Το εμπορικό κέντρο της Λευκωσία αλλάζει ολοκληρωτικά [ΦΩΤΟ]

Πρόσωπο και μορφή αλλάζει το εμπορικό τρίγωνο της πρωτεύουσας Μακαρίου- Στασικράτους – Ευαγόρου, με σκοπό να επανακτηθεί η κινητικότητα στην περιοχή και να καταστεί ξανά βιώσιμη.

 


Article featured image
Article featured image

Όπως ενημερώνει ο Δήμος Λευκωσίας, έχουν ήδη προκηρυχθεί οι προσφορές για την κατασκευή της πρώτης φάσης του έργου χθες Παρασκευή 6 Μαΐου. 

Το έργο αποφασίστηκε να υλοποιηθεί κατά φάσεις. Η πρώτη φάση του έργου περιλαμβάνει τις οδούς Στασικράτους, Μνασιάδου (τμήμα), Πριγκιπίσσης Ντε Τύρας και Θεοφάνους Θεοδότου. 

  

Η κατασκευή του έργου αφορά τη συνολική αναδιαμόρφωση του υπαίθριου χώρου μεταξύ των προσόψεων των κτηρίων, που αποτελείται από τον δημόσιο δρόμο και τα δημόσια και τα ιδιωτικά πεζοδρόμια, με σκοπό την ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας, τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του χώρου. Οι εργασίες συνοπτικά περιλαμβάνουν:

Κατασκευή νέου οδοστρώματος και πεζοδρομίων

Ορθολογική οργάνωση πεζοδρομίων σε ζώνες με διευκόλυνση πεζών και ΑμεΑ για βέλτιστη προσβασιμότητα

Εφαρμογή μέτρων κυκλοφοριακής ύφεσης με διευκόλυνση των ποδηλατιστών και αναϊσορρόπηση του ρόλου του αυτοκινήτου

Υπογειοποίηση όλων των υπηρεσιών κοινής ωφελείας

Εφαρμογή αρχών βιοκλιματικού σχεδιασμού και αειφόρας ανάπτυξης

Δημιουργία μικρών πλατειών με σκίαση και με δυνατότητες υπαίθριων δραστηριοτήτων

Εγκατάσταση ψηλής ποιότητας οδικού εξοπλισμού και ψηλής απόδοσης οδικού φωτισμού.

  

Ο προϋπολογισμός του έργου υπολογίζεται στα 9 εκατομμύρια ευρώ και η τελική ημερομηνία υποβολής προσφορών έχει οριστεί η 23ή Ιουνίου 2016. 

Σκοπός του έργου είναι η συνολική αναδιαμόρφωση του υπαίθριου χώρου, μεταξύ των κτηρίων με στόχο την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και τη δημιουργία ταυτότητας και χαρακτήρα του Σύγχρονου Αστικού Εμπορικού Κέντρου, που αρμόζει στην περιοχή του κέντρου της πρωτεύουσας. 

Το Έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε, τον Κρατικό Προϋπολογισμό και τον Δήμο Λευκωσίας στα πλαίσια της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ