Πόσο σημαντική είναι η ψυχική ενδυνάμωση των νέων;

Η ψυχική υγεία και ευημερία των νέων, είναι θεμελιώδους σημασίας για τη συλλογική και ατομική ικανότητά τους να αξιοποιούν τις δυνατότητές τους, να αντιμετωπίζουν σωστά τις έντονες κοινωνικο-οικονομικές πιέσεις, να εντάσσονται ομαλά στην αγορά εργασίας και στο κοινωνικό σύνολο, αλλά και να απολαμβάνουν τη ζωή.

 


Article featured image
Article featured image

Η ψυχική ευεξία των νέων ανθρώπων συνεπάγεται ένα ευρύ φάσμα θετικών επιπτώσεων σε όλους τους τομείς της ζωής τους. Ως εκ τούτου, η προαγωγή και προστασία της ψυχικής υγείας των νέων θα πρέπει να είναι ψηλά στις προτεραιότητες της πολιτείας. 

Αυτά και διάφορα άλλα θέματα συζήτησαν σε συνάντηση που είχαν χθες ο Υπουργός Υγείας Γιώργος Παμπορίδη και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ), Παναγιώτης Σεντώνας.

Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν οι προοπτικές συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και του Οργανισμού Νεολαίας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση των νέων. Συζητήθηκε επίσης η δυνατότητα διασύνδεσης της δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με την Φοιτητική Ταυτότητα.

 Σημειώνεται ότι η ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση των νέων αποτελεί σημαντικό στόχο του Οργανισμού Νεολαίας. Είναι σε αυτό το πλαίσιο που ο Οργανισμός προχώρησε προσφάτως στον εκσυγχρονισμό και εμπλουτισμό των τριών προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης των νέων που υλοποιεί σε παγκύπρια κλίμακα.

Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός Νεολαίας λειτουργεί την Γραμμή Συμβουλευτικής 1410, το Πρόγραμμα Εξατομικευμένης Συμβουλευτικής «Πρόταση» και το Πρόγραμμα Ομαδικής Ψυχοκοινωνικής Ενδυνάμωσης «Μικρή Άρκτος». 

Τα προγράμματα αυτά παρέχουν δωρεάν ένα ολοκληρωμένο και υψηλής ποιότητας  πλέγμα υπηρεσιών και παρεμβάσεων για την επίτευξη της προσωπικής ανάπτυξης των νέων. 

Πέραν από τα πιο πάνω, κατά τη συνάντηση του Προέδρου του ΔΣ του Οργανισμού Νεολαίας με τον Υπουργό Υγείας, συζητήθηκε και η δυνατότητα διασύνδεσης της δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με την Φοιτητική Ταυτότητα, την οποία εκδίδει ο Οργανισμός. 


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ