Έρευνα κατέδειξε πώς οι εργαζόμενοι προτιμούν να εργαστούν σε φιλάνθρωπες εταιρείες

Πρόσφατη έρευνα του παγκόσμιου παρόχου επαγγελματικών χώρων ευέλικτης εργασίας Regus, αποκαλύπτει ότι η φιλανθρωπία και η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι σημαντικά ζητήματα για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις ανά τον κόσμο.

 


Article featured image
Article featured image

Όταν έχουν να επιλέξουν μεταξύ δύο παρόμοιων προσφορών εργασίας, οι εργαζόμενοι απάντησαν ότι θα έτειναν προς την εταιρεία που μπορεί να αποδείξει ότι πραγματοποιεί φιλανθρωπικές συνεισφορές με κάποιο τρόπο. 

Σχεδόν οι μισοί (47%) από τους περίπου 40.000 συμμετέχοντες στην έρευνα απάντησαν ότι είναι σημαντικό γι’ αυτούς ο εργοδότης τους να εμπλέκεται σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι επίσης σημαντικός παράγοντας κατά την επιλογή θέσεως εργασίας. 

Ένα σημαντικό ποσοστό της τάξεως του 43% απάντησε ότι αν τους προσφέρονταν δύο ισοδύναμα καλές θέσεις εργασίας, θα προτιμούσαν την πιο φιλάνθρωπη εταιρεία ως εργοδότη. Αυτό μας δείχνει πως οι επιχειρήσεις που αποδεδειγμένα προσφέρουν στην κοινωνία, είναι σε καλύτερη θέση να προσελκύσουν και να διατηρήσουν ταλαντούχο δυναμικό.Σημαντικά πορίσματα:

Το ένα τρίτο των συμμετεχόντων θα ήθελαν να λαμβάνουν ενεργό μέρος στις φιλανθρωπικές δραστηριότητες της εταιρείας τους

34% θα ήθελαν να είναι καλύτερα ενημερωμένοι γι’ αυτές τις δραστηριότητες

41% εκτιμούν τις πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, αλλά 29% πιστεύουν πως η σχετική πληροφόρηση είναι ανεπαρκής

Ένας στους τέσσερεις θα ήθελε να είναι καλύτερα ενημερωμένος σχετικά με τις φιλανθρωπικές δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης άλλων ομάδων εντός της επιχείρησης

Δύο πέμπτα των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι οι εταιρείες στον τομέα τους θα πρέπει να είναι πιο δραστηριοποιημένες σε πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (40%) και φιλανθρωπικές δραστηριότητες (37%) 

Η έρευνα της Regus δείχνει ότι οι σημερινοί εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις προτιμούν να εργάζονται για εταιρείες που έχουν στρατηγική φιλανθρωπίας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ