμων που τα συνοδεύουν, καθώς και των επισκεπτών του Σπιτιού.

• Να βεβαιώνεται ότι όλα τα αρχεία που φυλάσσονται είναι ασφαλή, οργανωμένα και προσβάσιμα μόνο στο προσωπικό του Σπιτιού ή άλλα εξουσιοδοτημένα άτομα.

• Να εργάζεται ως μέρος μιας διεπιστημονικής ομάδας

• Να βοηθά το προσωπικό του Σπιτιού με τα διάφορα διοικητικά καθήκοντα

• Εκτέλεση άλλων καθηκόντων σε σχέση με το Σπίτι που ανατίθενται από την Διευθύντρια Ανθρωπιστικού Τμήματος και/ή τον συντονιστή του Σπιτιού.

Εκπαιδευτικές και άλλες προϋποθέσεις:

• Κάτοχος πτυχίου

• Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες, ιδιαίτερα με παιδιά

• Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

• Πείρα στην διεξαγωγή διοικητικών καθηκόντων θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

*Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα στο jobs@uncrcpc.org με θέμα ADCH-12 μέχρι τις 06/01/2017.


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ