«Με ακούει κανείς;»

Ο Διεθνής, Ανθρωπιστικός και Ανεξάρτητος Οργανισμός “Hope For Children” UNCRC Policy Center, εξέδωσε το Εγχειρίδιο για πιο φιλικά προς τα παιδιά  ευρωπαϊκά συστήματα απονομής δικαιοσύνης «Με ακούει κανείς;»

 


Article featured image
Article featured image

Το εγχειρίδιο «Με ακούει κανείς» αποτελεί ένα πρωτοποριακό πόνημα που στόχο έχει την συγκέντρωση, σύνοψη και συγκρότηση σε corpus όλων των σχετικών με τους ανήλικους σε σύγκρουση με το νόμο αρχών καθώς και την εμπέδωση και διάδοση των βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τα δικαιώματα των ανήλικων παραβατών και τις φιλικές προς τα παιδιά δικαιοδοτικές διαδικασίες. 

Η ύλη του εγχειριδίου καλύπτει έναν πρωτόγνωρο για τα μέχρι τώρα δεδομένα αριθμό συναφών ζητημάτων: από τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα απονομής δικαιοσύνης σε ανηλίκους, τα θεμελιώδη δικαιώματα των ανηλίκων παραβατών, τον ρόλο των γονέων και τις προϋποθέσεις ουσιαστικής συμμετοχής του ανήλικου κατηγορούμενου έως τις τεχνικές συζήτησης στο δικαστήριο, την κατάλληλη χρήση της (νομικής) γλώσσας και την παρακολούθηση και υποστήριξη του ανήλικου παραβάτη μετά τη δίκη. 


Ειδικά για την Κύπρο, η έκδοση και η διάδοση του εγχειριδίου «Με ακούει κανείς;» αποτελεί μία κορύφωση των προσπαθειών του “Hope For Children’’ UNCRC Policy Center στην κατεύθυνση εγκαθίδρυσης των βάσεων για μελλοντικές τομές στο σύστημα δικαιοσύνης ανηλίκων.   


Ο κατακερματισμός και η έλλειψη ενιαίου άξονα δημιουργούν, μεταξύ άλλων αιτιών, ανεπανόρθωτες στρεβλώσεις όσον αφορά την πρόσληψη της παιδικής και νεανικής παραβατικότητας καθώς και στα μέσα αντιμετώπισής της. 

Το εγχειρίδιο συντάχθηκε και δημοσιεύεται στα πλαίσια του προγράμματος «Βελτιώνοντας τα Ευρωπαϊκά Συστήματα Απονομής Δικαιοσύνης σε Ανηλίκους: Κατάρτιση για Επαγγελματίες» (JUST/2013/FRC/ AG), στο οποίο το “Hope For Children” UNCRC Policy Center συμμετέχει ως εθνικός εταίρος, υπό την καθοδήγηση του International Juvenile Justice Observatory που συντονίζει το πρόγραμμα και τους εταίρους (οργανώσεις, φορείς, Αρχές) από 13 ευρωπαϊκές χώρες. 

Διαβάστε επίσης: Τα παιδιά στην Κύπρο δεν έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη

Της έκδοσης του εγχειριδίου προηγήθηκε η διοργάνωση από το “Hope For Children’’ UNCRC Policy Center της 1ης Συνάντησης Στρογγυλής Τραπέζης με θεσμικούς φορείς και εκπροσώπους όπου παρουσιάστηκε το πρόγραμμα «Βελτιώνοντας τα Ευρωπαϊκά Συστήματα Απονομής Δικαιοσύνης σε Ανηλίκους: Κατάρτιση για Επαγγελματίες και τα βασικά θέματα του εγχειριδίου.»

Στη συνέχεια του προγράμματος, εκπαιδευτές του Οργανισμού θα επιδιώξουν την μεταφορά της σχετικής τεχνογνωσία που έλαβαν κατά τις συναντήσεις των εταίρων στις Βρυξέλλες σε εκπροσώπους εθνικών Αρχών, φορέων και οργανώσεων.


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ